Navigācijas ceļš

Atjaunināts 09/2015

Atjaunināts 09/2015

Klasificēšana, marķēšana, iepakošana


Kopīgot 
		Kopīgot vietnē Facebook
	
		Kopīgot vietnē Twitter
	
		Kopīgot vietnē google+
	
		Kopīgot vietnē linkedIn

Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [7 MB] (CLP regula)   papildina regulu REACH. CLP regulas mērķis ir panākt, lai darba ņēmējiem un patērētājiem būtu pieejama skaidra informācija par apdraudējumiem, ko rada ķīmiskās vielas, tādu saskaņotu piktogrammu veidā, kas iekļautas marķējumā un drošības datu lapās.

ES kopš 1960. gadu beigām attīsta informācijas sistēmas par bīstamajām ķīmiskajam vielām. Tomēr citās valstīs izmantotās klasifikācijas sistēmas atšķiras.

Tādēļ, lai palīdzētu patērētājiem un sekmētu starptautisko tirdzniecību, ES CLP regulā iekļāva ANO izstrādātās vispārējās ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēmas noteikumus.

No 2015. gada 1. jūnija vienīgā spēkā esošā sistēma būs CLP sistēma. Tā būs jāpilda visiem uzņēmumiem visā ES.

Uz ko attiecas CLP sistēma?

Tā attiecas uz visiem tādu bīstamo ķīmisko vielu izplatītājiem, kuras pārdod Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ), proti,   ražotājiem, un arī vielu un to maisījumu importētājiem un reimportētājiem (preču atpakaļievedējiem), specifisku preču ražotājiem, sastāva izstrādātājiem un izplatītājiem un pat mazumtirgotājiem. Jums saistošie pienākumi ir atkarīgi no jūsu lomas apgādes ķēdē.

Kā darbojas sistēma?

Pirms ķīmisko vielu vai to maisījumu laišanas tirgū

  • ir jānovērtē to potenciālie apdraudējumi cilvēku veselībai un videi un attiecīgi jāklasificē;
  • tie ir jāmarķē un jāiepako atbilstīgi CLP regulā definētajai sistēmai, lai darba ņēmējiem un patērētājiem pirms rīkošanās ar šīm vielām un to maisījumiem un to izmantošanas būtu pieejama informācija par to iedarbību.

Bīstamu vielu vai maisījumu tirgū laižot pirmo reizi, par to jāziņo un tās klasifikācija un marķējums ir jādara zināms Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA), lai tā tiktu iekļauta klasifikācijas un marķējumu sarakstā mēnesi pēc tās laišanas tirgū pirmo reizi. Paziņošana neko nemaksā. Ja esat importētājs, termiņu rēķina no dienas, kad attiecīgo vielu (vai maisījumā ietilpstošo vielu) fiziski ieved ES teritorijā.

No kura brīža man savas ķīmiskās vielas jāklasificē un jāmarķē atbilstoši CLP?

Jaunie CLP noteikumi par ķīmiskajām vielām stājās spēkā 2010. gada 1. decembrī. Līdz 2015. gada 1. jūnijam klasifikācija veicama atbilstīgi iepriekšējai un jaunajai sistēmai, un abu veidu klasifikācijas ir jādara patērētājiem zināmas. Ir jānodrošina marķējuma un iepakojuma atbilstība CLP regulas noteikumiem.

Jaunie noteikumi būs jāpiemēro maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija, bet tos var piemērot arī ātrāk (šajā gadījumā maisījumi ir jāmarķē un jāiepako atbilstīgi CLP sistēmai).

Attiecībā uz tādiem maisījumiem, kuri jau atrodas apgādes ķēdē pirms 2015. gada 1. jūnija, jauno marķēšanas un iepakošanas noteikumu piemērošanu var atlikt par diviem gadiem, proti, līdz 2017. gada 1. jūnijam.

Kā panākt atbilstību sistēmai CLP?

  • Ir jānorāda savas funkcijas un pienākumi, ievērojot regulu: ražotājs, importētājs, lietotājs, izplatītājs vai preču izgatavotājs. Jums var būt vairāk nekā viena funkcija/loma;
  • jāatjauno savu vielu un maisījumu saraksts (iekaitot maisījumos ietilpstošās vielas), kā arī precēs ietilpstošās vielas;

CLP procedūru ieteicams pēc iespējas plānot kopā ar tām, kuras ir saistītas ar REACH un likumdošanu par biocīdiem English un pesticīdiem English .

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Valsts

Reykjavík

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Nieuwegein

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Ražojumu informācijas punkti

Savā ražojumu informācijas punktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem. Punkta darbinieki jums var arī palīdzēt iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.