Navigācijas ceļš

Pēdējā pārbaude 04/04/2018

Akcīzes nodoklis

Pamatnoteikumi

Ja jūsu uzņēmums ražo vai pārdod akcīzes preces (alkoholu, alkoholiskos dzērienus, energoproduktus, elektrību, tabakas izstrādājumus), jums jāiepazīstas ar spēkā esošajiem noteikumiem par akcīzes nodokļa maksāšanu.

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informacijuVairākās ES valstīs par šīm precēm var iekasēt arī citus nodokļus.

Piezīme: ES noteikumi par akcīzes nodokli nav spēkā zemāk uzskaitītajos ES reģionos.

Reģioni

 • Kanāriju Salas
 • Francijas aizjūras departamentifrançais
 • Normandijas Salas
 • Ālandu Salas
 • Helgolandes Sala
 • Bīzingenas teritorija
 • Seuta
 • Melilja
 • Livinjo
 • Itālijas pašvaldība Kampione
 • Lugāno ezera Itālijas ūdeņi

Dažos gadījumos samaksātā akcīzes nodokļa pamatā ir citas valsts likmes.

 • Monako uzņēmumiem jāmaksā Francijas akcīzes nodokļa likmes.
 • Sanmarīno uzņēmumiem jāmaksā Itālijas likmes.
 • Apvienotās Karalistes Akrotiri un Dekelijas suverēnajos bāzu apgabalos jāmaksā Kipras akcīzes nodokļa likmes.
 • Menas Salā jāmaksā Apvienotās Karalistes akcīzes likmes.

Apliekamie produkti

Alkohols un alkoholiskie dzērieni

 • Alus un alus maisījumi ar bezalkoholiskajiem dzērieniem
 • Vīns
 • Citi raudzēti dzērieni, piemēram, sidrs
 • Starpprodukti, piemēram, heress un portvīns
 • Etilspirts, ja vien to neizmanto, lai ražotu citas preces, kuras nav paredzētas lietošanai cilvēku pārtikā (etilspirtu, ko izmanto apkurē vai dzinēju degvielā, var klasificēt kā energoproduktu)
 • Stiprie alkoholiskie dzērieni

Samazinātās likmes un atvieglojumi

ES noteikumi paredz minimālās likmes akcīzes nodoklim par alkoholu un alkoholiskajiem dzērieniem. Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā alkoholam un alkoholiskajiem dzērieniempdfEnglish piemērotajām akcīzes nodokļa likmēm .

Dažās valstīs ir arī daži papildu noteikumi.

 • Mazās alusdarītavas ( kuras gadā saražo augstākais 200 000 hl alus) un spirta rūpnīcas (kuras gadā saražo ne vairāk kā 10 hl tīra alkohola) var saņemt atlaidi līdz pat 50 % no standarta nodokļa.
 • Atlaides vai atbrīvojumus var saņemt arī mazie vīna ražotāji, kuri gadā saražo mazāk par 1000 hl.
 • Akcīzes nodoklis nav jāmaksā par mājās gatavotiem produktiem, kuri nav paredzēti komerciāliem mērķiem, izņemot stipros alkoholiskos dzērienus.
 • Samazinātas akcīzes nodokļa likmes var tikt piemērotas vīnam un raudzētiem dzērieniem, kuros alkohola saturs nepārsniedz 8,5 %.

Energoprodukti un elektroenerģija

Šīs preces ir apliekamas ar nodokli, ja tās izmanto

 • motordegvielā,
 • kurināmajā.

Šī direktīva neattiecas uz energoproduktiem, kurus izmanto par izejvielām, ķīmiskai reducēšanai vai elektrolītiskos un metalurģijas procesos. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var izlemt, vai par šādu lietojumu iekasēt nodokli.

Nodokli piemēro galvenokārt šīm precēm:

 • minerāleļļām;
 • cietajam kurināmajam: akmeņoglēm, koksam, brūnoglēm;
 • dabasgāzei;
 • elektroenerģijai;
 • spirtiem, ja tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu;
 • dzīvnieku izcelsmes un augu eļļām, ja tās paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu;

Samazinātās likmes un atvieglojumi

Obligāti atbrīvoti no nodokļiem:

 • enerergoprodukti un elektroenerģija, ko izmanto elektrības ražošanā (bet par tiem var iekasēt vides nodokli);
 • energoprodukti, kurus paredzēts lietot par degvielu lidojumos, izņemot privātā, nekomerciālā aviācijā;
 • energoprodukti, kurus paredzēts lietot par degvielu kuģošanā pa ES ūdeņiem, izņemot privātā, nekomerciālā kuģošanā.

Pēc izvēles no nodokļa var atbrīvot vai to var samazināt zem ES minimālajām nodokļa likmēm:

 • "zaļajai" elektroenerģijai;
 • elektroenerģijai, kas iegūta augstas efektivitātes kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanā;
 • energoproduktiem, kurus izmanto koģenerācijā (kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanā);
 • kuģošanai pa iekšējiem ūdensceļiem;
 • elektroenerģijai, dabasgāzei, akmeņoglēm un cietajam kurināmajam, ko patērē mājsaimniecības;
 • energoietilpīgiem uzņēmumiem (jāievēro īpaši noteikumi);
 • biodegvielai (jāievēro īpaši noteikumi).

Pēc izvēles nodokļa likmi var diferencēt virs ES minimālajām nodokļa likmēm:

 • sabiedriskajam transportam;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnām;
 • gāzeļļas komerciālai izmantošanai (lielām kravas automašīnām);
 • diferencēšana atbilstīgi energoprodukta kvalitātei un daudzumam (piemēram, sēra saturs degvielā).

ES noteikumi paredz minimālās likmes akcīzes nodoklim par energoproduktiem. Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā energoproduktiempdfEnglish piemērotajām akcīzes nodokļa likmēm.

Tabakas izstrādājumi

ES tiesību aktos par akcīzes nodokli, ko piemēro tabakas izstrādājumiem,françaisDeutschEnglish ir noteiktas šādas ar akcīzes nodokli apliekamās kategorijas:

 • cigaretes;
 • cigāri;
 • cigarilli;
 • smēķējamā tabaka (piemēram, sasmalcināta tinamā tabaka).

ES tiesību aktos ir noteikti nodokļa piemērošanas principi un minimālās likmes.

Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā tabakas izstrādājumiempdfEnglish piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm.

Citi atbrīvojumi

Akcīzes preces parasti ir atbrīvotas no nodokļa, ja tās izmanto:

 • diplomātiskajās vai konsulārajās attiecībās;
 • bruņotie spēki kādā NATO dalībvalstī;
 • starptautiskas organizācijas.

Ja akcīzes preces tiek sūtītas šādām vajadzībām, tām jābūt līdzi pievienotam atbrīvojuma sertifikātam.

ES dalībvalstis akcīzes preces no akcīzes nodokļa var atbrīvot arī tad, ja tās tiek pārdotas:

 • beznodokļu veikalos (tax-free) un ceļotāja privātajā bagāžā izvestas uz ārpussavienības valsti vai uz kādu vietu ES teritorijā, kur nav spēkā ES mēroga noteikumi par akcīzes nodokli;
 • lidmašīnā vai uz kuģa, ja reisa galamērķis vai izbraukšanas vieta ir ārpussavienības valsts vai kāda vieta ES teritorijā, kur nav spēkā ES mēroga noteikumi par akcīzes nodokli.
Kas maksā un kad
 

Pārdošana citam uzņēmumam

Kad akcīzes nodoklis ir jāmaksā?

Ir jānošķir brīdis, kad precei tiek piemērots akcīzes nodoklis, no brīža, kad šis nodoklis ir jāsamaksā.

Parasti akcīzes nodoklis precēm tiek piemērots uzreiz pēc izgatavošanas vai ievešanas Eiropas Savienībā.

Taču faktiski šis nodoklis var tikt atlikts, un tas nav jāmaksā, līdz prece tiek "nodota patēriņam". Tas ir brīdis, kad uz precēm vairs neattiecas atliktās nodokļa maksāšanas režīms. Ievērojiet, ka akcīzes preces drīkst uzglabāt un pārvietot, nemaksājot akcīzes nodokli (atliktās maksāšanas režīmā), tikai tad, ja no attiecīgās valstsfrançaisDeutschEnglish ir saņemta īpaša atļauja.

Ja neparedzētu iemeslu vai dabas katastrofas dēļ akcīzes preces ir iznīcinātas vai pazaudētas, iekams tās ir nodotas patēriņam, akcīzes nodoklis nav jāmaksā.

Kas maksā akcīzes nodokli?

Akcīzes nodokli maksā:

 • persona vai uzņēmums, kas vietā, kur akcīzes preces tiek ražotas, apstrādātas, uzglabātas vai saņemtas vai no kuras tās tiek nosūtītas, ir " apstiprināts noliktavas turētājs";
 • jebkura cita persona — sūtītājs, saņēmējs, transportētājs, trešā persona, kas izsniedz pārvietošanas garantiju, u.c. —, kuras dēļ akcīzes precēm ir pārtraukts atliktās nodokļa maksāšanas režīms;
 • persona, kas deklarē ievešanu, ja preces tiek importētas, nevis tām tūliņ piemēro atliktās maksāšanas režīmu.

Preču vešana uz dažādām ES valstīm, nemaksājot nodokli

Lai pārdevējs varētu transportēt preces, turpinot izmantot iespēju atlikt akcīzes nodokļa maksāšanu (nodokli maksās pircējs galamērķa valstī pēc šīs valsts likmēm), jāievēro turpmāk aprakstītie noteikumi.

Noteikums Nr. 1: garantija pārvadāšanas riskam

ES valsts, no kuras tiek nosūtītas akcīzes preces, nosaka, ka tām nepieciešama visā ES derīga garantija pret pārvadāšanas risku.

Šo garantiju var sniegt arī pats pārdevējs (noliktavas turētājs vai reģistrēts nosūtītājs), transportētājs vai pircējs. Viņi var arī sniegt kopīgu garantiju.

ES valsts, no kuras preces nosūta, var šo prasību atcelt, ja preces tiek pārvadātas vienīgi valsts robežās.

Garantija nav nepieciešama arī energoproduktu pārvietošanai Eiropas Savienībā, ja vien pārvietošana notiek pa jūru vai nostiprinātiem cauruļvadiem un attiecīgās ES valstis par to ir vienojušās.

Noteikums Nr. 2: elektronisks administratīvais dokuments (e–AD)

Papildus garantijai jums jāaizsūta arī elektronisks administratīvais dokuments (e–AD) savas valsts atbildīgajai iestādei, izmantojot Akcīzes preču aprites un kontroles sistēmu (EMCS)françaisDeutschEnglish .

Šī iestāde:

 • pārbauda e–AD datus (piemēram, pārdevēja un pircēja akcīzes licences numuru) un piešķir administratīvu atsauces kodu;
 • pārsūta e–AD attiecīgajai iestādei pircēja ES dalībvalstī (kas to pārsūta pircējam).

Pirms transportēšanas šis e–AD kopā ar administratīvo atsauces kodu ir jāizdrukā un jāiedod transporta uzņēmumam.

Jebkurā brīdī pirms transportēšanas sākuma jūs varat e–AD anulēt. Turklāt tās laikā EMCS sistēmā var mainīt galamērķi.

Ja EMCS sistēma nav pieejama, preces tik un tā drīkst transportēt, nemaksājot akcīzes nodokli, ja:

 • tām ir pievienots papīra dokuments, kurā ir tie paši dati, kas minēti e–AD;
 • jūs par to informējat nosūtīšanas valsts atbildīgo iestādi. Dažas valstis uzstāj, ka komersantam pirms aizbraukšanas jāsaņem atļauja.

Noteikums Nr. 3: preču saņemšana

Pircējam ir 5 darba dienas laika, lai EMCS sistēmā apstiprinātu preču saņemšanu. Tad:

 • atbildīgā iestāde ES galamērķa valstī pārbauda apstiprinājuma pareizību;
 • tā reģistrē saņemšanas apliecinājumu un pārsūta to nosūtītāja valsts kompetentajai iestādei, kura to savukārt pārsūta pārdevējam.

Pēc šī apliecinājuma saņemšanas varat lūgt, lai atbrīvo jūsu garantiju.

Ja ievērosiet šos 3 noteikumus, jums kā pārdevējam akcīzes nodoklis par pārvietojamajām precēm nebūs jāmaksā.

Rūpīgi pārbaudiet saņemšanas apliecinājumā norādīto daudzumu, — jums nodoklis nav jāmaksā tikai par šo apstiprināto daudzumu.

Ja transportēšanas laikā kādas preces ir nozaudētas vai sabojātas un to apstiprina tās valsts iestādes, kur tas notika vai tika konstatēts, jūs dokumentā drīkstat atbilstoši mainīt saņemto un apstiprināto daudzumu.

Pārbaudiet darījumu partnera akcīzes licences numuru

Ja vēlaties noskaidrot, vai darījumu partnera akcīzes licences numurs ir derīgs, varat izmantot Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmu SEED .

Ja jūsu partnerim ir derīgs numurs, SEED sistēmā tiks parādītas visas preces, kuras tam ir atļauts tirgot.

Ja pārdodat privātiem klientiem

Ja pārdodat akcīzes preces tieši privātiem klientiem un pārdošana notiek jūsu valstī, jums akcīzes nodoklis būs jāiekasē atbilstoši jūsu valstī spēkā esošajām likmēm.

Nav ierobežojumu tam, cik daudz privātpersonas drīkst pirkt un vest līdzi uz citām ES valstīm, ja vien iegādātās preces ir privātai lietošanai un nav tālākpārdošanai, izņemot jaunus transportlīdzekļus. Nodokļi ( PVNDeutschfrançaisEnglish un akcīzeDeutschfrançaisEnglish ) būs iekļauti preču cenā dalībvalstī, kurā tos pārdod, un nekādus papildu nodokļus citās dalībvalstīs nav likt maksāt.

Tabaka un alkohols

Īpaši noteikumi attiecas uz dažām precēm, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis, piemēram, uz alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Ja privātpersona kādā dalībvalstī iegādājas šīs preces un ieved tos citā dalībvalstī, tad princips, ka akcīzes nodoklis nav jāmaksā galamērķa dalībvalstī, ir spēkā tikai tad, ja šīs preces:

 • ir ceļotāja privātai lietošanai un
 • ceļotājs ieved pats.

Lai noteiktu, vai ceļotājs šīs preces ir nodomājis lietot pats, dalībvalstīm jāņem vērā visi attiecīgie faktori. Viens no faktoriem ir preču daudzums. Dalībvalstis var noteikt orientējošu daudzumu, kas rāda, cik daudz preču var uzskatīt par atbilstīgu ceļotāja privātam patēriņam. Maksimālais orientējošais daudzums

a) tabakas izstrādājumiem:

 • cigaretes — 800 vienības,
 • cigarilli (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 g) — 400 vienības,
 • cigāri — 200 vienības,
 • smēķējamā tabaka — 1,0 kilograms;

b) alkoholiskajiem dzērieniem:

 • stiprie alkoholiskie dzērieni — 10 litri,
 • starpprodukti — 20 litri,
 • vīns (tai skaitā ne vairāk par 60 litriem dzirkstošā vīna) — 90 litri,
 • alus — 110 litri.

Attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ES valstis var ierobežot cigarešu skaitu, ko drīkst ievest no dažām citām ES valstīm, kuras vēl nepiemēro akcīzes nodokļa minimālo līmeni. Maksimālais cigarešu skaits nedrīkst būt mazāks par 300.

Patlaban Austrija, Dānija, Horvātija, Itālija, Īrija, Slovēnija, Vācija un Zviedrija piemēro šo lielāko ierobežojumu ceļotājiem, kuri ierodas no Bulgārijas, Horvātijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Ungārijas.

Pārdošana internetā un tālpārdošana

Ja preces privātiem klientiem pārdodat internetā, jums jāsamaksā akcīzes nodoklis atbilstoši tās valsts likmēm, kur šie klienti dzīvo.

Lielākajā daļā ES valstu ir obligāti jāieceļ nodokļu pārstāvis. Viens no viņa uzdevumiem ir jūsu uzdevumā maksāt akcīzes nodokli, ja šo darbību ir apstiprinājusi šīs valsts kompetentā iestādefrançaisDeutschEnglish.

Pirms preču nosūtīšanas:

 • jums jāinformē galamērķa valsts kompetentā iestāde par piegādi,
 • jums jāsniedz garantija, ka akcīzes nodoklis tiks samaksāts.

Samaksātā nodokļa saņemšana atpakaļ

Ja par pārdotajām precēm akcīzes nodokli jau esat samaksājis savā valstī (lai nebūtu jāmaksā divreiz), šo summu varat saņemt atpakaļ. Šim nolūkam jums:

 • par sūtījumu jāinformē savas valsts iestāde (kā arī galamērķa valsts),
 • tām jāsniedz pierādījumi, ka par attiecīgajām precēm jūs nodokli samaksājāt galamērķa valstī.

Tabakas izstrādājumi

No pārdevējiem, kas tabakas izstrādājumus pārdod internetā, dažas ES valstis var prasīt, lai:

 • uz tiem būtu galamērķa valsts nodokļa marka vai cits fiskāls marķējums, kas apliecina, ka tur ir samaksāts akcīzes nodoklis;
 • būtu sniegts brīdinājums par ietekmi uz veselību galamērķa valsts valodā(-ās);
 • pārdevējs būtu reģistrēts dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, un patērētāja dalībvalstī.

Dalībvalstis var aizliegt tabakas izstrādājumu tālpārdošanu citu valstu patērētājiem .

Uzziņām

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.