Available languages:

Pēdējā pārbaude: 28/08/2017

Ienākuma nodokļi ārzemēs – Latvija

Esmu darba ņēmējs

Kādus ienākumus ar nodokli apliks Latvijā?

 • Esat Latvijas rezidents nodokļu vajadzībām? Tad nodoklis par starptautiski gūto ienākumu jums jāmaksā Latvijā.
  (Kritērijs: jums jābūt reģistrētam kā dzīvojošam Latvijā vismaz 183 secīgas dienas 12 mēnešu periodā.)
 • Jūs dzīvojat Latvijā, bet tur uzturaties mazāk par 183 secīgām dienām 12 mēnešu periodā? Tādā gadījumā jūs neuzskata par Latvijas rezidentu nodokļu vajadzībām, un jums ir pienākums Latvijai maksāt nodokļus tikai par Latvijā gūtiem ienākumiem.
 • Esat guvis ienākumus citās ES dalībvalstīs? Sekojiet līdzi, lai jūs par vieniem un tiem pašiem ienākumiem nodokļus nesamaksātu divkārt.

Cik daudz jums būs jāmaksā?

Fiziskām personām noteikta fiksētā likme 23 %.

Tiek ņemtas vērā:

 • nodokļu atlaides,
 • nodokļu atskaitījumi, uz kuriem jums ir tiesības par noteikta veida izdevumiem.

Kad un kā jāmaksā?

Darba devējs atskaita ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas iemaksas no darbinieka algas. Ja jums nav citu ienākumu, tad jums ikgadējā nodokļu deklarācija nav jāiesniedz.

Ja tomēr vēlaties to darīt, deklarācija jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Kā iesniegt sūdzību

Ja nepiekrītat jums noteiktajam nodoklim, varat iesniegt sūdzību nodokļu inspekcijai . Rūpīgi izlasiet vēstuli, kurā paziņots, kādi nodokļi jums aprēķināti. Tur būs pateikts, tieši kurai nodaļai sūdzība jāsūta un kādas procedūras jāievēro.

Saites

Latvijas Finanšu ministrija

Latvijas Valsts ieņēmumu dienests

Esmu pašnodarbinātais

Kādus ienākumus apliks ar nodokli Latvijā?

 • Esat Latvijas rezidents nodokļu vajadzībām? Tad nodoklis par starptautiski gūto ienākumu jums jāmaksā Latvijā.
  (Kritērijs: jums jābūt reģistrētam kā dzīvojošam Latvijā vismaz 183 secīgas dienas 12 mēnešu periodā.)
 • Jūs dzīvojat Latvijā mazāk nekā 183 secīgas dienas 12 mēnešu periodā? Tādā gadījumā jūs neuzskata par Latvijas rezidentu nodokļu vajadzībām, un jums ir pienākums Latvijai maksāt nodokļus tikai par Latvijā gūtiem ienākumiem.
 • Esat guvis ienākumus citās ES dalībvalstīs? Sekojiet līdzi, lai jūs par vieniem un tiem pašiem ienākumiem nodokļus nesamaksātu divkārt.

Cik daudz jums būs jāmaksā?

Fiziskām personām noteikta fiksētā likme 23 %.

Tiek ņemtas vērā:

 • nodokļu atlaides,
 • nodokļu atskaitījumi, uz kuriem jums ir tiesības par noteikta veida izdevumiem.

Kad un kā jāmaksā?

Jums jāveic četri avansa maksājumi gadā, katrā no tiem samaksājot ceturto daļu no aplēstās nodokļu kopsummas.

Deklarācija jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Deklarācijas var tikt pārbaudītas līdz pat trīs gadu laikā no dienas, kad ir bijis jāveic nodokļu maksājums.

Kā iesniegt sūdzību

Ja nepiekrītat jums noteiktajam nodoklim, varat iesniegt sūdzību nodokļu inspekcijai.

Rūpīgi izlasiet vēstuli, kurā paziņots, kādi nodokļi jums aprēķināti. Tur būs pateikts, tieši kurai nodaļai sūdzība jāsūta un kādas procedūras jāievēro.

Papildinformācija

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Valsts ieņēmumu dienests

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Ikkondividi din il-paġna: