Poslední kontrola: 03/09/2018

Kontakty

Kde Vám poradí

Otázky o EU

Telefonicky – 00 800 6 7 8 9 10 11English

E-mailEnglish

Informační střediska ve vaší zemiEnglish

Poradenství o právech občanů v EU / Na koho se obrátit v případě sporu se státním orgánem

Vaše Evropa – Poradenství / Solvit

Pomoc a poradenství pro podnikatele

Pomoc podnikatelůmEnglish

Pro spotřebitele

Poradenství evropského spotřebitelského centra ve vaší zemiEnglish

Práva cestujících

Práva cestujících v letecké dopravěEnglish

Práva cestujících v železniční dopravěEnglish

Spory s pojišťovnou nebo bankou v zahraničí

Mimosoudní řešení sporů s pojišťovnou nebo bankouEnglish

Práce a sociální zabezpečení

Evropský poradce pro oblast zaměstnání - Kontakt

Odpovědný útvar

Evropská komise
DG Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
Single Market Service Center
B-1049 Brussels
BELGIE