Navigācijas ceļš

Pēdējā pārbaude 14/05/2018

CE zīme

Daudziem ražojumiem ir vajadzīga CE zīme, pirms tos var pārdot Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), kurā ietilpst visas ES dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. CE zīme apliecina, ka ražojums ir novērtēts un atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām. To izmanto precēm, kuras ir saražotas ES un ārpussavienības valstīs un kuras pēc tam tirgo ES teritorijā.

CE zīmi var izmantot tikai tiem ražojumiem, kuriem specifikācijas ir pieņemtas ES līmenī.

Lai jūsu produktam piešķirtu CE zīmi, ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija, kas apliecina, ka ražojums atbilst visām ES prasībām. Jūs kā ražotājs atbildīgs par to, lai ražojums atbilstu visām prasībām. Kad uz preces ir CE zīme, izplatītāji un importētāji no jums var prasīt, lai uzrādāt visus dokumentus, kas attaisno CE zīmes izmantošanu.

Kā iegūt CE zīmi?

RažotājiemEnglish tas notiek vairākos posmos:

1. Noskaidrojiet, kādas ES prasības attiecas uz jūsu ražojumu

ES prasības ir noteiktas direktīvās, kas aptver dažādas precesEnglish, tādas kā:

  • rotaļlietas,
  • elektroiekārtas,
  • mašīnas un iekārtas,
  • medicīnas ierīces,
  • lifti,
  • individuālie aizsardzības līdzekļi.

Šīs direktīvas nosaka pamatprasības, kurām ir jāatbilst ražojumiem.

2. Pārbaudiet, vai ražojums atbilst specifiskajām prasībām

Jums ir jāpārliecinās, vai ražojums atbilst visām ES likumdošanā noteiktajām prasībām. Ja uz jūsu ražojumu attiecas Eiropas mērogā saskaņoti standartiEnglish un ja jūs ražošanas procesā tos ievērojat, jūsu ražojums automātiski atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

Standartu izmantošana nav obligāta. Varat izmantot citus tehniskos risinājumus, lai izpildītu pamatprasības, ko nosaka attiecīgā direktīva.

3. Noskaidrojiet, vai jūsu ražojums ir jāpārbauda pilnvarotajai iestādei

Daži ražojumu veidi jāpārbauda īpašām atbilstības novērtēšanas iestādēm ("pilnvarotajām iestādēm"), kas nosaka, vai jūsu ražojums atbilst konkrētām tehniskām prasībām. Tas nebūt neattiecas uz visiem ražojumiem. Ieskatieties datubāzē "Nando"English un noskaidrojiet, ar kuru no pilnvarotajām iestādēm ir jāsazinās jūsu gadījumā.

4. Testējiet ražojumu

Ja neatkarīgai iestādei nav jāpārbauda jūsu ražojums, jums pašam ir jāpārliecinās par tā atbilstību tehniskajām prasībām. Jums ir jānovērtē ar ražojuma izmantošanu saistītie potenciālie riski un jāpaziņo par tiem.

5. Sagatavojiet tehnisko dokumentāciju

Tehniskajā dokumentācijā jābūt visiem dokumentiem, kas apliecina, ka ražojums atbilst tehniskajām prasībām.

6. Izvietojiet uz ražojuma CE zīmi un sagatavojiet atbilstības deklarāciju

Tagad uz ražojuma varat izvietot CE zīmi. Tai jābūt redzamai, salasāmai un neizdzēšamai. Ja 3. posmā ir piedalījusies pilnvarotā iestāde, jums uz ražojuma ir jānorāda arī šīs iestādes identifikācijas numurs. Visbeidzot jums ir jāsagatavo un jāparaksta ES atbilstības deklarācija, kas apliecina, ka ražojums atbilst visām juridiskajām prasībām.

Importētāji

Ja ražotāji atbild par to, lai ražojums atbilstu visiem noteikumiem, un izvieto CE marķējumu, importētājiemEnglish jāgādā par to, lai viņu ievestie produkti atbilstu spēkā esošajām prasībām un neapdraudētu ES iedzīvotājus. Importētājam jāpārbauda, vai ārpus ES esošais ražotājs ir veicis vajadzīgos pasākumus un vai dokumenti ir pieejami pēc pieprasījuma.

Izplatītāji

IzplatītājiemEnglish jābūt pamatzināšanām par juridiskajām prasībām, piemēram, par to, kuri izstrādājumi ir jāmarķē ar CE zīmi un kādiem jābūt pavaddokumentiem, turklāt viņiem vajadzētu būt spējīgiem identificēt ražojumus, kas acīmredzami neatbilst attiecīgajām prasībām. Viņiem ir arī jāspēj pierādīt valsts iestādēm, ka ir rīkojušies pietiekami rūpīgi un ka viņiem ir apstiprinājums no ražotāja vai importētāja par vajadzīgo pasākumu veikšanu. Turklāt izplatītājam ir jāspēj palīdzēt valsts iestādēm, kad tās vēlas saņemt vajadzīgo dokumentāciju.

Skatīt arī:

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms

Kontaktpunkts attiecībā uz ražojumiem

Savā ražojumu informācijas kontaktpunktā varat saņemt informāciju par valsts tiesību aktiem, kas attiecas ražojumiem; kontaktpunkts jums palīdzēs arī iekļūt citu ES dalībvalstu tirgū.