Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 02/03/2017

Daně ze zahraničních příjmů – Česká republika

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Zaměstnanci

Který příjem musím zdanit v České republice?

 • Žili jste v tomto daňovém období (roce) v České republice 6 měsíců a více? Obvykle budete českými úřady považováni za daňového rezidenta a budete v ČR muset zaplatit daň z příjmů ze všech ostatních zemí.
 • Žili jste v tomto daňovém období (roce) v České republice kratší dobu než 6 měsíců? Pak v České republice obvykle nejste považováni za daňové rezidenty a platíte zde pouze daň z příjmu získaného na území ČR.
 • Máte příjmy z dalších států Unie? Důležité je, abyste neplatili daň z jednoho příjmu dvakrát.

Jaká bude výše daně?

Vypočtěte si, jaký bude váš příjem v České republice po odečtení daní a pojistného na sociální zabezpečení.

Sazba daně z příjmu v roce 2015 (přiznaného v roce 2016)

V České republice je roční daň z příjmu stanovena paušálně a sazba činí 15%.

Vezměte také v úvahu:

 • příspěvky na sociální a zdravotní pojištění zaplacené vaším zaměstnavatelem – ty váš zdanitelný základ navyšují
 • daňové úlevy (mohou je uplatnit všichni daňoví poplatníci, ale jejich výše závisí na vaší konkrétní situaci)
 • všechny odpočty, na které máte nárok u některých typů výdajů.

I když v ČR nejste považováni za daňového rezidenta, můžete zde zažádat o daňové úlevy – pokud váš příjem z České republiky činí alespoň 90 % vašich veškerých (celosvětových) příjmů. S dotazy se obracejte na vaši pobočku daňové správy.

Kdy a jak daň zaplatíte?

Váš zaměstnavatel odečte vyměřenou daň z příjmu přímo z vašeho platu.

Jak se odvolat či podat stížnost?

Pokud nesouhlasíte s daňovým výměrem, můžete se proti němu odvolat u daňové správy. Přečtěte si pozorně svůj daňový výměr, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při tom postupovat.

Odkazy

Finanční správa ČR – informace o dani z příjmu

Další informací o vašich právech v EU.
 

Osoby samostatně výdělečně činné

Který příjem musím v České republice zdanit?

 • Žili jste v tomto daňovém období (roce) v České republice 6 měsíců a více? Obvykle budete považováni za daňového rezidenta a budete muset zaplatit daň z vašeho celosvětového příjmu.
 • Žili jste v tomto daňovém období (roce) v České republice kratší dobu než 6 měsíců? Pak obvykle nejste v České republice považováni za daňové rezidenty a platíte zde pouze daň z příjmu získaného na jejím území.
 • Máte příjmy z dalších států Unie? Důležité je, abyste neplatili daň z jednoho příjmu dvakrát.

Jaká bude výše této daně?

Vypočtěte si, jaký bude váš příjem v České republice po odečtení daní a pojistného na sociální zabezpečení.

Sazba daně z příjmu v roce 2015 (přiznaného v roce 2016)

V České republice je roční daň z příjmu stanovena paušálně a sazba činí 15%.

U některých typů výdajů budete mít možná nárok na určité daňové úlevy (nezdanitelné částky) a na odpočty.

Kdy a jak daň budete platit?

Musíte odvádět zálohy na daň (určené na základě daňového přiznání z předchozího zdaňovacího období). Případné přeplatky nebo nedoplatky na dani budou vyrovnány po podání daňového přiznání.

Pokud jste nově zahájili podnikatelskou činnost, musíte si vypočítat výši zálohy na daň sami.

Jak se odvolat či podat stížnost?

Pokud nesouhlasíte s daňovým výměrem, můžete se proti němu odvolat u daňové správy.

Přečtěte si pozorně svůj daňový výměr, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při tom postupovat.

Odkazy

Finanční správa ČR – informace o dani z příjmu

Další informací o vašich právech v EU.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Daně ze zahraničních příjmů
Veřejné konzultace
  Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
  Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.