Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 04/09/2017

Τηλεπικοινωνίες και διαδίκτυο

Σε όλη την ΕΕ έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Ισχύουν επίσης κανόνες της ΕΕ που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή σας και διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες και οι ιστότοποι χειρίζονται ορθά τα προσωπικά δεδομένα σας.

Και όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή θέτουν όρια στο τι επιτρέπεται να σας χρεώσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

Δημόσιες διαβουλεύσεις