Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 31/01/2018

Vanliga frågor – Sjukförsäkring vid korta vistelser

 • Finns det en fullständig förteckning över vilken typ av vård som det europeiska sjukförsäkringskortet omfattar?

  Nej – Det europeiska sjukförsäkringskortet täcker all nödvändig medicinsk vård eller behandling som inte kan vänta tills du är hemma igen efter en vistelse i ett annat EU-land.
 • Vem bestämmer om en viss medicinsk behandling är nödvändig?

  Det är vårdgivaren som med hänsyn till ditt hälsotillstånd och vistelsens längd avgör om en viss behandling är nödvändig och inte kan vänta tills du kommer hem.
 • Jag fick inget EU-kort från min försäkringskassa utan bara ett provisoriskt intyg. Ger intyget mig rätt till samma sjukvård som själva kortet under en tillfällig utlandsvistelse?

  Ja – Det provisoriska intyget ger dig samma rättigheter som det europeiska sjukförsäkringskortet. Men försäkringskassorna får inte sätta i system att utfärda provisoriska intyg. Det är bara om du blir av med kortet när du är utomlands eller reser med väldigt kort varsel som du kan få ett intyg istället för ett kort.
 • Måste jag ha en reseförsäkring om jag har ett sjukförsäkringskort?

  Nej – Du är inte skyldig att teckna en reseförsäkring när du reser inom EU. Men det europeiska sjukförsäkringskortet omfattar inte privat vård eller kostnader för t.ex. fjällräddning, förlorad eller stulen egendom eller hemtransport. Därför är det alltid bäst att ha en reseförsäkring också.
 • Jag är inte EU-medborgare men betalar socialförsäkringsavgifter i ett EU-land. Kan jag få ett europeiskt sjukförsäkringskort?

  Ja – Om du omfattas av en lagstadgad sjukförsäkring i ett EU-land och planerar att resa till ett annat EU-land kan du få ett kort. Det finns dock ett undantag: Du kan inte använda EU-kortet i Danmark eller beställa ett kort där, även om du är försäkrad i Danmark.
 • Jag är gravid. Kan jag använda EU-kortet för att gå på mina vanliga kontroller i ett annat EU-land? Gäller det också om jag vill föda barnet utomlands?

  Det europeiska sjukförsäkringskortet täcker alla medicinska kontroller och all vård i samband med graviditet, även förlossningen om du skulle föda för tidigt under en utlandsresa. Om du däremot planerar att föda barnet utomlands måste du ansöka om förhandstillstånd ( S2-intyg) från din försäkringskassa för att vara säker på att kostnaderna täcks.
 • Jag har en kronisk sjukdom och måste gå till doktorn regelbundet. Kan jag använda EU-kortet för sådana läkarbesök när jag är utomlands kortare perioder?

  Ja – Om du har en kronisk sjukdom, som diabetes, astma eller cancer, eller behöver dialys, har du rätt till vård som anses nödvändig med hänsyn till ditt hälsotillstånd och vistelsens längd. Om du behöver behandling som kräver särskild utrustning eller personal, t.ex. dialys, syrgas eller cellgiftsbehandling, bör du kontakta vårdgivaren i förväg. Tänk också på att kortet inte täcker planerad vård, det vill säga om det enda syftet med resan är att få vård.
Läs mer på huvudsidan
Sjukförsäkring vid korta vistelser
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd