Available languages:

Podnikání
Poslední kontrola: 26/11/2018

Daně ze zahraničních příjmů – Česko

Zaměstnanci

Který příjem musím v České republice zdanit?

  • Žili jste v České republice nejméně 6 měsíců v roce (současném zdaňovacím období)? Obvykle budete považováni za daňového rezidenta a budete muset zaplatit daň z vašeho celosvětového příjmu.
  • Žili jste v České republice méně než 6 měsíců v roce (současném zdaňovacím období)? Pak obvykle nejste v České republice považováni za daňové rezidenty a platíte zde pouze daň z příjmu získaného na jejím území.
  • Máte příjmy z dalších států Unie? Důležité je, abyste neplatili daň z jednoho příjmu dvakrát.

Jaká bude výše této daně?

Vypočtěte si, jaký bude v České republice váš příjem po odečtení daní a pojistného na sociální zabezpečení.

Sazba daně z příjmu v roce 2017 (přiznaného v roce 2018)

V České republice je roční daň z příjmu stanovena paušálně a sazba činí 15%.

Vezměte také v úvahu:

  • příspěvky na sociální a zdravotní pojištění zaplacené vaším zaměstnavatelem – ty váš zdanitelný základ navyšují
  • daňové úlevy (mohou je uplatnit všichni daňoví poplatníci, ale jejich výše závisí na vaší konkrétní situaci)
  • všechny odpočty, na které máte nárok u některých typů výdajů.

I když v ČR nejste považováni za daňového rezidenta, můžete zde zažádat o daňové úlevy – pokud váš příjem z České republiky činí alespoň 90 % vašich veškerých (celosvětových) příjmů. S dotazy se obracejte na vaši pobočku daňové správy.

Kdy a jak daň budete platit?

Váš zaměstnavatel odečte vyměřenou daň z příjmu přímo z vašeho platu.

Jak se odvolat či podat stížnost?

Pokud nesouhlasíte s daňovým výměrem, můžete se proti němu odvolat u daňové správy. Přečtěte si pozorně svůj daňový výměr, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při tom postupovat.

Odkazy

Finanční správa ČR – informace o dani z příjmu

Osoby samostatně výdělečně činné

Který příjem musím v České republice zdanit?

  • Žili jste v České republice méně než 6 měsíců v roce (současném zdaňovacím období)? Obvykle budete považováni za daňového rezidenta a budete muset zaplatit daň z vašeho celosvětového příjmu.
  • Žili jste v České republice méně než 6 měsíců v roce (současném zdaňovacím období)? Pak obvykle nejste v České republice považováni za daňové rezidenty a platíte zde pouze daň z příjmu získaného na jejím území.
  • Máte příjmy z dalších států Unie? Důležité je, abyste neplatili daň z jednoho příjmu dvakrát.

Jaká bude výše této daně?

Vypočtěte si, jaký bude váš příjem v České republice po odečtení daní a pojistného na sociální zabezpečení.

Sazba daně z příjmu v roce 2017 (přiznaného v roce 2018​)

V České republice je roční daň z příjmu stanovena paušálně a sazba činí 15%.

U některých typů výdajů budete mít možná nárok na určité daňové úlevy (nezdanitelné částky) a na odpočty.

I když v ČR nejste považováni za daňového rezidenta, můžete zde zažádat o daňové úlevy – pokud váš příjem z České republiky činí alespoň 90 % vašich veškerých (celosvětových) příjmů. S dotazy se obracejte na vaši pobočku daňové správy.

Daňoví nerezidenti mají rovněž nárok na základní daňovou slevu ve výši 24 840 Kč ročně.

Pokud jste v České republice daňovým rezidentem, můžete pro účely výpočtu daně použít paušální sazbu (40, 60 nebo 80 procent).

Kdy a jak daň budete platit?

Pokud máte jako nerezident příjem z podnikání, pronájmu nebo více souběžných zaměstnání, máte v České republice povinnost podat daňové přiznání a musíte do 1. dubna nebo 1. července zaplatit daň (využíváte-li služeb daňového poradce).

Případné přeplatky nebo nedoplatky na dani budou vyrovnány po podání daňového přiznání.

Pokud jste v minulém roce zaplatili více než 30 000 Kč na  dani z příjmu, musíte dvakrát ročně zaplatit daňovou zálohu (40 % posledního daňového odvodu) . Pokud vaše daň za jeden rok přesahuje 150 000 Kč, musíte zálohu platit čtyřikrát ročně. Úhrada je splatná k 15. dni třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce.

V prvním roce činnosti se daňové zálohy neuplatňují.

Jak se odvolat či podat stížnost?

Pokud nesouhlasíte s daňovým výměrem, můžete se proti němu odvolat u daňové správy.

Přečtěte si pozorně svůj daňový výměr, abyste přesně věděli, kterému oddělení máte odvolání adresovat a jak při tom postupovat.

Odkazy

Finanční správa ČR – informace o dani z příjmu

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Sdílet tuto stránku: