Pēdējā pārbaude : 19/06/2018

Akcīzes nodoklis

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Pamatnoteikumi

Ja jūsu uzņēmums ražo vai pārdod akcīzes preces (alkoholu, alkoholiskos dzērienus, energoproduktus, elektrību, tabakas izstrādājumus), jums jāiepazīstas ar spēkā esošajiem noteikumiem par akcīzes nodokļa maksāšanu.

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informacijuVairākās ES valstīs par šīm precēm var iekasēt arī citus nodokļus.

Piezīme: ES noteikumi par akcīzes nodokli nav spēkā zemāk uzskaitītajos ES reģionos.

Reģioni

 • Kanāriju Salas
 • Francijas aizjūras departamentifr
 • Normandijas Salas
 • Ālandu Salas
 • Helgolandes Sala
 • Bīzingenas teritorija
 • Seuta
 • Melilja
 • Livinjo
 • Itālijas pašvaldība Kampione
 • Lugāno ezera Itālijas ūdeņi

Dažos gadījumos samaksātā akcīzes nodokļa pamatā ir citas valsts likmes.

 • Monako uzņēmumiem jāmaksā Francijas akcīzes nodokļa likmes.
 • Sanmarīno uzņēmumiem jāmaksā Itālijas likmes.
 • Apvienotās Karalistes Akrotiri un Dekelijas suverēnajos bāzu apgabalos jāmaksā Kipras akcīzes nodokļa likmes.
 • Menas Salā jāmaksā Apvienotās Karalistes akcīzes likmes.

Apliekamie produkti

Alkohols un alkoholiskie dzērieni

 • Alus un alus maisījumi ar bezalkoholiskajiem dzērieniem
 • Vīns
 • Citi raudzēti dzērieni, piemēram, sidrs
 • Starpprodukti, piemēram, heress un portvīns
 • Etilspirts, ja vien to neizmanto, lai ražotu citas preces, kuras nav paredzētas lietošanai cilvēku pārtikā (etilspirtu, ko izmanto apkurē vai dzinēju degvielā, var klasificēt kā energoproduktu)
 • Stiprie alkoholiskie dzērieni

Samazinātās likmes un atvieglojumi

ES noteikumi paredz minimālās likmes akcīzes nodoklim par alkoholu un alkoholiskajiem dzērieniem. Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā alkoholam un alkoholiskajiem dzērieniempdfen piemērotajām akcīzes nodokļa likmēm .

Dažās valstīs ir arī daži papildu noteikumi.

 • Mazās alusdarītavas ( kuras gadā saražo augstākais 200 000 hl alus) un spirta rūpnīcas (kuras gadā saražo ne vairāk kā 10 hl tīra alkohola) var saņemt atlaidi līdz pat 50 % no standarta nodokļa.
 • Atlaides vai atbrīvojumus var saņemt arī mazie vīna ražotāji, kuri gadā saražo mazāk par 1000 hl.
 • Akcīzes nodoklis nav jāmaksā par mājās gatavotiem produktiem, kuri nav paredzēti komerciāliem mērķiem, izņemot stipros alkoholiskos dzērienus.
 • Samazinātas akcīzes nodokļa likmes var tikt piemērotas vīnam un raudzētiem dzērieniem, kuros alkohola saturs nepārsniedz 8,5 %.

Energoprodukti un elektroenerģija

Šīs preces ir apliekamas ar nodokli, ja tās izmanto

 • motordegvielā,
 • kurināmajā.

Šī direktīva neattiecas uz energoproduktiem, kurus izmanto par izejvielām, ķīmiskai reducēšanai vai elektrolītiskos un metalurģijas procesos. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var izlemt, vai par šādu lietojumu iekasēt nodokli.

Nodokli piemēro galvenokārt šīm precēm:

 • minerāleļļām;
 • cietajam kurināmajam: akmeņoglēm, koksam, brūnoglēm;
 • dabasgāzei;
 • elektroenerģijai;
 • spirtiem, ja tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu;
 • dzīvnieku izcelsmes un augu eļļām, ja tās paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu;

Samazinātās likmes un atvieglojumi

Obligāti atbrīvoti no nodokļiem:

 • enerergoprodukti un elektroenerģija, ko izmanto elektrības ražošanā (bet par tiem var iekasēt vides nodokli);
 • energoprodukti, kurus paredzēts lietot par degvielu lidojumos, izņemot privātā, nekomerciālā aviācijā;
 • energoprodukti, kurus paredzēts lietot par degvielu kuģošanā pa ES ūdeņiem, izņemot privātā, nekomerciālā kuģošanā.

Pēc izvēles no nodokļa var atbrīvot vai to var samazināt zem ES minimālajām nodokļa likmēm:

 • "zaļajai" elektroenerģijai;
 • elektroenerģijai, kas iegūta augstas efektivitātes kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanā;
 • energoproduktiem, kurus izmanto koģenerācijā (kombinētā siltuma un elektroenerģijas ražošanā);
 • kuģošanai pa iekšējiem ūdensceļiem;
 • elektroenerģijai, dabasgāzei, akmeņoglēm un cietajam kurināmajam, ko patērē mājsaimniecības;
 • energoietilpīgiem uzņēmumiem (jāievēro īpaši noteikumi);
 • biodegvielai (jāievēro īpaši noteikumi).

Pēc izvēles nodokļa likmi var diferencēt virs ES minimālajām nodokļa likmēm:

 • sabiedriskajam transportam;
 • neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnām;
 • gāzeļļas komerciālai izmantošanai (lielām kravas automašīnām);
 • diferencēšana atbilstīgi energoprodukta kvalitātei un daudzumam (piemēram, sēra saturs degvielā).

ES noteikumi paredz minimālās likmes akcīzes nodoklim par energoproduktiem. Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā energoproduktiempdfen piemērotajām akcīzes nodokļa likmēm.

Tabakas izstrādājumi

ES tiesību aktos par akcīzes nodokli, ko piemēro tabakas izstrādājumiem,frdeen ir noteiktas šādas ar akcīzes nodokli apliekamās kategorijas:

 • cigaretes;
 • cigāri;
 • cigarilli;
 • smēķējamā tabaka (piemēram, sasmalcināta tinamā tabaka).

ES tiesību aktos ir noteikti nodokļa piemērošanas principi un minimālās likmes.

Skatiet visu sarakstu ar Eiropas Savienībā tabakas izstrādājumiempdfen piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm.

Citi atbrīvojumi

Akcīzes preces parasti ir atbrīvotas no nodokļa, ja tās izmanto:

 • diplomātiskajās vai konsulārajās attiecībās;
 • bruņotie spēki kādā NATO dalībvalstī;
 • starptautiskas organizācijas.

Ja akcīzes preces tiek sūtītas šādām vajadzībām, tām jābūt līdzi pievienotam atbrīvojuma sertifikātam.

ES dalībvalstis akcīzes preces no akcīzes nodokļa var atbrīvot arī tad, ja tās tiek pārdotas:

 • beznodokļu veikalos (tax-free) un ceļotāja privātajā bagāžā izvestas uz ārpussavienības valsti vai uz kādu vietu ES teritorijā, kur nav spēkā ES mēroga noteikumi par akcīzes nodokli;
 • lidmašīnā vai uz kuģa, ja reisa galamērķis vai izbraukšanas vieta ir ārpussavienības valsts vai kāda vieta ES teritorijā, kur nav spēkā ES mēroga noteikumi par akcīzes nodokli.
Kas maksā un kad
 

Pārdošana citam uzņēmumam

Kad akcīzes nodoklis ir jāmaksā?

Ir jānošķir brīdis, kad precei tiek piemērots akcīzes nodoklis, no brīža, kad šis nodoklis ir jāsamaksā.

Parasti akcīzes nodoklis precēm tiek piemērots uzreiz pēc izgatavošanas vai ievešanas Eiropas Savienībā.

Taču faktiski šis nodoklis var tikt atlikts, un tas nav jāmaksā, līdz prece tiek "nodota patēriņam". Tas ir brīdis, kad uz precēm vairs neattiecas atliktās nodokļa maksāšanas režīms. Ievērojiet, ka akcīzes preces drīkst uzglabāt un pārvietot, nemaksājot akcīzes nodokli (atliktās maksāšanas režīmā), tikai tad, ja no attiecīgās valstsfrdeen ir saņemta īpaša atļauja.

Ja neparedzētu iemeslu vai dabas katastrofas dēļ akcīzes preces ir iznīcinātas vai pazaudētas, iekams tās ir nodotas patēriņam, akcīzes nodoklis nav jāmaksā.

Kas maksā akcīzes nodokli?

Akcīzes nodokli maksā:

 • persona vai uzņēmums, kas vietā, kur akcīzes preces tiek ražotas, apstrādātas, uzglabātas vai saņemtas vai no kuras tās tiek nosūtītas, ir " apstiprināts noliktavas turētājs";
 • jebkura cita persona — sūtītājs, saņēmējs, transportētājs, trešā persona, kas izsniedz pārvietošanas garantiju, u.c. —, kuras dēļ akcīzes precēm ir pārtraukts atliktās nodokļa maksāšanas režīms;
 • persona, kas deklarē ievešanu, ja preces tiek importētas, nevis tām tūliņ piemēro atliktās maksāšanas režīmu.

Preču vešana uz dažādām ES valstīm, nemaksājot nodokli

Lai pārdevējs varētu transportēt preces, turpinot izmantot iespēju atlikt akcīzes nodokļa maksāšanu (nodokli maksās pircējs galamērķa valstī pēc šīs valsts likmēm), jāievēro turpmāk aprakstītie noteikumi.

Noteikums Nr. 1: garantija pārvadāšanas riskam

ES valsts, no kuras tiek nosūtītas akcīzes preces, nosaka, ka tām nepieciešama visā ES derīga garantija pret pārvadāšanas risku.

Šo garantiju var sniegt arī pats pārdevējs (noliktavas turētājs vai reģistrēts nosūtītājs), transportētājs vai pircējs. Viņi var arī sniegt kopīgu garantiju.

ES valsts, no kuras preces nosūta, var šo prasību atcelt, ja preces tiek pārvadātas vienīgi valsts robežās.

Garantija nav nepieciešama arī energoproduktu pārvietošanai Eiropas Savienībā, ja vien pārvietošana notiek pa jūru vai nostiprinātiem cauruļvadiem un attiecīgās ES valstis par to ir vienojušās.

Noteikums Nr. 2: elektronisks administratīvais dokuments (e–AD)

Papildus garantijai jums jāaizsūta arī elektronisks administratīvais dokuments (e–AD) savas valsts atbildīgajai iestādei, izmantojot Akcīzes preču aprites un kontroles sistēmu (EMCS)frdeen .

Šī iestāde:

 • pārbauda e–AD datus (piemēram, pārdevēja un pircēja akcīzes licences numuru) un piešķir administratīvu atsauces kodu;
 • pārsūta e–AD attiecīgajai iestādei pircēja ES dalībvalstī (kas to pārsūta pircējam).

Pirms transportēšanas šis e–AD kopā ar administratīvo atsauces kodu ir jāizdrukā un jāiedod transporta uzņēmumam.

Jebkurā brīdī pirms transportēšanas sākuma jūs varat e–AD anulēt. Turklāt tās laikā EMCS sistēmā var mainīt galamērķi.

Ja EMCS sistēma nav pieejama, preces tik un tā drīkst transportēt, nemaksājot akcīzes nodokli, ja:

 • tām ir pievienots papīra dokuments, kurā ir tie paši dati, kas minēti e–AD;
 • jūs par to informējat nosūtīšanas valsts atbildīgo iestādi. Dažas valstis uzstāj, ka komersantam pirms aizbraukšanas jāsaņem atļauja.

Noteikums Nr. 3: preču saņemšana

Pircējam ir 5 darba dienas laika, lai EMCS sistēmā apstiprinātu preču saņemšanu. Tad:

 • atbildīgā iestāde ES galamērķa valstī pārbauda apstiprinājuma pareizību;
 • tā reģistrē saņemšanas apliecinājumu un pārsūta to nosūtītāja valsts kompetentajai iestādei, kura to savukārt pārsūta pārdevējam.

Pēc šī apliecinājuma saņemšanas varat lūgt, lai atbrīvo jūsu garantiju.

Ja ievērosiet šos 3 noteikumus, jums kā pārdevējam akcīzes nodoklis par pārvietojamajām precēm nebūs jāmaksā.

Rūpīgi pārbaudiet saņemšanas apliecinājumā norādīto daudzumu, — jums nodoklis nav jāmaksā tikai par šo apstiprināto daudzumu.

Ja transportēšanas laikā kādas preces ir nozaudētas vai sabojātas un to apstiprina tās valsts iestādes, kur tas notika vai tika konstatēts, jūs dokumentā drīkstat atbilstoši mainīt saņemto un apstiprināto daudzumu.

Pārbaudiet darījumu partnera akcīzes licences numuru

Ja vēlaties noskaidrot, vai darījumu partnera akcīzes licences numurs ir derīgs, varat izmantot Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmu SEED .

Ja jūsu partnerim ir derīgs numurs, SEED sistēmā tiks parādītas visas preces, kuras tam ir atļauts tirgot.

Ja pārdodat privātiem klientiem

Ja pārdodat akcīzes preces tieši privātiem klientiem un pārdošana notiek jūsu valstī, jums akcīzes nodoklis būs jāiekasē atbilstoši jūsu valstī spēkā esošajām likmēm.

Nav ierobežojumu tam, cik daudz privātpersonas drīkst pirkt un vest līdzi uz citām ES valstīm, ja vien iegādātās preces ir privātai lietošanai un nav tālākpārdošanai, izņemot jaunus transportlīdzekļus. Nodokļi ( PVNdefren un akcīzedefren ) būs iekļauti preču cenā dalībvalstī, kurā tos pārdod, un nekādus papildu nodokļus citās dalībvalstīs nav likt maksāt.

Tabaka un alkohols

Īpaši noteikumi attiecas uz dažām precēm, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis, piemēram, uz alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. Ja privātpersona kādā dalībvalstī iegādājas šīs preces un ieved tos citā dalībvalstī, tad princips, ka akcīzes nodoklis nav jāmaksā galamērķa dalībvalstī, ir spēkā tikai tad, ja šīs preces:

 • ir ceļotāja privātai lietošanai un
 • ceļotājs ieved pats.

Lai noteiktu, vai ceļotājs šīs preces ir nodomājis lietot pats, dalībvalstīm jāņem vērā visi attiecīgie faktori. Viens no faktoriem ir preču daudzums. Dalībvalstis var noteikt orientējošu daudzumu, kas rāda, cik daudz preču var uzskatīt par atbilstīgu ceļotāja privātam patēriņam. Maksimālais orientējošais daudzums

a) tabakas izstrādājumiem:

 • cigaretes — 800 vienības,
 • cigarilli (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 g) — 400 vienības,
 • cigāri — 200 vienības,
 • smēķējamā tabaka — 1,0 kilograms;

b) alkoholiskajiem dzērieniem:

 • stiprie alkoholiskie dzērieni — 10 litri,
 • starpprodukti — 20 litri,
 • vīns (tai skaitā ne vairāk par 60 litriem dzirkstošā vīna) — 90 litri,
 • alus — 110 litri.

Attiecībā uz tabakas izstrādājumiem ES valstis var ierobežot cigarešu skaitu, ko drīkst ievest no dažām citām ES valstīm, kuras vēl nepiemēro akcīzes nodokļa minimālo līmeni. Maksimālais cigarešu skaits nedrīkst būt mazāks par 300.

Patlaban Austrija, Dānija, Horvātija, Itālija, Īrija, Slovēnija, Vācija un Zviedrija piemēro šo lielāko ierobežojumu ceļotājiem, kuri ierodas no Bulgārijas, Horvātijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Ungārijas.

Pārdošana internetā un tālpārdošana

Ja preces privātiem klientiem pārdodat internetā, jums jāsamaksā akcīzes nodoklis atbilstoši tās valsts likmēm, kur šie klienti dzīvo.

Lielākajā daļā ES valstu ir obligāti jāieceļ nodokļu pārstāvis. Viens no viņa uzdevumiem ir jūsu uzdevumā maksāt akcīzes nodokli, ja šo darbību ir apstiprinājusi šīs valsts kompetentā iestādefrdeen.

Pirms preču nosūtīšanas:

 • jums jāinformē galamērķa valsts kompetentā iestāde par piegādi,
 • jums jāsniedz garantija, ka akcīzes nodoklis tiks samaksāts.

Samaksātā nodokļa saņemšana atpakaļ

Ja par pārdotajām precēm akcīzes nodokli jau esat samaksājis savā valstī (lai nebūtu jāmaksā divreiz), šo summu varat saņemt atpakaļ. Šim nolūkam jums:

 • par sūtījumu jāinformē savas valsts iestāde (kā arī galamērķa valsts),
 • tām jāsniedz pierādījumi, ka par attiecīgajām precēm jūs nodokli samaksājāt galamērķa valstī.

Tabakas izstrādājumi

No pārdevējiem, kas tabakas izstrādājumus pārdod internetā, dažas ES valstis var prasīt, lai:

 • uz tiem būtu galamērķa valsts nodokļa marka vai cits fiskāls marķējums, kas apliecina, ka tur ir samaksāts akcīzes nodoklis;
 • būtu sniegts brīdinājums par ietekmi uz veselību galamērķa valsts valodā(-ās);
 • pārdevējs būtu reģistrēts dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, un patērētāja dalībvalstī.

Dalībvalstis var aizliegt tabakas izstrādājumu tālpārdošanu citu valstu patērētājiem .

Gaidāmās ES regulas

Sabiedriskās apspriešanas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: