Sti

Opdateret 05/2015

Opdateret 05/2015

Punktafgifter


Del på 
		Del på Facebook
	
		Send til Twitter
	
		Del på google+
	
		Del på linkedIn

Grundregler

Hvis din virksomhed fremstiller eller handler med varer, der er punktafgiftspligtige (alkohol, alkoholholdige drikkevarer, energiprodukter, elektricitet, tobaksprodukter), skal du kende til reglerne om betaling af punktafgifter.

Grav dybere, land for land:

Vælg land

Vælg land


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

De forskellige EU-lande kan også pålægge disse produkter andre afgifter.

EU's regler om punktafgifter gælder ikke i følgende områder af EU:

 • De Kanariske Øer
 • De Britiske Kanaløer
 • Ålandsøerne
 • Ceuta og Melilla
 • Den italienske del af Luganosøen.

Virksomheder i Monaco skal betale franske punktafgifter.

Virksomheder i San Marino skal betale italienske afgifter.

Punktafgifter - hvilke produkter?

Alkohol, alkoholholdige drikkevarer (direktiv 92/83/EF og 92/84/EF)

 • øl eller blandinger af øl med drikkevarer uden alkohol
 • vin
 • andre gærede drikkevarer, f.eks. cider
 • mellemprodukter, f.eks. sherry eller portvin
 • etylalkohol - dog ikke når det bruges til at fremstille andre produkter, der ikke er beregnet til levnedsmidler (hvis det bruges til opvarmning eller i en motor, kan det klassificeres som et energiprodukt)
 • spiritus.

EU's regler fastsætter mindstesatser for punktafgifter pdf English , men i visse lande kan små bryggerier (der højst producerer i alt 200 000 hektoliter øl om året) og destillerier (højst 10 hektoliter ren alkohol om året) få en nedsættelse på op til 50 % af standardafgiften. Små vinproducenter (under 1 000 hektoliter årligt) kan også få nedsættelse eller fritagelse.

Der skal ikke betales punktafgift af hjemmelavede produkter, som ikke fremstilles kommercielt, bortset fra spiritus.

For vin og gærede drikkevarer med en alkoholvolumen på 8,5 % eller derunder kan der gælde en nedsat sats for punktafgifterne.

Energiprodukter og elektricitet ( direktiv 2003/96/EF )

De beskattes, når de bruges som:

 • motorbrændstof
 • brændsel til opvarmning.

Der betales ikke punktafgifter af energiprodukter, når de bruges til andet end brændstof eller opvarmning.

EU's regler fastsætter mindstesatser for punktafgifter på energiprodukter pdf English [2 MB].

Tobaksprodukter ( direktiv 2010/12/EU )

 • cigaretter
 • cigarer
 • cigarillos
 • løs tobak, f.eks. fintskåret rulletobak.

EU's regler fastsætter mindstesatser for punktafgifter på tobaksprodukter pdf English [852 KB].

Punktafgiftspligtige varer er normalt undtaget fra afgiften, når de bruges:

 • i diplomatiske eller konsulære forbindelser
 • af et NATO-lands væbnede styrker
 • af internationale organisationer.

Når punktafgiftspligtige produkter sendes til disse formål, skal de ledsages af et fritagelsescertifikat.

EU-landene kan også fritage varer for punktafgifter, når de sælges:

 • i toldfri butikker og transporteres i en rejsendes personlige bagage til et land uden for EU eller til et område i EU, der ikke er omfattet af EU-reglerne om punktafgifter.
 • om bord på et fly eller skib i luften eller til havs på vej til eller fra et land uden for EU eller til/fra et EU-område, der ikke er omfattet af EU-reglerne for punktafgifter.

 

 

Hvem skal betale og hvornår?

 

 

Direkte salg til slutbrugere

Salg til andre virksomheder

Der er en afgørende forskel på, hvornår et produkt bliver punktafgiftspligtigt, og hvornår afgiften skal betales.

De fleste produkter bliver punktafgiftspligtige, når de bliver fremstillet, udvundet eller indført i EU.

Men i realiteten suspenderes afgiften, så den ikke skal betales, før produktet "overgår til forbrug". Dermed forstås det øjeblik, hvor det overtages af en anden virksomhed (en "modtager") efter at have forladt det godkendte opbevarings- eller produktionssted. Bemærk, at der kræves en særlig tilladelse fra det pågældende land français Deutsch English , hvis du skal kunne fremstille og opbevare punktafgiftspligtige varer uden at skulle betale punktafgift.

Hvis afgiftspligtige produkter ødelægges eller går tabt af uforudsete årsager eller pga. en naturkatastrofe, før de overgår til forbrug, skal der ikke betales punktafgift.

Hvem betaler punktafgift?
 • Den person eller virksomhed, der fungerer som "godkendt oplagshaver", på det sted, hvor de punktafgiftspligtige produkter fremstilles, opbevares eller modtages eller
 • En anden person - afsender, modtager, transportør, tredjemand, der udsteder en sikkerhedsstillelse i forbindelse med varebevægelser osv. - som er årsag til, at varernes afgiftspligt ikke længere er suspenderet
 • Den person, som deklarerer importen, hvis varerne importeres og ikke omgående sættes i afgiftssuspension.
Varetransport til forskellige EU-lande uden betaling af afgifter

Der er tre særlige grundregler, der gør det muligt for dig som sælger at transportere varer, samtidig med at punktafgiften fortsat er suspenderet, så du undgår selv at skulle betale den.

I stedet skal afgiften betales af køber i bestemmelseslandet i henhold til landets satser.

Regel 1 - garanti mod transportrisici

Det EU-land, varerne sendes fra, kræver, at varerne skal være dækket af en garanti mod transportrisici, som gælder i hele EU.

Denne garanti kan også stilles af dig som sælger (oplagshaver eller registreret afsender) eller af transportøren eller køber - eller flere af de nævnte i fællesskab.

Det EU-land, varerne sendes fra, kan fritage dig fra kravet, hvis varerne kun transporteres inden for landets egne grænser.

På samme måde er der intet krav om garanti, hvis både det EU-land, varerne sendes fra, og det modtagende EU-land er enige herom.

Regel 2 - elektronisk administrativt dokument (e-AD)

Ud over garantien skal du også sende et elektronisk administrativt dokument (e-AD) til den myndighed, der er ansvarlig for punktafgifter i landet français Deutsch English gennem Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS) français Deutsch English .

Myndigheden:

 • kontrollerer, om data på e-AD er korrekte (f.eks. sælgers og købers registreringsnummer) og giver dig referencekoden
 • videresender e-AD til den tilsvarende myndighed i købers EU-land (som videresender det til køber).

Før transporten begynder, skal du printe e-AD med referencekode og give det til transportfirmaet.

Før transporten starter, kan du til enhver tid annullere e-AD. Mens transporten står på, kan du også ændre bestemmelsessted gennem EMCS.

Hvis systemet ikke er tilgængeligt, kan du stadig transportere varerne uden at skulle betale punktafgift, hvis:

 • Varerne ledsages af et dokument på papir, der indeholder de samme data som e-AD
 • Du underretter den ansvarlige myndighed i afsendelseslandet français Deutsch English . Visse lande insisterer på, at den handlende skal have tilladelse for at kunne tage af sted.

Regel 3 - modtagelse af varer

Køber har fem arbejdstage til at bekræfte modtagelsen af varerne i EMCS. Hvorefter:

 • den ansvarlige myndighed i EU-bestemmelseslandet kontrollerer, at bekræftelsen er gyldig
 • myndigheden registrerer en modtagelsesrapport, som den sender til den tilsvarende myndighed i afsendelseslandet - der videresender den til dig som sælger.

Når du modtager denne rapport, kan du bede om at få din garanti ophævet.

Hvis du følger disse tre regler, skal du som sælger ikke betale punktafgift af de varer, der fragtes.

Vær meget opmærksom på, hvilken mængde der er angivet i modtagelsesrapporten - det er kun denne bekræftede mængde, du ikke skal betale afgift af.

Hvis nogle af produkterne gik tabt eller blev beskadiget under transporten, kan du lægge disse produkter til den modtagne og bekræftede mængde.

Tjek forretningsforbindelsens afgiftsnummer

Hvis du vil finde ud af, om en forretningsforbindelses afgiftsnummer er gyldigt, kan du bruge systemet Harpun - Bekræftelse af afgiftsregistrering.

Hvis din forbindelse har et gyldigt nummer, viser Harpun dig en liste over produkter, vedkommende har tilladelse til at handle med.

Salg til privatkunder

Hvis du sælger punktafgiftspligtige varer direkte til privatkunder, og salget sker i dit eget land, skal du opkræve punktafgift i henhold til den sats, der gælder i landet.

Fritagede mængder

Hvis forbrugere medbringer produkter, der er betalt punktafgift af, fra ét EU-land til et andet, betales der ikke punktafgift - som minimum op til følgende grænser:

 • cigaretter - 800
 • cigarer - 200
 • cigarillos - 400
 • røgtobak - 1 kg
 • spiritus - 10 liter
 • vin - 90 liter (herunder op til 60 liter mousserende vin)
 • øl - 110 liter

I visse EU-lande kan disse grænser ligge højere.

Hvis kunderne køber mere end de nævnte mængder, bør du oplyse dem om, at de kan blive nødt til at bevise, at varerne er til eget forbrug.

Online- og fjernsalg

Hvis du sælger punktafgiftspligtige varer til privatkunder via internettet, skal du betale afgift til den gældende sats i det land, hvor kunderne bor.

I visse EU-lande kan du få din skatterepræsentant på stedet til at betale på dine vegne, hvis dette er godkendt af landets ansvarlige myndighed français Deutsch English .

Før varerne sendes, skal du:

 • oplyse bestemmelseslandets myndighed om leverancen
 • garantere, at punktafgiften vil blive betalt.

Afgiftsrefusion

Hvis du allerede har betalt punktafgift i dit eget land af de varer, du sælger, kan du få dette beløb refunderet, så du ikke kommer til at betale to gange. I så fald skal du:

 • levere beviser for, at du har betalt afgift af varerne i bestemmelseslandet

Ved onlinesalg af tobaksprodukter kræver visse EU-lande:

 • at du bruger bestemmelseslandets banderole eller andre afgiftsmærker for at vise, at du har betalt punktafgift i landet
 • forsyner varerne med sundhedsadvarsler på bestemmelseslandets sprog.

 

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Skriv en e-mail til en virksomhedsorganisation i nærheden af dig

EU har et netværk Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) af lokale virksomhedsorganisationer i de fleste europæiske lande English som måske kan være til hjælp for dig.

Vælg land og by og angiv din forespørgsel nedenfor.

Tak. Din besked er nu sendt.
Af tekniske årsager kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.

Land

Belgien

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarien

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cypern

Nicosia

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrig

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grækenland

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holland

Den Haag

Nieuwegein

Irland

Dublin

Italien

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatien

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumænien

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Prešov

Slovenien

Koper

Ljubljana

Maribor

Spanien

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tjekkiske Republik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østrig

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Her kan ud skrive en meddelelse *

* obligatorisk felt (du bedes venligst udfylde dette felt)