Pēdējā pārbaude: 22/05/2019

Energomarķējums

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Energomarķējums rāda tirgoto vai ražoto ierīču energopatēriņu skalā no A līdz G. A klases (zaļā krāsa) ierīcēm ir visaugstākā energoefektivitāte, savukārt G klases (sarkanā krāsa) ierīcēm viszemākā. Pašlaik, ja kādam ierīču veidam vairums ražojumu jau atbilst A klasei, šai skalai var pievienot vēl līdz 3 papildklasēm: A+, A++ un A+++.

Tā kā daudzu ražojumu energoefektivitāte ir uzlabota, arvien lielākam daudzumam ierīču tiek piešķirta A+, A++ un A+++ klase. Tas ir radījis neskaidrības patērētājiem, tāpēc, sākot ar 2021. gadu, šo klasifikāciju pārtrauks izmantot attiecībā uz šādām preču grupām:

Jaunajā klasifikācijas sistēmā izmantos tikai skalu no A līdz G (bez A+, A++ un A+++).

Kādi ir ieguvumi?

Energomarķējums ļauj patērētājiem ietaupīt naudu, izvēloties ražojumus, kas patērē mazāk elektrības. Tas arī mudina uzņēmumus investēt energotaupīgākos ražojumosen.

Kādām precēm ir vajadzīgas energomarķējuma etiķetes?

Energomarķējuma etiķetes jums jāizvieto uz visām ierīcēm, kuras pārdodat Eiropas Savienībā un uz kurām attiecas prasība (vai regulējums) par marķējumu. Pārdošanas vietā tām jābūt skaidri redzamām uz katras ierīces.

Tātad, ja ražojat vai ievedat sadzīves tehniku, pārbaudiet, vai tā atbilst attiecīgajai direktīvai un ar to saistītajiem tiesību aktiem.

Energomarķējums vajadzīgs šādām precēm:

 • gaisa kondicionētājiem,
 • ēdiena gatavošanas aprīkojumam (mājsaimniecības),
 • trauku mazgāšanas mašīnām (mājsaimniecības),
 • telpu un ūdens sildītājiem,
 • lampām,
 • lokāliem telpu sildītājiem,
 • aukstumiekārtām (mājsaimniecības),
 • dzesēšanas iekārtām (profesionālām),
 • cietā kurināmā katliem,
 • televizoriem,
 • veļas žāvētājiem,
 • riepām,
 • ventilācijas iekārtām (dzīvojamo ēku),
 • veļas mazgāšanas mašīnām (mājsaimniecības).

ES noteikumi par energomarķējumu attiecas uz ierīcēm un citiem ražojumiem, kuru lietošana var tieši vai netieši var ietekmēt enerģijas un citu resursu patēriņu, t.i., uz visiem ar enerģiju saistītajiem ražojumiem. Tie neattiecas uz lietotām precēm un transportlīdzekļiem, kas paredzēti cilvēku vai preču transportam.

Kas jādara?

Ja esat

jums jāgādā par to, lai uz visām ierīcēm, ko tirgojat (un uz kurām jābūt energomarķējumam), būtu marķējums ar informāciju par energopatēriņu. Jums arī jāpublicē tehniskā dokumentācija . Jums bez maksas tirgotājiem jāpiegādā marķējuma etiķetes un informācija par precēm (jāgādā, lai etiķetes uz preces būtu skaidri redzamas un salasāmas).

Energomarķējuma etiķetes varat izveidot, izmantojot tiešsaistes energomarķējuma izveidesenprogrammu. Ir pieejamas arī energomarķējuma veidnes InDesign formātā.en

Preču reģistrācija EPREL datubāzē 

Sākot ar 2019. gada 1. janvāri, jums jāreģistrē ES datubāzē EPREL (ES ražojumu energomarķējuma datubāzē)en ikviena prece, ko laižat ES tirgū (un uz kuras ir jābūt energomarķējumam). Ja vēlaties uzzināt vairāk par informāciju, kas jāsniedz, lai reģistrētos šajā datubāzē, dodieties uz ES ražojumu energomarķējuma datubāzes portāluen.

Ja preci (kam vajadzīgs energomarķējums) esat laiduši ES tirgū laikposmā no 2017. gada 1. augusta līdz 2019. gada 1. janvārim, šī prece jums līdz 2019. gada 1. jūlijam jāreģistrē EPREL datubāzē.

EPREL datubāzei ir divas daļas – publiskā tīmekļa vietne (pieejama no 2019. gada aprīļa) un atbilstības portāls.

Publiskā tīmekļa vietne

Visiem brīvi pieejamā publiskajā tīmekļa vietnē tiek publicēta informācija par ražojumiem, kam attiecībā uz energopatēriņu jābūt marķētiem. Šajā vietnē glabātā informācija netiks dzēsta.

Atbilstības portāls

Atbilstības portālā ir izveidota droša datubāze, kurā atrodama informācija par visiem energoefektīviem ražojumiem un kurā jūs reģistrēsiet savus attiecīgos ražojumus. Informācija tajā tiks glabāta 15 gadus.

Papildu informācija

Vairāk informācijas varat atrast īpaši izveidotā darba vidēen un organizāciju reģistrācijas vadlīniju dokumentāen. Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar atbalsta dienestu: ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu

Preču tālpārdošana un pārdošana tiešsaistē

Jums jāsniedz klientiem informācija par preci arī tad, ja preci pārdodat tiešsaistē vai tālpārdošanā (piemēram, pa tālruni vai no kataloga).

Ja pārdodat preci internetā, jums:

Lai izveidotu bultas un etiķetes, var izmantot energomarķējuma izveides programmuen vai InDesign veidnesen.

Ko nosaka deleģētās regulas? 

Deleģētās regulas par ierīču energomarķējumu paskaidro, kādiem kritērijiem ražojumiem ir jāatbilst, lai tiktu garantēta ES noteikumu ievērošana energomarķēšanas jomā. Šie kritēriji nosaka:

Par atsevišķām preču grupām attiecīgie uzņēmumi var pieņemt brīvprātīgas vienošanās. Jums jāpārbauda, vai šāda vienošanās ir paredzētaen.

Ir arī jāpārbauda, vai uz jūsu precēm attiecas Eiropas ekodizaina un energomarķējuma standarti. Arī tie jums palīdzēs izpildīt ES energomarķēšanas regulējuma prasības.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Saziņas veidlapa par energomarķējumu

Iesniedziet jautājumus, izmantojot saziņas veidlapu par energomarķējumu.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: