Tarkistettu viimeksi: 14/10/2021

Yhteydenotot

Neuvontapalvelut

Kysy EU:n toiminnasta

Puhelin – 00 800 6 7 8 9 10 11en

Sähköpostien

EU-tiedotuspisteet maittainen

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa / Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Sinun Eurooppasi -neuvonta / Solvit

Käytännön tietoa ja neuvoja yrityksille

Yritysten tukipalveluten

Kuluttaja-asiat

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto (ECC-verkosto)Linkki johtaa toiselle sivustolle

Matkustajien oikeudet

Lentomatkustajien oikeudeten

Junamatkustajien oikeudeten

Ongelmat vakuutuslaitosten tai pankkien kanssa

Tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja riidanratkaisumenettelyt

Työ ja sosiaaliturvaoikeudet

Ota yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaanLinkki johtaa toiselle sivustolle

Sivustosta vastaava yksikkö

Euroopan komissio
Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta pääosasto
Suunnittelu, rahoitus, data

Politiikkaa, liiketoimintaa ja ihmisiä tukeva data ja tietämys
B–1049 Bryssel
BELGIA