Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 17/04/2018

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Γενικά, για να λαμβάνετε παροχές ανεργίας πρέπει να ζείτε στη χώρα που τις καταβάλλει. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορείτε να μεταβείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ προς αναζήτηση εργασίας και να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας από τη χώρα στην οποία περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Διαμονή στο εξωτερικό επί 3 μήνες

Μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας επί τουλάχιστον 3 μήνες από τη χώρα της ΕΕ στην οποία εργαζόσασταν τελευταία, και επί 6 μήνες το πολύ, ανάλογα με τον φορέα που καταβάλλει τις παροχές σας.

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν:

 • είστε πλήρως άνεργος/-η (όχι μερικώς ή κατά διαστήματα) και
 • δικαιούστε να λαμβάνετε παροχές ανεργίας στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Πριν από την αναχώρησή σας, οφείλετε:

 • να είστε εγγεγραμμένος/-η επί 4 τουλάχιστον εβδομάδες ως άνεργος/-η που αναζητά εργασία στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας (μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις)
 • να υποβάλετε αίτηση στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης για την έκδοση εντύπου U2 (πρώην έντυπο E 303) - άδεια εξαγωγής των παροχών ανεργίας που δικαιούστε.

Η άδεια αυτή ισχύει μόνο για μια χώρα. Αν επιθυμείτε να εξαγάγετε σε άλλη χώρα τις παροχές ανεργίας που δικαιούστε, πρέπει να ζητήσετε την έκδοση άλλου εντύπου U2. Ρωτήστε το γραφείο εργασίας της περιοχής σας αν χρειάζεται να επιστρέψετε στη χώρα σας για να ζητήσετε την έκδοση αυτής της νέας άδειας ή αν μπορείτε να διεκπεραιώσετε την υπόθεση από το εξωτερικό.

Κατά την άφιξή σας στη νέα χώρα πρέπει:

 • να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που πάψατε να είστε διαθέσιμος/-η στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας που εγκαταλείψατε
 • να υποβάλετε το έντυπο U2 (πρώην έντυπο E 303) κατά την εγγραφή
 • να συμφωνήσετε με όλους τους ελέγχους που διενεργούνται στα άτομα που ζητούν παροχές ανεργίας στη νέα σας χώρα, σαν να επρόκειτο να εισπράξετε τις παροχές ανεργίας εκεί.

Σας συμβουλεύουμε να μάθετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε ως άτομο που αναζητά εργασία στη νέα σας χώρα. Μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Θα σας καταβληθεί τότε το ίδιο ποσό με αυτό που ήδη λαμβάνατε, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό σας στη χώρα όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.

Αν θέλετε να διατηρήσετε το δικαίωμά σας για παροχές ανεργίας, φροντίστε να επιστρέψετε στη χώρα που σας τις καταβάλλει πριν από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματός σας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι αν προέρχεστε από την Κροατία, ενδέχεται να υπάρχουν κανόνες που περιορίζουν προσωρινά το δικαίωμά σας για εργασία σε ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Διαμονή στο εξωτερικό περισσότερο από 3 μήνες

Αν θέλετε να μείνετε στο εξωτερικό περισσότερο από 3 μήνες, οφείλετε να υποβάλετε αίτηση παράτασης στις υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου περάσατε σε καθεστώς ανεργίας, οι οποίες μπορούν να παρατείνουν την τρίμηνη περίοδο μέχρι 6 μήνες.

Δεν χορηγούν όλες οι χώρες παράταση. Ρωτήστε την κρατική υπηρεσία απασχόλησης της χώρας καταγωγής σας αν, και υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να χορηγηθεί παράταση.

Οι περισσότερες από τις χώρες που χορηγούν παράταση εφαρμόζουν σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ζητήσουν:

 • αποδεικτικά στοιχεία για τις προσπάθειες που καταβάλατε να βρείτε θέση εργασίας κατά τους 3 πρώτους μήνες
 • αποδεικτικά στοιχεία για το ότι έχετε περισσότερες πιθανότητες να βρείτε δουλειά στο εξωτερικό κατά την περίοδο της παράτασης
 • πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής.

Ζητήστε την παράταση όσο το δυνατό νωρίτερα και οπωσδήποτε πριν από την εκπνοή της αρχικής τρίμηνης περιόδου.

Ίση μεταχείριση

Όταν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό, έχετε τα ίδια δικαιώματα με εκείνα των υπηκόων της χώρας υποδοχής όσον αφορά:

 • την πρόσβαση στην εργασία
 • την υποστήριξη από τις υπηρεσίες απασχόλησης
 • την οικονομική ενίσχυση που θα σας βοηθήσει να βρείτε εργασία.

Η νέα σας χώρα μπορεί να περιμένει μέχρις ότου δημιουργήσετε πραγματικό δεσμό με την τοπική αγορά εργασίας προτού σας χορηγήσει ορισμένα είδη οικονομικής ενίσχυσης για να σας βοηθήσει να βρείτε εργασία, όπως χαμηλότοκα δάνεια για ανέργους που ξεκινούν μια επιχείρηση. Το γεγονός ότι βρίσκεστε στη χώρα και αναζητάτε εργασία για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να μετρήσει ως πραγματική σχέση με την τοπική αγορά εργασίας.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές