Senast kontrollerat : 15/02/2019

Kontakt

Behöver du hjälp?

Frågor om EU

Ring – 00 800 6 7 8 9 10 11

Skicka en fråga

Informationskontor i ditt land

Få råd om EU-regler som gäller för ditt företag eller hjälp med att lösa problem med en myndighet

Skicka en fråga eller ett klagomål

Hjälp och råd för företag

Sök företagsstödEnglish

Konsumentfrågor

Få hjälp och råd från ditt lands europeiska konsumentcentrumEnglish

Passagerarrättigheter

Flygresor – dina rättigheter

Tågresor – dina rättigheter

Problem med försäkringsbolag och banker utomlands

Lös tvister utanför domstolDeutschfrançaisEnglish

Jobb och sociala förmåner

Kontakta en Euresrådgivare

Ansvariga avdelningar

Europeiska kommissionen
GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
Servicecentrum för den inre marknaden
1049 Bryssel
Belgien