Tarkistettu viimeksi: 24/05/2019

Yhteydenotot

Neuvontapalvelut

Kysy EU:n toiminnasta

Puhelin – 00 800 6 7 8 9 10 11en

Sähköpostien

EU-tiedotuspisteet maittainen

Neuvontapalvelu kertoo oikeuksistasi EU:ssa / Apua julkisten elinten kanssa ilmenneiden ongelmien ratkaisuun

Sinun Eurooppasi -neuvonta / Solvit

Käytännön tietoa ja neuvoja yrityksille

Yritysten tukipalveluten

Kuluttaja-asiat

Kysy Euroopan kuluttajakeskukseltaen

Matkustajien oikeudet

Lentomatkustajien oikeudeten

Junamatkustajien oikeudeten

Ongelmat vakuutuslaitosten tai pankkien kanssa

Tuomioistuinten ulkopuoliset valitus- ja riidanratkaisumenettelyten

Työ ja sosiaaliturvaoikeudet

Ota yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan

Sivustosta vastaava yksikkö

Euroopan komissio
Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta pääosasto
Single Market Service Centre
B–1049 Bryssel
BELGIA