Sti

Opdateret : 25/11/2014

travel

EU-borgere

Hvis du er EU-borger , behøver du ikke vise dit nationale id-kort eller pas, når du rejser fra ét grænseløst Schengen-EU-land til et andet.

Selv om du ikke behøver pas til grænsekontrol inden for Schengenområdet, anbefales det stadig, at du tager dit pas eller id-kort med dig, så du kan bekræfte din identitet, hvis det bliver nødvendigt (f.eks. hvis du stoppes af politiet, skal om bord i et fly osv.) Schengenlande kan vedtage nationale regler om, at du skal have eller medbringe papirer og dokumenter, når du opholder dig på deres område.

Kørekort samt post-, bank- eller skattekort kan ikke bruges som gyldige rejsedokumenter eller legitimation.

Det grænseløse Schengenområde omfatter:

Østrig

Ungarn

Norge

Belgien

Island

Polen

Tjekkiet

Italien

Portugal

Danmark

Letland

Slovakiet

Estland

Liechtenstein

Slovenien

Finland

Litauen

Spanien

Frankrig

Luxembourg

Sverige

Tyskland

Malta

Schweiz

Grækenland

Holland

 

Du skal stadig vise et gyldigt id-kort eller pas, når du rejser til eller fra Bulgarien, Kroatien, Cypern, Irland, Rumænien og Storbritannien. Selv om disse lande er med i EU, er de ikke en del af det grænseløse Schengenområde. Inden afrejse skal du tjekke, hvilke dokumenter du skal bruge for at rejse uden for dit hjemland og ind i det ikke-Schengenland i EU, du vil besøge.

Har du:

 

  • mistet dit pas eller fået det stjålet?
  • opdaget, at dit pas er udløbet under turen?

I begge situationer skal du ifølge EU-reglerne have et gyldigt id-kort eller pas for at kunne rejse. Men der er hjælp at hente. EU-landene har ordninger til at klare den slags.

Betingelserne og procedurerne er meget forskellige fra land til land. så hvis du er i EU, skal du først gå til dit hjemlands konsulat eller ambassade. (Hvis du har et lignende problem uden for EU i et land, hvor dit hjemland ikke har et konsulat eller en ambassade, har du ret til konsulær beskyttelse fra ethvert andet EU-land.)

Dokumenter til mindreårige.

Ud over deres eget gyldige pas eller id-kort skal alle børn, der rejser:

  • alene eller
  • med voksne, som ikke er deres værge, eller
  • med kun én af forældrene

i nogle lande have et ekstra (officielt) dokument underskrevet af deres forældre, den anden forælder eller værgen, som giver dem tilladelse til at rejse.

Kontakt først ambassaden for det land, som børnene skal rejse til, for at høre, hvilke andre dokumenter de eventuelt skal bruge på turen.

Sagseksempel

Lars fra Sverige er på ferie i Spanien. Han har medbragt sit id-kort udstedt af en bank - det anses i Sverige som gyldig legitimation.

Men Lars kunne få problemer, hvis de spanske myndigheder vil tjekke hans identitet, fordi de kun anerkender nationale id-kort og pas udstedt af de svenske myndigheder som gyldig legitimation.

Hvad er et gyldigt id-kort/pas i dit hjemland?

Afslag på indrejse

Under meget særlige omstændigheder kan et EU-land nægte dig eller din familie adgang af hensyn til "den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed".

Det betyder, at myndighederne skal bevise, at du eller din familie udgør en "reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel".

Du har krav på at få deres afgørelse skriftligt med alle begrundelser og angivelse af, hvordan du kan klage og hvornår.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

eller statsborger i Island, Liechtenstein eller Norge

Retour au texte en cours.

obligatorisk for svenske statsborgere

Retour au texte en cours.