Poslední kontrola: 13/05/2020

Kontakty

Kde Vám poradí

Otázky o EU

Telefonicky – 00 800 6 7 8 9 10 11en

E-mailen

Informační střediska ve vaší zemien

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Vaše Evropa – Poradenství / Solvit

Pomoc a poradenství pro podnikatele

Pomoc podnikatelůmen

Pro spotřebitele

Síť evropských spotřebitelských center – síť ESCen

Práva cestujících

Práva cestujících v letecké dopravěen

Práva cestujících v železniční dopravěen

Spory s pojišťovnou nebo bankou v zahraničí

Mimosoudní řešení sporů s pojišťovnou nebo bankou

Práce a sociální zabezpečení

Evropský poradce pro oblast zaměstnání - Kontakt

Odpovědný útvar

Evropská komise
DG Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
Single Market Service Center
B-1049 Brussels
BELGIE