Navigācijas ceļš

Atjaunināts 27/09/2016

Atjaunināts 27/09/2016

Konkurences noteikumi

ES piemēro stingrus noteikumus, lai aizsargātu brīvu konkurenci, un saskaņā ar šiem noteikumiem aizliedz atsevišķu veidu praksi (sk. zemāk).

Šie noteikumi jāievēro neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Naudassods konkurences noteikumu pārkāpuma gadījumā var sasniegt 10 % no gada apgrozījuma pasaulē. Dažās ES valstīs uzņēmumu vadītājiem, kas pieļāvuši pārkāpumu, var piespriest smagu sodu, arī ieslodzījumu.

ES konkurences noteikumi ir spēkā visās ES valstīs, par to neievērošanu varat vērsties savas valsts tiesā. Tie attiecas ne tikai uz uzņēmumiem, bet arī uz visām organizācijām, kas veic saimniecisko darbību (profesionālajām apvienībām, nozares grupām u.tml.).

1. aizliegums: nelikumīgi kontakti un vienošanās

Šīs vienošanās sauc par karteļiem. Tie ir aizliegti, tāpēc ka ierobežo konkurenci. Ir dažādi karteļi, un bieži vien attiecīgie uzņēmumi tos nav apstiprinājuši oficiāli. Visbiežāk tiek slēgtas šādas vienošanās:

 • cenu noteikšana;
 • tirgus sadalīšana;
 • klientu sadalīšana;
 • ražošanas ierobežošana;
 • piegādātāju un tālākpārdevēju vienošanās par izplatīšanu, kur, piemēram, cenas, ko maksā patērētāji, nosaka piegādātājs.

Visus nolīgumus un visu veidu informācijas apmaiņu starp kādu uzņēmumu un tā konkurentiem, kuras rezultātā mazinās konkrētā uzņēmuma stratēģiskā nenoteiktība (attiecībā uz ražošanas izmaksām, apgrozījumu, jaudu, tirdzniecības plāniem u.tml.) var uzskatīt par praksi, kas vērsta pret konkurenci.

Pat šāda veida stratēģiskās informācijas vienpusēju atklāšanu pa pastu, tālruni vai sanāksmē var uzskatīt par pārkāpumu.

Lai izvairītos no riska:

 • nevienojieties par cenām vai citiem tirdzniecības nosacījumiem;
 • neierobežojiet ražošanu;
 • nesadaliet tirgu;
 • neiesaistieties jūsu uzņēmuma stratēģiskās informācijas apmaiņā.

Dažas vienošanās nav aizliegtas, ja to rezultāts ir pozitīvs patērētājiem un tautsaimniecībai kopumā. Viens piemērs ir vienošanās par pētniecību un izstrādi un par tehnoloģiju nodošanu. Šos gadījumus regulē noteikumi par grupu atbrīvojumu English .

2. aizliegums: dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana

Ja kādam uzņēmumam pieder liela tirgus daļa, tam ir dominējošs stāvoklis un īpaši jāgādā:

 • lai nenoteiktu pārmērīgi augstas cenas, jo tā būtu patērētāju izmantošana;
 • lai nenoteiktu pārmērīgi zemas cenas, jo tas varētu izstumt konkurentus no tirgus;
 • lai nepieļautu patērētāju diskrimināciju;
 • lai saviem darījumu partneriem neuzspiestu tirdzniecības nosacījumus.

Kā ziņot par rīcību, kas vērsta pret konkurenci?

Var ziņot par jebkuru tirdzniecības praksi, kas ierobežo konkurenci. Ja gadījums ir īpašs un attiecas tikai uz valsti vai rajonu, kurā dzīvojat, vai ne vairāk kā uz 3 citām ES valstīm, vispirms varat sazināties ar valsts konkurences iestādi.

Valsts konkurences iestāde:

Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar Eiropas Komisiju pa e-pastu: comp-market-information@ec.europa.eu vai pa pastu:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgium

Ja domājat, ka jūsu uzņēmums ir iesaistīts kartelī vai kādā konkurenci ierobežojošā darbībā, ņemiet vērā, ka pirmais uzņēmums, kas sniedz pierādījumus par karteli, var tikt pilnīgi atbrīvots no soda (sk. iecietības programmu English ).

Tādā gadījumā ir jāsazinās ar Eiropas Komisiju pa faksu +32 2 2994585 vai pa tālruni +32 2 2984190 vai +32 2 2984191.

Uzņēmumu apvienošanās

Noteikta lieluma uzņēmumiem (kuru kopējais apgrozījums pasaulē pārsniedz 2,5 miljardus eiro), kuri veic uzņēmējdarbību ES un vēlas apvienoties, ir jāprasa Eiropas Komisijas atļauja neatkarīgi no tā, kurā valstī ir to galvenā mītne. Atļauja būs atkarīga no tā, kāda tirgus daļa Eiropas Savienībā piederēs apvienotajam uzņēmumam. Maziem uzņēmumiem apvienošanās parasti netiek liegta.

Valsts atbalsts

Principā ES noteikumi aizliedz valsts atbalstu (kas pēc formas var būt daudzējāds: dotācijas, procentu un nodokļu atlaides, aizdevumu garantijas), tāpēc ka tas var kropļot konkurenci, dažiem uzņēmumiem nodrošinot priekšrocības pār konkurentiem.

Valsts atbalstu var atļaut, ja tas tiek izmantots:

 • mazo uzņēmumu atbalstīšanai;
 • uzņēmējdarbības veicināšanai;
 • pētniecības, izstrādes un inovācijas stimulēšanai;
 • reģionālajai attīstībai;
 • riska kapitāla atbalstīšanai;
 • jaunu darbvietu radīšanai;
 • vides aizsardzībai.

Šāda veida atbalsta piešķiršanu kontrolē Eiropas Komisija. Ja jums ir zināms kāds gadījums, kad valsts atbalsts piešķirts nelikumīgi, varat par to paziņot internetā.

Uzziņām

Sabiedriskās apspriešanas

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Jūsu pieprasījums tiks nosūtīts Enterprise Europe Network partnerim. Šis ir bezmaksas pakalpojums; lai konsultants varētu laikus un pienācīgi atbildēt, lūdzu, sniedziet pēc iespējas vairāk informācijas.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.

Palīdzība un padoms