Posljednji put provjereno : 19/06/2018

Trošarine

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Od 30. ožujka 2019. cjelokupno zakonodavstvo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako se ratificiranim sporazumom o povlačenju utvrdi drugi datum ili Europsko vijeće i Ujedinjena Kraljevina jednoglasno odluče produljiti dvogodišnje razdoblje pregovora. Dodatne informacije o pravnim posljedicama za poduzeća:

Osnovna pravila

Ako se vaše poduzeće bavi proizvodnjom ili prodajom trošarinske robe (alkohol, alkoholna pića, energenti, električna energija, duhanski proizvodi), morate biti upoznati s primjenjivim propisima o plaćanju trošarina na tu robu.

Odaberite svoju državu
 • Islandis
 • Italijaitenit
 • Latvijalv
 • Lihtenštajnli
 • Litvaltenlt
 • Luksemburgludeenfr
 • Maltamtenmt
 • Mađarskahu
 • Nizozemskanlennl
 • Njemačkadedeen
 • Norveškano

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informacijuSvaka država članica EU-a može uvesti i druge pristojbe na te proizvode.

Napomena: Propisi EU-a o trošarinama ne primjenjuju se u sljedećim regijama EU-a:

Regije

 • Kanarski otoci
 • francuski prekomorski departmanifr
 • Kanalski otoci
 • Alandski otoci
 • otok Helgoland
 • područje Büsingen
 • Ceuta
 • Melila
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • talijanske vode jezera Lugano

U nekim slučajevima plaćene trošarine temelje se na onima iz druge zemlje:

 • Poduzeća sa sjedištem u Monaku plaćaju francuske stope trošarina.
 • Poduzeća sa sjedištem u San Marinu plaćaju talijanske stope trošarina.
 • Područja suverenih vojnih baza Ujedinjene Kraljevine Akrotiri i Dhekelia plaćaju ciparske stope trošarina.
 • Otok Man plaća stope trošarina Ujedinjene Kraljevine.

Pogođeni proizvodi

Alkohol / alkoholna pića

 • pivo ili mješavine piva i bezalkoholnih pića
 • vino
 • ostala fermentirana pića kao što je jabukovača
 • međuproizvodi kao što su šeri i porto
 • etilni alkohol, osim ako se koristi za proizvodnju drugih proizvoda koji nisu namijenjeni za ljudsku potrošnju (ako se koristi za grijanje ili kao pogonsko gorivo, može se svrstati u energente)
 • jaka alkoholna pića.

Snižene stope i oslobođenja

Propisima EU-a utvrđene su najniže stope trošarina na alkohol / alkoholna pića. Prikaži cjelokupan popis stopa trošarina koje se u EU-u primjenjuju na alkohol / alkoholna pićapdfen.

Postoje neki dodatni propisi koji se također mogu primjenjivati u određenim zemljama:

 • Male pivovare ( s godišnjom proizvodnjom od najviše 200 000 hl piva) ili destilerije (s godišnjom proizvodnjom od najviše 10 hl čistog alkohola) plaćaju stopu trošarine do 50 % nižu od uobičajene stope.
 • Mali proizvođači vina s godišnjom proizvodnjom manjom od 1 000 hl također mogu plaćati smanjenu stopu ili biti oslobođeni od plaćanja trošarine.
 • Trošarina se ne mora plaćati na domaće proizvode koji se ne proizvode u komercijalne svrhe, uz iznimku jakih alkoholnih pića.
 • Na vino i fermentirane napitke s volumnim udjelom alkohola od 8,5 % ili manjim mogu se primjenjivati snižene stope trošarine.

Energenti i električna energija

Energenti i električna energija oporezuju se ako se koriste kao:

 • pogonsko gorivo
 • gorivo za grijanje.

Energenti koji se koriste kao sirovine, za potrebe kemijske redukcije ili u elektrolitičkim i metalurškim procesima izvan su područja primjene Direktive, što znači da države članice mogu odlučiti hoće li ubirati porez u tu svrhu.

Oporezuju se uglavnom sljedeći proizvodi:

 • mineralna ulja
 • kruta goriva ugljen, koks, lignit
 • prirodni plin
 • električna energija
 • alkoholi ako su namijenjeni korištenju kao ogrjevno ili pogonsko gorivo
 • ulja i masti životinjskog ili biljnog podrijetla ako su namijenjeni korištenju kao ogrjevno ili pogonsko gorivo

Snižene stope i oslobođenja

Obvezna oslobođenja od plaćanja poreza:

 • energenti i električna energija koji se koriste za proizvodnju električne energije (međutim, mogu se oporezivati iz ekoloških razloga)
 • energenti koji se nabavljaju za korištenje kao gorivo u zračnom prometu, osim ako se koriste za privatne rekreativne letove
 • energenti koji se nabavljaju za korištenje kao gorivo za plovidbu unutar voda Zajednice, osim ako se koriste u privatnim plovilima za rekreaciju.

Neobavezna oslobođenja od plaćanja poreza ili smanjenja ispod najnižih poreznih stopa u EU-u:

 • „zelena" električna energija
 • električna energija proizvedena sustavom kogeneracije visoke razine učinkovitosti
 • energenti koji se koriste u kombiniranoj proizvodnji toplinske i električne energije
 • plovidba unutarnjim plovnim putovima
 • električna energija, prirodni plin, ugljen i kruta goriva koja se troše u kućanstvima
 • tvrtke koje se bave energetski intenzivnim djelatnostima (treba poštovati određene propise)
 • biogoriva (treba poštovati određene propise)

Neobavezne porezne razlike iznad najnižih poreznih stopa u EU-u:

 • javni prijevoz
 • bolnička kola
 • komercijalna uporaba plinskog ulja (veliki kamioni)
 • razlikovanje prema kvaliteti i količini energenta (npr. sadržaj sumpora u gorivu)

Propisima EU-a utvrđene su najniže stope trošarina na energente. Prikaži cjelokupan popis stopa trošarina koje se u EU-u primjenjuju na energentepdfen.

Duhanski proizvodi

Zakonodavstvom EU-a o trošarinama za prerađeni duhanfrdeen utvrđuju se sljedeće trošarinske kategorije:

 • cigarete
 • cigare
 • cigarilosi
 • duhan za pušenje (npr. fino rezani duhan za motanje).

Zakonodavstvom EU-a utvrđuju se načela oporezivanja i najniže porezne stope koje se primjenjuju.

Prikaži cjelokupan popis stopa trošarina koje se u EU-u primjenjuju na duhanske proizvodepdfen.

 

Ostala oslobođenja

Trošarinska roba u pravilu je oslobođena od plaćanja trošarine ako je namijenjena:

 • diplomatskim ili konzularnim predstavništvima
 • oružanim snagama bilo koje članice NATO-a
 • međunarodnim organizacijama.

Svaku isporuku trošarinskih proizvoda koji se isporučuju za navedene svrhe mora pratiti potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine.

Države članice EU-a mogu osloboditi od plaćanja trošarine trošarinsku robu koja se prodaje:

 • u bescarinskim prodavaonicama, a koju putnici u osobnoj prtljazi prenose u državu koja nije članica EU-a ili u područje EU-a u kojem se ne primjenjuju propisi o trošarinama koji su na snazi u EU-u,
 • u zrakoplovu ili na brodu tijekom leta ili putovanja brodom u državu ili iz države koja nije članica EU-a ili u područje ili iz područja EU-a na kojem se ne primjenjuju propisi o trošarinama koji su na snazi u EU-u.
Tko plaća trošarinu i kada
 

Prodaja drugom poduzeću

Kada se trošarine moraju platiti?

Postoji važna razlika između trenutka od kojeg proizvod podliježe obvezi plaćanja trošarine i roka u kojem se trošarina mora platiti.

Većina trošarinske robe podliježe trošarini od trenutka proizvodnje ili uvoza u EU.

Međutim, u stvarnosti ta trošarina može biti odgođena i potrebno ju je platiti tek nakon što se proizvod „pusti u promet". To znači trenutak kad proizvodi više nisu u sustavu odgode plaćanja trošarine. Imajte na umu da je za proizvodnju, skladištenje i premještanje trošarinske robe bez plaćanja trošarine (u sustavu odgode plaćanja trošarine) potrebno posebno odobrenje dotične državefrdeen.

Ako se prije puštanja u promet trošarinska roba uništi ili izgubi zbog nepredvidljivih razloga ili zbog prirodne nepogode, trošarinu nije potrebno platiti.

Tko plaća trošarinu?

Trošarinu plaća:

 • osoba ili poduzeće koje je „ ovlašteni posjednik" prostora u kojem se trošarinski proizvodi proizvode, prerađuju, skladište, otpremaju ili primaju
 • bilo koja druga osoba (pošiljatelj, primatelj, prijevoznik, treća osoba koja izdaje jamstvo za kretanje itd.) zbog koje roba više nije u sustavu odgode plaćanja trošarine
 • osoba koja je prijavila uvoz, ako je roba uvezena i nije odmah stavljena u sustav odgode plaćanja trošarine.

Prijevoz robe u druge države članice EU-a bez plaćanja trošarine

Da biste kao prodavatelj mogli prevoziti robu, a da pritom ne prestane vrijediti odgoda plaćanja trošarine (trošarinu će morati platiti kupac u zemlji odredišta po stopama važećima u toj zemlji), morate se pridržavati sljedećih pravila.

 

Pravilo 1. – osiguranje robe u prijevozu

U državi EU-a iz koje se roba otprema postoji obveza sklapanja osiguranja robe u prijevozu koje vrijedi na čitavom području EU-a.

Navedeno osiguranje možete dati i vi kao prodavatelj (vlasnik skladišta ili registrirani pošiljatelj) ili pak prijevoznik ili kupac, ili dvije ili više navedenih osoba.

Država otpreme može se odreći tog zahtjeva ako se roba prevozi samo unutar njezinih granica.

Osiguranje nije potrebno ni za kretanje energenata u EU-u pod uvjetom da se kretanje odvija pomorskim putem ili fiksnim cjevovodom i ako postoji sporazum među dotičnim državama članicama.

Pravilo 2. – elektronički administrativni dokument (e-AD)

Osim osiguranja tijelima koja su u dotičnoj državi nadležna za trošarine morate dostaviti i elektronički administrativni dokument (e-AD) koristeći se sustavom za nadzor kretanja trošarinskih proizvoda – EMCS (Excise Movement & Control System)frdeen.

Nadležno tijelo:

 • provjerava valjanost podataka na dokumentu e-AD (npr. broj trošarinskog odobrenja prodavatelja i kupca) i dodjeljuje administrativnu referentnu oznaku
 • prosljeđuje e-AD nadležnom tijelu u državi članici u kojoj se nalazi kupac (koji zatim dokument prosljeđuje kupcu).

Prije otpreme robe treba napraviti ispis elektroničkog dokumenta s administrativnom referentnom oznakom i predati ga prijevozniku.

Elektronički administrativni dokument e-AD može se poništiti u bilo kojem trenutku prije početka otpreme. Sustav EMCS omogućuje i da se tijekom prijevoza promijeni odredište.

Ako EMCS nije dostupan, robu svejedno možete prevesti bez plaćanja trošarine ako:

 • robu prati dokument u papirnatom obliku na kojem su navedeni isti podaci kao i na elektroničkom dokumentu
 • o tome obavijestite nadležno tijelo u državi otpreme. U nekim je državama trgovac obvezan ishoditi odobrenje prije otpreme robe.

Pravilo 3. – primitak robe

Kupac u sustavu EMCS mora potvrditi primitak robe u roku od 5 radnih dana od njezina prispijeća. Nakon toga:

 • nadležno tijelo u odredišnoj državi članici provjerava valjanost potvrde
 • sastavlja potvrdu o primitku i prosljeđuje je nadležnom tijelu u državi otpreme koje je zatim prosljeđuje vama kao prodavatelju.

Nakon primitka navedene potvrde možete zatražiti oslobođenje osiguranja.

Prodavatelj koji slijedi ova tri pravila ne mora platiti trošarinu na prevezenu robu.

Obratite posebnu pozornost na količinu navedenu u potvrdi o primitku: trošarinu ne morate platiti samo za navedenu potvrđenu količinu.

Ako su tijekom prijevoza neki proizvodi izgubljeni ili oštećeni i to potvrde nadležna tijela u državi u kojoj je došlo do gubitka ili oštećenja odnosno u kojoj je otkriven gubitak ili oštećenje, u dokumentaciji možete u skladu s tim promijeniti primljenu i potvrđenu količinu.

Provjerite trošarinski broj svojeg poslovnog partnera

Valjanost broja trošarinskog odobrenja svojeg poslovnog partnera možete provjeriti upotrebom sustava za provjeru trošarinskih odobrenja – SEED.

Ako vaš poslovni partner ima valjani broj, SEED će vam pokazati popis proizvoda kojima je ovlašten trgovati.

Prodaja fizičkim osobama

Ako trošarinsku robu prodajete izravno fizičkim osobama, a mjesto prodaje je u vašoj zemlji, trošarinu trebate zaračunati po stopama važećima u vašoj zemlji.

Ne postoje ograničenja o tome što fizičke osobe mogu kupiti i ponijeti sa sobom kad putuju iz jedne države članice u drugu. Jedini uvjet je taj da su proizvodi kupljeni za osobnu uporabu, a ne za preprodaju, uz iznimku novih prijevoznih sredstava. Porezi ( PDV i trošarine) su uključeni u cijenu proizvoda u državi članici u kojoj je proizvod kupljen tako da se nikakav dodatni porez ne plaća u nekoj drugoj državi članici.

Duhan i alkohol

Naime, posebna pravila primjenjuju se u slučaju određene robe koja podliježe trošarini, kao što su alkoholna pića i duhanski proizvodi. Ako fizička osoba kupuje te proizvode u jednoj državi članici i nosi ih sa sobom u drugu državu članicu, načelo prema kojem se trošarina ne plaća u odredišnoj državi članici primjenjuje se samo:

 • ako je roba namijenjena za osobne potrebe putnika i
 • ako osoba sama prevozi robu.

Kako bi se utvrdilo jesu li ti proizvodi namijenjeni za osobne potrebe putnika, države članice moraju uzeti u obzir sve relevantne čimbenike. Jedan je od čimbenika količina robe. Države članice mogu utvrditi indikativne količine robe koje se općenito smatraju količinama za osobne potrebe putnika. Indikativne količine:

a) duhanski proizvodi

 • cigarete – 800 komada
 • cigarilosi (cigare mase ne veće od 3 g svaki) –400 komada
 • cigare – 200 komada
 • duhan za pušenje – 1,0 kg

b) alkoholna pića

 • jaka alkoholna pića – 10 litara
 • međuproizvodi – 20 litara
 • vino (uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina) – 90 litara
 • pivo – 110 litara.

U pogledu duhanskih proizvoda države EU-a mogu ograničiti broj cigareta koje smijete donijeti sa sobom iz nekih drugih država EU-a koje još ne naplaćuju najnižu stopu trošarine. To ograničenje ne smije biti manje od 300 cigareta.

Trenutačno Austrija, Hrvatska, Danska, Njemačka, Irska, Italija, Slovenija i Švedska primjenjuju tu donju granicu za putnike koji dolaze iz Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Latvije, Litve i Rumunjske.

Prodaja na internetu i prodaja na daljinu

Ako trošarinsku robu prodajete fizičkim osobama putem interneta, obvezni ste platiti trošarinu po stopama važećima u državi u kojoj kupac ima boravište.

U većini je država članica EU-a imenovanje poreznog zastupnika obvezno; njihova je uloga, među ostalim, plaćanje trošarine u vaše ime ako to odobri nadležno tijelo te države.

Prije isporuke morate:

 • nadležno tijelo odredišne zemlje obavijestiti o isporuci
 • dati jamstvo da ćete platiti trošarinu.

Povrat trošarine

Ako ste na robu koju ste prodali već platili trošarine u vlastitoj zemlji, možete zatražiti povrat kako trošarinu ne biste platili dva puta. Za ostvarivanje povrata morate:

 • nadležno tijelo u svojoj zemlji obavijestiti o isporuci (te o odredišnoj zemlji)
 • nadležnom tijelu dostaviti dokaz da ste trošarinu platili u odredišnoj zemlji.

Duhanski proizvodi

U slučaju prodaje duhanskih proizvoda na internetu u nekim je državama članicama EU-a propisano da prodavatelj mora:

 • upotrebljavati porezne biljege ili druge fiskalne oznake odredišne zemlje kao potvrdu da je u toj zemlji platio trošarinu
 • navesti zdravstvena upozorenja na jeziku ili jezicima odredišne zemlje
 • registrirati se u državi članici u kojoj prodavatelj ima poslovni nastan i u državi članici potrošača.

Države članice mogu zabraniti prekograničnu prodaju duhanskih proizvoda na daljinu potrošačima.

Buduće uredbe EU--a

Public consultations

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima - Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: