Sti

Opdateret : 02/10/2014

Indkomstskat i udlandet – Danmark

Hvad er din situation?

Jeg er lønmodtager Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Hvilke indtægter bliver beskattet i Danmark?

 • Bor du i Danmark nu(eller boede du der i mindst 6 måneder i løbet af sidste skatteår)? Så skal du betale skat i Danmark af dine indtægter i hele verden.

 • Indtægter fra andre EU-lande? Tjek, at du aldrig betaler skat af samme indtægt to gange.

 • Betalte du skat i et andet land? Selv hvis Danmark ikke har nogen aftale med landet, kan du måske fratrække skat, du har betalt der.

Hvor meget skal du betale?

Hvad er der tilbage af din bruttoløn i Danmark efter skat og sociale sikringsbidrag?

Indkomstskatteberegner – Danmark

Satser for indkomstskat i 2013

Danmark har et komplekst system for personlig indkomstskat, som omfatter:

 • et arbejdsmarkedsbidrag på 8 % af din samlede indtægt (lønmodtagere og selvstændige)
 • et fradrag i indtægten, inden der beregnes skat: et personfradrag på 42 000 kroner (under 18 år, 31 500 kroner) for kommuneskat, sundhedsbidrag på 6 % og bundskat på 5,83 %
 • topskat på 15 % af indtægten over 421 900 kroner
 • kommuneskat og kirkeskat – betales som fast sats, der afhænger af, hvor du bor (gennemsnitlig sats i 2011:25,7 %)
 • sociale sikringsbidrag.

I alt skal ingen betale mere end 51,5 % i statsskat og kommuneskat tilsammen.

Hvornår og hvordan skal du betale?

Din arbejdsgiver skal trække skat og sociale sikringsbidrag fra din løn til den sats, som Skat har opgivet på dit skattekort.

Sådan klager du

Hvis du er uenig i din skatteansættelse, kan du klage til den lokale afdeling af SKAT.

Du kan se, nøjagtigt hvor og hvordan på din årsopgørelse.

Derefter kan du klage til landsskatteretten. Til sidst kan sagen blive behandlet af landsretten eller højesteret.

Links

Det danske skattesystem English

SKAT English

Lokale skattekontorer – hjælp og rådgivning

Tjek, hvad dine EU-rettigheder er.


Jeg er selvstændig Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Hvilke indtægter bliver beskattet i Danmark?

 • Bor du i Danmark nu (eller boede du der i mindst 6 måneder i løbet af sidste skatteår)? Så skal du betale skat i Danmark af dine indtægter i hele verden.

 • Indtægter fra andre EU-lande? Tjek, at du aldrig betaler skat af samme indtægt to gange.

 • Betalte du skat i et andet land? Selv hvis Danmark ikke har nogen aftale med landet, kan du måske fratrække skat, du har betalt der.

Hvor meget skal du betale?

Hvad er der tilbage af din bruttoløn i Danmark efter skat og sociale sikringsbidrag?

Indkomstskatteberegner – Danmark

Satser for indkomstskat i 2013

Danmark har et komplekst system for personlig indkomstskat, som omfatter:

 • et arbejdsmarkedsbidrag på 8 % af din samlede indtægt (lønmodtagere og selvstændige)
 • et fradrag i indtægten, inden der beregnes skat: et personfradrag på 42 000 kroner (under 18 år, 31 500 kroner) for kommuneskat, sundhedsbidrag på 6 % og bundskat på 5.83 %
 • topskat på 15 % af indtægten over 421 900 kroner
 • kommuneskat og kirkeskat – betales som fast sats, der afhænger af, hvor du bor (gennemsnitlig sats i 2011:25,7 %)
 • sociale sikringsbidrag

I alt skal ingen betale mere end 51,5 % i statsskat og kommuneskat tilsammen.

Hvornår og hvordan skal du betale?

Som selvstændig skal du betale skat forud – normalt i 10 månedlige rater (januar til maj og juli til november). Hvis du har betalt for meget, får du det overskydende beløb tilbage, når perioden er udløbet.

Sådan klager du

Hvis du er uenig i din skatteansættelse, kan du klage til den lokale afdeling af SKAT.

Du kan se, nøjagtigt hvor og hvordan på din slutopgørelse.

Derefter kan du klage til landsskatteretten. Til sidst kan sagen blive behandlet af landsretten eller højesteret.

Links

Lokale skattekontorer – hjælp og rådgivning

SKAT English

Skattelovgivning – EU og medlemslandene

Tjek, hvad dine EU-rettigheder er.


Kontaktpunkter

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få ekspertrådgivning fra det europæiske erhvervsfremmenetværk English