Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 07/07/2017

Sverige – Sverige

Ett pass som löpt ut upphör att gälla och kan alltså inte användas som resedokument oavsett nationalitet och oavsett om det är fråga om att resa in i eller lämna Sverige.

Svenska ID-kort som visar medborgarskapet, så kallade nationellt ID-kortEnglish, kan användas i stället för pass för resor inom Schengenområdet. Annars gäller endast passet som giltigt resedokument.

Läs mer på huvudsidan
Resehandlingar för EU-medborgare
Offentliga samråd
    Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?
    Fråga myndigheterna
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd