Sti

Opdateret 06/12/2017

Udbudsregler og -procedurer

Hvis din virksomhed er registreret i EU, har du ret til at deltage i offentlige udbud i andre EU-lande. EU's regler fastsætter harmoniserede minimumsregler, som gælder for udbud over en hvis værdi (se tærskler herunder).

Hvis udbuddet ligger under tærsklerne, anvendes de nationale regler. De skal overholde de generelle principper i EU-lovgivningen. Procedurerne ved udbud, der ligger under tærsklen, kan være forenklet i forhold til udbud på EU-plan.

Ved alle udbud gælder det, at de offentlige myndigheder:

 • ikke må forskelsbehandle en virksomhed, fordi den er registreret i et andet EU-land
 • ikke må henvise til et bestemt brand, varemærke eller patent, når de beskriver de produkter og tjenesteydelser, de ønsker at købe
 • ikke må afvise støttedokumenter (certifikater, beviser osv.), som er udstedt af et andet EU-land, så længe de medfører en garanti på samme niveau
 • skal stille alle oplysninger om udbuddet til rådighed for alle interesserede virksomheder, uanset hvilket EU-land de er registreret i.

En offentlig myndighed kan udelukke din virksomhed fra en udbudsprocedure, hvis den er:

 • konkursramt eller under likvidation
 • har indstillet sine aktiviteter, eller administreres af skifteretten
 • er blevet kendt skyldig i grov uredelighed
 • ikke har betalt skat eller forskellige arbejdsmarkedsbidrag
 • har foretaget falske indberetninger til en offentlig myndighed.

Offentlige myndigheder må i bestemte tilfælde tildele kontrakter uden at åbne en udbudsprocedure:

 • nødstilfælde på grund af uforudsete begivenheder
 • kontrakter, der af tekniske grunde eller på grund af enerettigheder kun kan udføres af en bestemt virksomhed
 • kontrakter, der ifølge loven er udelukket fra offentlige udbud (overtagelse/leje af eksisterende bygninger, ansættelseskontrakter, programmateriale til udsendelse osv.)

Tærskler for anvendelse af EU-regler

 De nedenstående beløb omfatter ikke moms

Statslige myndigheder

≥ 135 000 euro

Vareindkøbskontrakter (ved indkøb til forsvaret gælder kun de, som er opført i bilag III til direktiv 2014/24)

≥ 209 000 euro

Vareindkøbskontrakter om forsvarsprodukter, som ikke er opført i bilag III til direktiv 2014/24)

≥ 418 000 euro Vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter om vandforsyning, energiforsyning, transport og posttjenester

≥ 5 225 000 euro

Alle bygge- og anlægskontrakter

Andre offentlige myndigheder

≥ 209 000 euro

Alle vareleverings- og tjenesteydelseskontrakter

≥ 418 000 euro Vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter om vandforsyning, energiforsyning, transport og posttjenester

≥ 5 225 000 euro

Alle bygge- og anlægskontrakter

Der gælder disse tærskler for de EU-lande, der ikke bruger euroen, angivet i den lokale valuta.

Offentlige udbudsregler

Tildelingskriterier

Offentlige myndigheder kan bruge forskellige kriterier, når de vurderer tilbud, som f.eks. den laveste pris. I dette tilfælde skal hver tilbudsgiver have besked om, hvilken vægtning de forskellige kriterier har (f.eks. pris, tekniske kendetegn og miljømæssige aspekter).

Offentliggørelse

Der skal ske offentliggørelse ved alle offentlige udbud, der overskrider tærsklerne og dermed er omfattet af EU-reglerne:

 • udbudsbekendtgørelse eller bekendtgørelse om projektkonkurrence: den offentlige myndighed kan foretage offentliggørelsen nationalt, men bør også sende den til EU's Publikationskontor. Bekendtgørelsen offentliggøres i sin helhed på et af EU's officielle sprog, og der oversættes et resumé til andre sprog.
 • meddelelse om tildeling af kontrakt med resultatet af det offentlige udbud.

De offentlige myndigheder kan vælge at offentliggøre andre bekendtgørelser, f.eks. forhåndsmeddelelsen om muligheden for et kommende udbud. Når et udbud offentliggøres efter en forhåndsmeddelelse, kan tidsfristen for indsendelse og modtagelse af tilbud være kortere. Fristerne kan også forkortes, hvis udbuddet offentliggøres elektronisk.

Åbenhed

De offentlige myndigheder må først begynde at vurdere tilbuddene, når fristen for indsendelse er udløbet. Hvis du har indsendt tilbud, har du krav på hurtigst muligt at blive informeret om, hvorvidt du har fået kontrakten. I modsat fald har du krav på en detaljeret forklaring på, hvorfor dit tilbud blev afvist. Den offentlige myndighed skal overholde strenge fortrolighedskrav med hensyn til udveksling og opbevaring af dine data.

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer definerer kendetegnene ved den tjenesteydelse, de varer eller anlægsarbejder, den offentlige myndigheder ønsker at købe. Der kan være tale om miljømæssige aspekter, udformning, sikkerhed, kvalitetssikring eller en overensstemmelsesvurdering. Ved kontrakter om offentlige arbejder kan der også medtages tests, inspektioner og opførelsesteknikker.

De offentlige indkøbsprocedurer

Offentligt udbud

I et offentligt udbud kan alle virksomheder indsende tilbud. Mindstefristen for indsendelse af tilbud er 35 dage, efter udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse, kan tidsfristen nedsættes til 15 dage.

Begrænset udbud

Alle virksomheder kan bede om at deltage i et begrænset udbud, men kun dem, der er udvalgt på forhånd vil blive bedt om at indsende et tilbud. Tidsfristen for at anmode om deltagelse er 37 dage, fra udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Derefter vælger den offentlige myndighed mindst 5 kandidater, der opfylder kravene, som har 40 dage til at indsende et tilbud fra den dag, hvor opfordringen er sendt. Denne tidsfrist kan nedsættes til 36 dage, hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse.

I akutte tilfælde kan den offentlige myndighed fastsætte en tidsfrist på 15 dage for modtagelse af anmodninger om at deltage (hvis meddelelsen gives elektronisk, kan fristen nedsættes til 10 dage), og 10 dage for indsendelse af tilbud.

Udbud med forhandling

Ved udbud med forhandling indbyder den offentlige myndighed mindst 3 virksomheder, som den forhandler kontraktvilkårene med.

De fleste ordregivende myndigheder kan kun bruge denne procedure i et begrænset antal tilfælde, f.eks. til leverancer, der alene skal bruges til forskning eller tests. De ordregivende myndigheder i sektorer som vandforsyning, energiforsyning, transport og posttjenester kan bruge den som standardprocedure.

Tidsfristen for at modtage ansøgninger om deltagelse er 37 dage, fra udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Fristen nedsættes til 15 dage i særligt akutte tilfælde eller 10 dage, hvis meddelelsen gives elektronisk.

Denne procedure kan på visse betingelser vælges - selv uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse – f.eks.

 • hvis der ikke er indsendt tilbud i et offentligt eller begrænset udbud
 • i særligt akutte tilfælde
 • i sager, hvor kontrakten af tekniske grunde kun kan udføres af en enkelt virksomhed.

Konkurrencepræget dialog

Denne procedure bruges ofte ved komplekse kontrakter, f.eks. store infrastrukturprojekter, hvor den offentlige myndighed ikke fra starten kan fastlægge de tekniske specifikationer. Efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen har interesserede virksomheder 37 dage til at ansøge om at deltage. Den offentlige myndighed skal indbyde mindst 3 kandidater til en dialog, hvor de endelige tekniske, juridiske og økonomiske aspekter fastlægges. Efter dialogen indsender kandidaterne deres endelige tilbud.

Konkurrencepræget dialog kan ikke benyttes af offentlige forsyningsvirksomheder inden for vandforsyning, energiforsyning, transport og posttjenester.

Elektroniske auktioner

De offentlige myndigheder kan også tildele kontrakter gennem elektroniske auktioner. Før auktionen begynder, skal myndigheden foretage en fuldstændig, indledende evaluering af tilbuddene. Kun de, der kan tillades, må deltage. Indbydelsen til at deltage i auktionen skal indeholde dato og klokkeslæt for auktionen og antallet af tilbudsrunder. Den bør også angive formlen, der skal afgøre den automatiske placering. I hver tilbudsrunde skal man kunne se sin egen placering i forhold til konkurrenterne uden at kunne se deres identitet.

Elektroniske auktioner kan ikke bruges ved bestemte kontrakttyper såsom projektering af bygge- og anlægsarbejder (f.eks. arkitektplaner for en bygning).

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning.

Lokal erhvervsstøtte

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Hjælp og rådgivning

Kontakt en lokal erhvervsstøttepartner

Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning For at hjælpe din lokale rådgiver med at svare korrekt og hurtigst muligt beder vi dig give os så meget information som muligt.

EEN-logo

Kontaktformular

(Alle felter skal udfyldes)
Tak. Din besked er sendt.
På grund af tekniske problemer kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.
Angiv en gyldig e-mailadresse.

Oplysninger om personen

Oplysninger om virksomheden

JaNej

Belgien

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarien

Sofia

Cypern

Nicosia

Danmark

Copenhagen

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Frankrig

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grækenland

Athens

Holland

Den Haag

Irland

Dublin

Island

Reykjavík

Italien

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kroatien

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Oslo

Polen

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Rumænien

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Slovenien

Ljubljana

Spanien

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Sverige

Stockholm

Tjekkiske Republik

Praha

Tyskland

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Østrig

Wien

3000/3000

De oplysninger, som indtastes i denne formular, sendes direkte til en partner i Enterprise Europe Network. Personoplysninger i formularen bruges kun til at hjælpe rådgiveren med at svare på forespørgslen. De gemmes ikke efterfølgende.