Navigacijski put

Ažurirano 22/01/2018

Godišnji financijski izvještaji

Sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja nije samo pravna obveza, već prilika da dobijete uvid u stanje vašeg poduzeća praćenjem primitaka i izdataka. Društva s ograničenom odgovornošću koja posluju u EU-u, bez obzira na svoju veličinu, moraju pripremiti niz financijskih izvještaja i predati ih nacionalnom registru poduzeća.

Ako ste samozaposleni ili ako je vaše poduzeće dio društva s neograničenom odgovornošću, vaše poslovanje nije regulirano pravilima EU-a: trebate provjeriti koja su pravila utvrdile pojedinačne države članice.

Jednostavna pravila za mala poduzeća

Ako vodite malo poduzeće (s najviše 50 zaposlenika), vaš će se financijski izvještaj sastojati samo od bilance, računa dobiti i gubitka te bilješki uz izvještaj. Države članice mogu uz to zahtijevati revizorsko izvješće i izvješće uprave.

Još jednostavnija pravila za mikropoduzeća

Mikropoduzeća su poduzeća koja imaju:

  • manje od 10 zaposlenika,
  • ukupnu bilancu manju od 350 000 EUR,
  • neto promet manji od 700 000 EUR.

Države članice mogu odrediti niže iznose: u svakom slučaju provjerite odgovarajuće podatke.  Ako se u vašem poduzeću premaše dva od ta tri kriterija dvije godine za redom, primjenjivat će se pravila za mala poduzeća.

Ovisno o državi članici u kojoj se vaše poduzeće nalazi, iznimno jednostavan postupak za mikropoduzeća može uključivati sljedeće:

  • manju količinu informacija u bilješkama uz izvještaj: svaka stavka objašnjena na dnu bilance ne mora se objašnjavati u godišnjem izvještaju,
  • pojednostavnjenu objavu izvještaja: možete ga poslati jednom nacionalnom tijelu, npr. poreznoj upravi, koje ga objavljuje umjesto vas,
  • pojednostavnjen izgled bilance i računa dobiti i gubitka,
  • oslobođenje od izračuna završnih obračunatih prihoda i unaprijed plaćenih troškova, osim za troškove sirovina i potrošne robe, zaposlenika, ispravaka vrijednosti i poreza.

Iako su ova pojednostavnjena pravila dopuštena pravom EU-a, ne primjenjuju ih sve države članice.

Dodatno istražujte prema državi:

Međunarodni računovodstveni standardi

Prema zakonodavstvu EU-a sva poduzeća uvrštena na burzu u EU-u moraju sastaviti konsolidirane financijske izvještaje u skladu s jedinstvenim skupom globalnih standarda – međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Većina država članica dopušta MSFI-je za konsolidirane financijske izvještaje neuvrštenih poduzeća. Uz to, neke države članice odlučile su dopustiti ili zahtijevati MSFI-jeEnglish za pojedine financijske izvještaje određenih poduzeća.

Te standarde razvija neovisno računovodstveno tijelo, Odbor za međunarodne računovodstvene standardeEnglish (IASB), a zatim ih EU uvodi.

Pravila za poduzeća izvan EU-a

Radi smanjenja troškova i složenosti trgovine za sve strane EU radi na globalnoj konvergenciji računovodstvenih pravila. To postiže poticanjem poduzeća izvan EU-a koja posluju s EU-om da sastavljaju financijske izvještaje na temelju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja ili ekvivalentnih nacionalnih računovodstvenih standarda.

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Potpora lokalnim poduzećima

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Pomoć i savjeti

Stupite u kontakt s partnerom za potporu lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet. Kako biste savjetniku na svojem području omogućili da vam odgovori točno i na vrijeme, navedite što više informacija.

EEN-logo

Obrazac za kontakt

(Sva su polja obvezna)
Hvala. Vaša poruka uspješno je poslana.
Vaša poruka nije poslana zbog tehničkih problema. Pokušajte ponovno poslije.
Navedite valjanu adresu e-pošte.

Osobni podaci

Podaci o poduzeću

DaNe

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bugarska

Sofia

Češka Republika

Praha

Cipar

Nicosia

Danska

Copenhagen

Estonija

Tallinn

Finska

Helsinki

Francuska

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grčka

Athens

Hrvatska

Zagreb

Irska

Dublin

Islandski

Reykjavík

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Latvija

Riga

Litva

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Mađarska

Budapest

Nizozemska

Den Haag

Njemačka

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norveška

Oslo

Poljska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumunjska

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovačka

Bratislava

Slovenija

Ljubljana

Španjolska

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Švedska

Stockholm

Ujedinjeno Kraljevstvo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Informacije navedene u ovom obrascu izravno se šalju partneru iz Europske poduzetničke mreže. Osobni podaci iz obrasca upotrijebit će se samo kao pomoć savjetniku pri odgovoru na vaš upit; ti se podaci neće pohraniti.