Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 09/2015

Aġġornat 09/2015

Klassifikazzjoni, tikkettar, imballaġġ

CLP tirreferi għar-Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, it-Tikkettar u l-Imballaġġ български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [7 MB] . Jikkomplementa r-Regolament REACH u jiżgura li l-perikli tal-kimiċi huma kkomunikati b'mod ċar lill-ħaddiema u lill-konsumaturi permezz ta' stqarrijiet standard u pittogrammi fuq it-tikketti u skedi ta' dejta dwar is-sikurezza.

L-UE żviluppat sistemi li jipprovdu informazzjoni dwar il-kimiċi perikolużi mit-tmiem tas-snin sittin. Madankollu, is-sistemi ta' klassifikazzjoni f'pajjiżi oħra kienu differenti.

Għalhekk, biex tgħin lill-konsumaturi u tiffaċilita l-kummerċ dinji, l-UE adottat regoli ġodda dwar is-CLP madwar id-dinja (Sistema Globalment Armonizzata - GHS), żviluppati min-Nazzjonijiet Uniti.

Mill-1 ta' Ġunju 2015 is-sistema tas-CLP l-ġdida biss se tkun fis-seħħ. In-negozji kollha fil-pajjiżi tal-UE għandhom jikkonformaw.

Ir-regoli dwar is-CLP japplikaw jekk …

Ir-regoli tas-CLP japplikaw għal kwalunkwe fornitur ta' kimiċi perikolużi fis-suq fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE). Jinkludu firxa wiesgħa ta' kumpaniji, mhux biss manifatturi, iżda wkoll importaturi u ri-importaturi ta' sustanzi u taħlitiet, produtturi ta' artikli speċifiċi, formulaturi u distributuri u anke bejjigħa bl-imnut. L-obbligi tiegħek jiddependu mir-rwol tiegħek fil-katina tal-provvista.

Kif jaħdmu r-regoli dwar is-CLP?

Qabel ma tqiegħed sustanzi jew taħlitiet kimiċi fis-suq, għandek

  • tistabbilixxi l-perikli potenzjali għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u tikklassifikahom skont il-perikli identifikati.
  • tagħmel tikketti u imballaġġ tal-kimiċi perikolużi skont is-sistema standardizzata stipulata fir-Regolament CLP biex il-ħaddiema u l-konsumaturi jkunu jafu dwar l-effetti tagħhom qabel ma jużawhom.

Jekk tqiegħed sustanza perikoluża fis-suq, waħeda jew f'taħlita, għandek tinnotifika l-klassifikazzjoni u t-tikkettar tagħha lill-Inventarju ta' klassifikazzjoni u tikkettar, stabbilit mill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), fi żmien xahar li tqiegħed is-sustanza (jew it-taħlita) fis-suq għall-ewwel darba. In-notifiki huma bla ħlas. Jekk int importatur, ix-xahar jibda jgħodd mill-jum meta s-sustanza, waħeda jew f'taħlita, hi introdotta fit-territorju tad-dwani tal-UE.

Meta għandi nikklassifika u nagħmel tikketta lill-kimiċi tiegħi skont is-CLP?

Ir-regoli l-ġodda dwar is-CLP għas-sustanzi daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2010. Iżda sal-1 ta' Ġunju 2015 għandek tikklassifika skont is-sistemi tas-CLP kurrenti u ġdida, u tikkomunika ż-żewġ klassifikazzjonijiet lill-utenti tiegħek. It-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi għandhom ikunu skont is-CLP.

Ir-regoli l-ġodda tas-CLP għandhom jintużaw għat-taħlitiet mill-1 ta' Ġunju 2015 iżda jistgħu jiġu applikati qabel (f'dak il-każ, it-taħlitiet għandu jkollhom tikketti u imballaġġ skont is-CLP biss). Għat-taħlitiet li diġà jkunu jinsabu fil-katina tal-provvista ('fuq l-ixkafef') qabel l-1 ta' Ġunju 2015, it-tikkettar u l-imballaġġ mill-ġdid jista' jiġi pospost għal sentejn - sal-1 ta' Ġunju 2017.

Kif nikkonforma mas-CLP?

  • Identifika r-rwol tiegħek u l-obbligi skont ir-regolament: manifattur, importatur, utent, distributur, produttur ta' oġġetti. Jista' jkollok iktar minn rwol wieħed.
  • Aġġorna l-inventarju tas-sustanzi u t-taħlitiet tiegħek (inklużi dawk is-sustanzi li jinsabu fit-taħlitiet) u s-sustanzi fl-oġġetti.

Tkun idea tajba li tippjana l-proċessi tas-CLP mal-proċessi relatati ma' REACH u l-leġiżlazzjoni dwar il-bijoċidji English u l-pestiċidji English , jekk japplikaw.

Referenzi

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Il-mistoqsija tiegħek se tintbagħat għand imsieħeb tal-appoġġ min-Netwerk Enterprise Europe. Biex tgħin lill-konsulent jirrispondi b’mod puntwali u korrett għal dan is-servizz bla ħlas, jekk jogħġbok ipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.