Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 23/06/2015

Ienākuma nodokļi ārzemēs – Latvija

Kāda ir jūsu situācija?
Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Esmu darba ņēmējs

Kādus ienākumus ar nodokli apliks Latvijā?

 • Esat Latvijas rezidents nodokļu vajadzībām? Tad nodokļi no ienākumiem, kas gūti jebkur pasaulē, jums jāmaksā Latvijā.
  (Kritērijs: jums jābūt reģistrētam kā dzīvojošam Latvijā vismaz 183 secīgas dienas 12 mēnešus ilgā periodā.)
 • Jūs dzīvojat Latvijā, bet tur uzturaties mazāk par 183 secīgām dienām 12 mēnešu periodā? Tādā gadījumā jūs neuzskata par Latvijas rezidentu nodokļu vajadzībām, un jums ir pienākums Latvijai maksāt nodokļus tikai par Latvijā gūtiem ienākumiem.
 • Esat guvis ienākumus citās ES dalībvalstīs? Sekojiet līdzi, lai jums nenāktos par vieniem un tiem pašiem ienākumiem nodokļus maksāt divkārt.

Cik daudz jums būs jāmaksā?

Ienākuma nodokļa likmes

Fiziskām personām noteikta fiksētā likme 23%.

Ņemiet vērā arī

 • nodokļu atlaides,
 • nodokļu atvieglojumus, uz kuriem jums ir tiesības, ja jums radušies zināma veida izdevumi.

Kad un kā jāmaksā?

Jūsu darba devējs atskaita ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas iemaksas no jūsu algas. Ja jums nav vēl citu ienākumu, tad jums nav pienākuma Valsts ieņēmumu dienestam iesniegt ikgadējo ienākumu deklarāciju.

Kopš 2012. gada deklarācija jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Kā var pārsūdzēt Valsts ieņēmuma dienesta lēmumus un kā izteikt iebildumus

Ja nepiekrītat jums aprēķinātajiem nodokļiem, varat iesniegt sūdzību nodokļu iestādei. Rūpīgi izlasiet vēstuli, kurā paziņots, kādi nodokļi jums aprēķināti. Tur būs pateikts, tieši kurai nodaļai sūdzība jāsūta un kādas procedūras jāievēro.

Saites

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Valsts ieņēmumu dienests

Noskaidrojiet arī to, kādas ir jūsu tiesības, ko garantē ES

Esmu pašnodarbinātais

Kādus ienākumus ar nodokli apliks Latvijā?

 • Esat Latvijas rezidents nodokļu vajadzībām? Tad nodokļi no ienākumiem, kas gūti jebkur pasaulē, jums jāmaksā Latvijā.
  (Kritērijs: jums jābūt reģistrētam kā dzīvojošam Latvijā vismaz 183 secīgas dienas 12 mēnešus ilgā periodā.)
 • Jūs dzīvojat Latvijā, bet tur uzturaties mazāk par 183 secīgām dienām 12 mēnešu periodā? Tādā gadījumā jūs neuzskata par Latvijas rezidentu nodokļu vajadzībām, un jums ir pienākums Latvijai maksāt nodokļus tikai par Latvijā gūtiem ienākumiem.
 • Esat guvis ienākumus citās ES dalībvalstīs? Sekojiet līdzi, lai jums nenāktos par vieniem un tiem pašiem ienākumiem nodokļus maksāt divkārt.

Cik daudz jums būs jāmaksā?

Ienākuma nodokļa likmes

Fiziskām personām noteikta fiksētā likme 23%.

Ņemiet vērā arī

 • nodokļu atlaides,
 • nodokļu atvieglojumus, uz kuriem jums ir tiesības, ja jums radušies zināma veida izdevumi.

Kad un kā jāmaksā?

Jums jāveic četri avansa maksājumi gadā English , katrā no tiem samaksājot ceturto daļu no prognozētās nodokļu kopsummas.

Kopš 2012. gada deklarācija jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam.

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pārbaudīt jūsu deklarāciju trīs gadu laikā no dienas, kad jāveic nodokļu maksājums.

Kā var pārsūdzēt Valsts ieņēmuma dienesta lēmumus un izteikt iebildumus

Ja nepiekrītat jums aprēķinātajiem nodokļiem, varat iesniegt sūdzību nodokļu iestādei.

Rūpīgi izlasiet vēstuli, kurā paziņots, kādi nodokļi jums aprēķināti. Tur būs pateikts, tieši kurai nodaļai sūdzība jāsūta un kādas procedūras jāievēro.

Papildu informācija

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Valsts ieņēmumu dienests English

Noskaidrojiet arī to, kādas ir jūsu tiesības, ko garantē ES.

Kontaktpersonas

Valsts ieņēmumu dienesta biroji English

Sabiedriskās apspriešanas
  Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?
  Vērsieties valsts pārvaldes iestādēs