Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Ostud

Ajakohastatud : 14/03/2014

Garantiid

Alates 2014. aasta 13. juunist hakkavad kõikjal ELis kehtima uued tarbijaõiguste eeskirjad. Tutvuge uute õiguste English ja muudatustega.

Kaheaastane garantii

Kui ostate kaupu ELis, saate kahe aasta jooksul nõuda nende parandamist või asendamist juhul, kui need osutuvad puudulikuks või ei vasta nende reklaamitud omadustele. Kui toodet ei saa parandada või asendada mõistliku aja jooksul või see osutub keeruliseks, võite taotleda selle hüvitamist või hinnaalandust.

Kaheaastane garantiiperiood algab sellest hetkest, mil kaubad on üle antud ning te peate müüjat teavitama defektist kahe kuu jooksul selle tuvastamisest.

Müüja on alati vastutav ning mõnedes ELi liikmesriikides on teil samuti õigus nõuda olukorra heastamist asjaomase toote tootjalt.

Näidisjuhtum

Kaupade mittevastavus ei ole alati koheselt ilmne

Mirek tellis sülearvuti, mis näis hästi töötavat. Siiski aasta pärast selle ostmist avastas ta, et sellel on tootekirjelduses esitatust vähem mälu.

Kuigi see probleem ei olnud talle teada koheselt, ning sülearvuti siiski toimis, ei vastanud see siiski selle ostmise ajal reklaamitud tootekirjeldusele.  Mirek sai seetõttu poelt hüvitist.

Täiendav müüjagarantii

Poed pakuvad teile sageli garantiid kas tootehinnas sisalduvalt või lisatasu eest. See ei asenda kaheaastast miinimumgarantiid, mis on teil niikuinii.

Samuti kui pood müüb teile uue toote odavamalt „garantiita”, tähendab see vaid seda, et teil ei ole täiendavat kaitset. Teil on siiski kaheaastane garantii, kui toode osutub puudulikuks või ei vasta reklaamitule.

Näidisjuhtum

Teie kaheaastast garantiid ei saa lühendada kauba garantiiga.

Carla ostis fööni kuuekuulise müüja garantiiga.

Kui see kaheksa kuu pärast katki läks, viis ta selle tagasi poodi. Poemüüja ütles talle, et tema garantii oli lõppenud ning tal ei ole õigust hüvitisele.

Carla väitis põhjendatult, et tal on kaheaastane täielik garantii ELi tarbijakaitseõiguse alusel ning et müüja kuuekuuline garantii pakkus vaid täiendavat kaitset.

Kasutatud kaubad

Kasutatud kaupade puhul saavad müüja ja ostja leppida kokku vähem kui kaks aastat kestvas garantiiperioodis, kuid see ei tohi olla lühem kui üks aasta. Sellest tuleb teid ostu sooritamise ajal teavitada.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Footnote

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.