Cesta

Aktualizováno : 02/07/2015

Daně ze zahraničních příjmů – Česká republika

O co se ve vašem případě jedná?
Zaměstnanec Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Který příjem musím zdanit v České republice?

  • Žili jste v České republice alespoň 6 měsíců v (současném) zdaňovacím období? Pokud ano, jste obvykle považováni za daňové rezidenty a musíte veškeré své tuzemské i zahraniční příjmy zdanit v ČR.

  • Žili jste v České republice, ale po dobu kratší než 6 měsíců v (současném) zdaňovacím období? Pak nejste v České republice považováni za daňové rezidenty a platíte zde pouze daň z tuzemských příjmů.

  • Máte příjmy z dalších států Unie? Důležité je, abyste neplatili daň z jednoho příjmu dvakrát.

Jaká bude výše této daně?

Vypočtěte si, jaký bude váš příjem v České republice po odečtení daní a pojistného na sociální zabezpečení.

Sazba daně z příjmu

15 % pro fyzické osoby.

Vezměte také v úvahu:

  • zdravotní a sociální pojištění placené vaším zaměstnavatelem – to navyšuje základ pro výpočet daně (tzv. superhrubá mzda)
  • slevy na dani (mohou je uplatnit všichni daňoví poplatníci, ale jejich výše závisí na vaší konkrétní situaci)
  • různé odpočty, na které máte nárok u některých typů výdajů.

O slevy na dani můžete požádat i v případě, že nejste daňovými rezidenty – podmínkou je, že alespoň 90 % všech vašich celosvětových příjmů pochází ze zdrojů na území České republiky. Více informací vám podá místní finanční úřad.

Kdy a jak daň zaplatíte?

Vyměřenou daň z příjmu odečte přímo z vašeho platu váš zaměstnavatel.

Jak se odvolat či podat stížnost?

Pokud nesouhlasíte s daňovým výměrem, můžete se proti němu odvolat u daňové správy. Přečtěte si pozorně svůj daňový výměr, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při tom postupovat.

Odkazy

Finanční správa České republiky – informace o dani z příjmu

Více informací o vašich právech v EU.


Osoba samostatně výdělečně činná Zvolit zemi

Zvolit zemi

Společná práva ve všech zemích EU


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Který příjem musím zdanit v České republice?

  • Žili jste v České republice během (současného) zdaňovacího období alespoň 6 měsíců? Pokud ano, jste obvykle považováni za daňové rezidenty a musíte veškeré své tuzemské i zahraniční příjmy zdanit v ČR.

  • Žili jste v České republice během (současného) zdaňovacího období po dobu kratší než 6 měsíců? Pak nejste v České republice považováni za daňové rezidenty a platíte zde pouze daň z tuzemských příjmů.

  • Máte příjmy z dalších států Unie? Důležité je, abyste neplatili daň z jednoho příjmu dvakrát.

Jaká bude výše této daně?

Vypočtěte si, jaký bude váš příjem v České republice po odečtení daní, zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

Sazba daně z příjmu

15 % pro fyzické osoby.

Můžete mít nárok na určité slevy na dani a daňové odpočty u některých typů výdajů.

Kdy a jak daň zaplatíte?

Musíte platit zálohy na daň (určené na základě daňového přiznání z předchozího zdaňovacího období). Případné přeplatky nebo nedoplatky na dani budou vyrovnány po podání daňového přiznání.

Pokud jste zahájili novou podnikatelskou činnost, musíte si vypočítat výši zálohy na daň sami.

Jak se odvolat či podat stížnost?

Pokud s daňovým výměrem nesouhlasíte, můžete se proti němu odvolat u finanční správy.

Svůj daňový výměr si pozorně prohlédněte, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při něm postupovat.

Odkazy

Finanční správa České republiky – informace o dani z příjmu

Více informací o vašich právech v EU.


Kontaktní místa

Veřejné konzultace
Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?
Obraťte se přímo na příslušný úřad dané země.