Cesta

Aktualizováno 06/12/2017

Pravidla hospodářské soutěže

V Evropské unii existují přísná pravidla na ochranu volné hospodářské soutěže, která zakazují určité praktiky.

Pokud pravidla hospodářské soutěže EU porušíte, může vám být uložena pokutaaž ve výši 10 % vašeho ročního celosvětového obratu. V některých státech EU mohou manažeřifirem, které pravidla porušily, čelit vážným sankcím, včetně nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Pravidla hospodářské soutěže EU jsou přímo použitelná ve všech členských státech – soudy ve vaší zemi je proto budou vždy prosazovat. Tato pravidla platí nejen pro podniky, ale i pro všechny organizace, které vykonávají hospodářskou činnost (obchodní sdružení, průmyslová seskupení apod.).

Příklady případů, které EU v oblasti hospodářské soutěže řeší, najdete na portálu GŘ pro hospodářskou soutěž.

Protizákonné kontakty a dohody

Takovým dohodám se říká kartelové. Zakázány jsou proto, že omezují hospodářskou soutěž. Mohou mít mnoho podob a nemusí být zúčastněnými společnostmi oficiálně schváleny. Nejčastějšími příklady kartelových dohod jsou:

 • stanovení cen
 • rozdělení trhu
 • dohody o rozdělení zákazníků
 • dohody o omezení produkce
 • dohody o distribuci mezi dodavateli a prodejci, ve kterých dodavatel určuje ceny, za které se bude prodávat zákazníkům.

Za protisoutěžní lze považovat veškeré dohody a výměny informací mezi vámi a vašimi konkurenty, které vám zajišťují nižší míru strategické nejistoty na trhu (např. ohledně výrobních nákladů, obratu, kapacity, marketingových plánů apod.).

jednostranné oznámenítohoto druhu strategických informací e-mailem, po telefonu nebo při osobním setkání může být považováno za porušení pravidel.

Nechcete-li se s těmito pravidly dostat do rozporu, vyvarujte se:

 • uzavírání cenových dohod nebo jiných dohod o podmínkách obchodování
 • omezování výroby
 • rozdělování trhu
 • výměny strategických informací o vaší společnosti.

Zakázány nejsou dohody, u kterých lze prokázat, že jsou ve prospěch spotřebitelů a ekonomiky jako takové. Příkladem jsou dohody o výzkumu a vývoji a transferu technologií. Na tyto případy se vztahuje nařízení o blokových výjimkáchEnglish.

Zneužití dominantního postavení

Pokud má vaše společnost velký podíl na trhu, zaujímá dominantní postavení. Musí proto dbát na to, aby:

 • neúčtovala nepřiměřeně vysoké ceny, které by poškozovaly zákazníky
 • neúčtovala nereálně nízké ceny, které by mohly vést k vytlačení konkurentů z trhu
 • neupřednostňovalaněkteré zákazníky na úkor jiných
 • nenutila své obchodní partnery přijmout určité obchodní podmínky.

Jak nahlásit jednání narušující hospodářskou soutěž?

Pokud narazíte na obchodní praktiky, které by mohly omezit hospodářskou soutěž, můžete je nahlásit. Pokud se situace týká pouze země nebo oblasti, kde žijete, případně maximálně 3 jiných zemí EU, obraťte se na úřad pro hospodářskou soutěž vašeho státu.

Orgány pro ochranu hospodářské soutěže v jednotlivých zemích:

 • RakouskoDeutschEnglish
 • BelgiefrançaisNederlandsEnglish
 • BulharskoбългарскиEnglish
 • ChorvatskohrvatskiEnglish
 • KyprΕλληνικάEnglish
 • Česká republika
 • DánskoDanskEnglish
 • EstonskoEestiEnglish
 • FinskosuomiEnglish
 • FranciefrançaisEnglish
 • NěmeckoDeutschEnglish
 • Řecko
 • MaďarskomagyarEnglish
 • IrskoEnglish
 • ItálieitalianoEnglish
 • LotyšskoLatviešuEnglish
 • LitvaLatviešuEnglish
 • Lucemburskofrançais
 • MaltaEnglish
 • NizozemskoNederlandsEnglish
 • PolskopolskiEnglish
 • PortugalskoportuguêsEnglish
 • RumunskoromânăEnglish
 • SlovenskoSlovenčinaEnglish
 • SlovinskoSlovenščinaEnglish
 • Španělskoespañol
 • ŠvédskosvenskaEnglish
 • Spojené královstvíEnglish

Pokud si nejste problémem jisti, můžete se obrátit na Evropskou komisi na e-mailovou adresu: comp-market-information@ec.europa.eu nebo zaslat dopis na adresu:

European Commission, Directorate General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel, Belgie

Pokud se domníváte, že je vaše společnost součástí kartelu nebo je zapojena do jiné činnosti omezující hospodářskou soutěž, nezapomeňte, že  společnost, která jako první předloží důkazy o kartelu, může být zcela zproštěna uvalení pokuty (viz program shovívavostiEnglish).

V takovém případě byste nejprve měli Evropskou komisi kontaktovat faxem na číslo +32 2 2994585 nebo telefonicky na +32 2 2984190 nebo +32 2 2984191.

Nárok na náhradu škody

V případě, že můžete prokázat, že váš podnik následkem jednání kartelu nebo zneužití dominantního postavení na trhu vyplatil nadměrné částky nebo utrpěl ztrátu ve formě ušlého zisku, můžete žádat náhradu škody. Platí právní předpoklad, že kartelové dohody způsobují škodu.

Kolik času máte na podání žádosti o náhradu škody?

Žádost o odškodnění musíte podat do 5 let od okamžiku, kdy jste se o porušování pravidel dozvěděli, případně do 1 roku od data, kdy rozhodnutí orgánu pro ochranu hospodářské soutěže nabylo právní moci (v některých případech mohou členské státy stanovit lhůtu delší než 1 rok).

Zveřejnění důkazů

V případech, kdy oběti žádají odškodnění, mohou vnitrostátní soudy v zemích EU dotčeným společnostem nařídit, aby zveřejnily relevantní důkazy. Jestliže vaší společnosti vznikne povinnost zveřejnit důkazy, budou veškeré důvěrné obchodní informace poskytnuté v souvislosti s daným případem chráněny.

Přeshraniční dokazování porušení pravidel

Pravomocné rozhodnutí vnitrostátního orgánu pro ochranu hospodářské soutěže lze předložit jako důkaz vnitrostátnímu soudu v jiném státě EU. Vaší žádosti o náhradu škody tím dodáte větší váhu.

Přenesení navýšených cen

Náhradu škody můžete žádat i v případě, že jste nepřímým zákazníkem společnosti, která porušila pravidla, a to za navýšení ceny, které na vás přenesl přímý zákazník dané společnosti, tj. distributor zboží, které je předmětem kartelové dohody.

Ačkoliv musíte prokázat výši škody, kterou vaše společnost takto utrpěla, hovoří ve váš prospěch právní předpoklad týkající se přenesení.

Příkladem přenesení navýšení cen může být přenesení ztráty na jiný podnik: společnost, která zaplatila vyšší cenu, se snaží tyto náklady získat zpět tím, že navýší cenu pro své zákazníky.

Spoluporušitelé

Všechny společnosti, které se podílely na kartelové nebo jiné protisoutěžní dohodě, nesou odpovědnost za škodu v celé výši. Jakožto strana, která žádá náhradu škody, si můžete zvolit, koho budete o náhradu škody žalovat.

Společnost, která se podílela na porušení pravidel, může v případě, že na odškodném zaplatila větší podíl, než jaký jí příslušel, získat příspěvek od jiného ze spoluporušitelů. Daný podíl a kritéria, kterými se bude řídit, stanoví soud dle vnitrostátního práva.

Fúze

Společnosti s obratem přesahujícím určitou výši (minimálně 2,5 miliard eur celkového celosvětového obratu), které provozují obchodní činnost v rámci EU a hodlají fúzovat, mají povinnost získat k fúzi od Evropské komise svolení, a to bez ohledu na to, kde mají sídlo. Schválení fúze závisí na tom, jak velký podíl na trhu by nově vzniklá společnost v EU zaujímala. Fúzemalých podniků se obvykle neomezují.

Státní podpora

Předpisy EU obecně zakazují poskytování státních podpor (které mají různou podobu, jako například granty, úrokové a daňové úlevy, úvěrové záruky ), protože tyto podpory mohou některé podniky zvýhodňovat a tím narušit hospodářskou soutěž.

Státní podpora je přípustná v těchto případech:

 • pomoc malým podnikům
 • podpora podnikání
 • výzkum, vývoj a inovace
 • regionální rozvoj
 • rizikový kapitál
 • tvorba pracovních míst
 • ochrana životního prostředí.

Evropská komise tento druh podpory sleduje. Pokud víte o státní podpoře, která byla poskytnuta v rozporu s předpisy, můžete ji nahlásit online.

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.