Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 12/04/2017

Rejsedokumenter for EU-borgere

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i TEU: Indtil videre forbliver Storbritannien fuldgyldigt medlem af EU, og rettigheder og forpligtelser gælder fortsat i og for Storbritannien:

Hvis du er EU-borger , behøver du ikke vise dit nationale id-kort eller pas, når du rejser fra ét grænseløst Schengen-EU-land til et andet.

Selv om du ikke behøver pas til grænsekontrol inden for Schengenområdet English , anbefales det stadig, at du tager dit pas eller id-kort med dig, så du kan bekræfte din identitet, hvis det bliver nødvendigt (f.eks. hvis du stoppes af politiet, skal om bord i et fly osv.). Schengenlande kan vedtage nationale regler om, at du skal have eller medbringe papirer og dokumenter, når du opholder dig på deres område.

Kørekort samt post-, bank- eller skattekort kan ikke bruges som gyldige rejsedokumenter eller legitimation.

Ifølge Schengenreglerne må medlemslandene under særlige omstændigheder, hvor der foreligger en trussel mod den offentlige orden eller nationale sikkerhed, genindføre midlertidig grænsekontrol.

Nærmere oplysninger English og listen over de lande, der har indført midlertidig grænsekontrol.  Sørg for at have en dit id-kort eller dit pas med dig, når du rejser i disse lande.  Husk også på, at du selv under normale omstændigheder kan blive bedt om at vise et af disse dokumenter.

Det grænseløse Schengenområde omfatter:

Østrig

Ungarn

Norge

Belgien

Island

Polen

Tjekkiet

Italien

Portugal

Danmark

Letland

Slovakiet

Estland

Liechtenstein

Slovenien

Finland

Litauen

Spanien

Frankrig

Letland

Sverige

Tyskland

Malta

Schweiz

Grækenland

Holland

 

Du skal stadig vise et gyldigt id-kort eller pas, når du rejser til eller fra Bulgarien, Kroatien, Cypern, Irland, Rumænien og Storbritannien. Selv om disse lande er med i EU, er de ikke en del af det grænseløse Schengenområde. Inden afrejse skal du tjekke, hvilke dokumenter du skal bruge for at rejse uden for dit hjemland og ind i det ikke-Schengenland i EU, du vil besøge.

 

Eksempel

Lars fra Sverige er på ferie i Spanien. Han har medbragt sit id-kort udstedt af banken – som i Sverige anses som gyldig legitimation.

Lars kan dog få problemer, hvis de spanske myndigheder vil tjekke hans identitet, fordi de kun anerkender nationale id-kort og pas udstedt af de svenske myndigheder som gyldig legitimation.

Hvad er et gyldigt id-kort/pas i dit hjemland? English

Udløbet eller mistet pas

Ifølge EU-reglerne skal alle rejsende (også spædbørn) have et gyldigt id-kort eller pas for at rejse.

Men hvis du har:

 • mistet dit pas eller fået det stjålet
 • opdaget, at dit pas er udløbet under turen

så har EU-landene ordninger til at klare den slags.

Det er dog op til hvert enkelt EU-land at afgøre om og/eller hvornår det giver EU-borgere tilladelse til at rejse ind eller ud af deres territorium uden et gyldigt rejsedokument.

Se de gældende regler og oplysninger (hvis de findes) og/eller myndighederne website i det land, du rejser til og fra :

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

Da der ikke findes EU-regler om rejser uden gyldigt rejsedokument, er betingelserne og procedurerne forskelige fra land til land (og kan ændres uden varsel). Hvis du allerede har begivet dig ud på din rejse, og

 • du befinder dig i EU, skal du først gå til dit hjemlands konsulat eller ambassade
 • du befinder dig uden for EU i et land, hvor dit hjemland ikke har et konsulat eller en ambassade, har du ret til konsulær beskyttelse English fra ethvert andet EU-land.

Husk på, at selvom nogle lande tillader, at du rejser ind og ud af deres territorium uden et gyldigt rejsedokument, skal du muligvis stadig vise ét i de lande, du rejser igennem.

Dokumenter til mindreårige

Ud over deres eget gyldige pas eller id-kort skal alle børn, der rejser:

 • alene eller
 • med voksne, som ikke er deres værge, eller
 • med kun én af forældrene

i nogle lande have et ekstra (officielt) dokument underskrevet af deres forældre, den anden forælder eller værgen, som giver dem tilladelse til at rejse.

Der er ingen EU-regler om dette. Hvert EU-land bestemmer selv, om de vil kræve sådanne dokumenter. Inden børnene rejser, bør du undersøge kravene i det land, I rejser både til og fra:

Vælg land

* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for indholdet af eksterne websites.

Husk på, at selvom et land ikke kræver, at mindreårige har en sådan tilladelse for at rejse ind eller ud af deres territorium, kan de lande, som de skal rejse igennem, stadig bede om at se dette dokument.

Ved flyrejser anbefales det at undersøge dette hos flyselskabet forud for rejsen, da mange flyselskaber kræver en sådan tilladelse og har deres egen formular til formålet.

Da landenes regler kan ændre sig uden varsel, anbefales det også at undersøge dette hos myndighederne selv eller de respektive ambassader eller konsulater.

Se også: Lovlig udlandsrejse med børn

Afvisning ved grænsen

I meget sjældne tilfælde kan et EU-land nægte dig eller din familie adgang af hensyn til "den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed".

Det betyder, at myndighederne skal bevise, at du eller din familie udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel.

Du har krav på at få deres afgørelse skriftligt med alle begrundelser og oplysninger om, hvordan du kan klage og hvornår.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning