Senast kontrollerat: 03/09/2018

Kontakta oss

Behöver du hjälp?

Frågor om EU

Ring – 00 800 6 7 8 9 10 11English

Skicka en frågaEnglish

Informationskontor i ditt landEnglish

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet

Ditt Europa – Rådgivning / Solvit

Hjälp och råd för företag

Sök företagsstödEnglish

Konsumentfrågor

Få hjälp och råd från ditt lands europeiska konsumentcentrumEnglish

Passagerarrättigheter

Flygresor – dina rättigheterEnglish

Tågresor – dina rättigheterEnglish

Problem med försäkringsbolag och banker utomlands

Lös tvister utanför domstolEnglish

Jobb och sociala förmåner

Kontakta en Euresrådgivare

Ansvarig avdelning

Europeiska kommissionen
GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
Servicecentrum för den inre marknaden
1049 Bryssel
Belgien