Sti

Opdateret 02/2015

Opdateret 02/2015

Regler og procedurer


Del på 
		Del på Facebook
	
		Send til Twitter
	
		Del på google+
	
		Del på linkedIn

Hvert år bruger over 250 000 offentlige myndigheder i EU omkring 18 % af bruttonationalproduktet på  tjenesteydelser, offentlige arbejder eller forsyninger. Hvis du driver virksomhed og er registreret i EU, har du ret til at  byde på offentlige udbud i andre EU-lande.

For at skabe lige vilkår for alle virksomheder fastsætter EU's regler harmoniserede mindstestandarder (se direktiverne om offentlige indkøb). Disse regler, som er indført i EU-landenes lovgivning, gælder for udbud over en vis værdi (se tærskler). Udbud, der ligger over tærsklen, må forventes at være interessante på tværs af landegrænserne; dvs. at udbuddets størrelse betyder, at det vil være interessant for en virksomhed at fremsætte et bud i udlandet.

Ved udbud, der ligger under tærsklen, gælder de nationale regler (som dog skal overholde de generelle principper i EU-retten). Procedurerne ved udbud, der ligger under tærsklen, kan være forenklet i forhold til udbud på EU-plan. 

Ved alle udbud gælder det, at de offentlige myndigheder:

 • ikke må forskelsbehandle en virksomhed, fordi den er registreret i et andet EU-land
 • ikke må henvise til et bestemt brand, varemærke eller patent, når de beskriver de produkter og tjenesteydelser, de ønsker at købe
 • ikke må afvise støttedokumenter (certifikater, beviser osv.), som er udstedt af et andet EU-land, så længe de medfører en garanti på samme niveau
 • skal stille alle oplysninger om udbuddet til rådighed for alle interesserede virksomheder, uanset hvilket EU-land de er registreret i.

 

En offentlig virksomhed har ret til at udelukke din virksomhed fra en udbudsprocedure, hvis den er:

 • konkursramt eller under likvidation
 • har indstillet sine aktiviteter, eller administreres af skifteretten
 • er blevet kendt skyldig i grov uredelighed
 • ikke har betalt skat eller forskellige arbejdsmarkedsbidrag
 • har foretaget falske indberetninger til en offentlig myndighed.

 

Offentlige myndigheder må kun i bestemte tilfælde tildele kontrakter uden at åbne en udbudsprocedure:

 • nødstilfælde på grund af uforudsete begivenheder
 • kontrakter, der af tekniske grunde eller på grund af enerettigheder kun kan udføres af en bestemt virksomhed
 • kontrakter, der ifølge loven er udelukket fra offentlige udbud (overtagelse/leje af eksisterende bygninger, ansættelseskontrakter, programmateriale til udsendelse osv.)

 

 

Tærskler for anvendelse af regler på EU-plan

 

 

De beløb, der er anført nedenfor, er ekskl. moms og gælder fra den 1. januar 2014

Centrale regeringsmyndigheder

≥ €134,000

vareindkøbskontrakter (ved indkøb til forsvaret gælder kun dem, som er opført i bilag III til direktiv 2014/24)

≥ €207,000

vareindkøbskontrakter om forsvarsprodukter, som ikke  er opført i bilag III til direktiv 2014/24

≥ €5,186,000

alle bygge- og anlægskontrakter

 

Andre offentlige myndigheder

≥ €207,000

alle vareleverings- og tjenesteydelseskontrakter

≥ €5,186,000

alle bygge- og anlægskontrakter

 

For offentlige forsyningsvirksomheder inden for vand, energi, transport og posttjenester gælder en tærskel for vareleverings- og tjenesteydelseskontrakter414 000 euro. Tærsklen for bygge- og anlægskontrakter er 5 186 000 euro.

Der gælder følgende tærskler for de EU-lande, der ikke bruger euroen.

 

 

Offentlige udbudsregler

 

 

Tildelingskriterier

Offentlige myndigheder kan bruge forskellige kriterier, når de vurderer tilbud - de kan f.eks. vælge ud fra laveste pris eller bruge andre kriterier. I sidstnævnte tilfælde skal hver tilbudsgiver have besked om, hvilken vægtning de forskellige kriterier har (f.eks. pris, tekniske kendetegn og miljømæssige aspekter).

Offentliggørelse

Der skal ske offentliggørelse ved alle offentlige udbud, der overskrider bestemte tærskler, og hvis der gælder EU-regler for dem.

 • udbudsbekendtgørelse eller projektkonkurrence: den offentlige myndighed kan foretage offentliggørelsen nationalt, men bør også sende den til EU's Publikationskontor. Bekendtgørelsen offentliggøres i sin helhed på et af EU's officielle sprog, og der oversættes et resumé til andre sprog.
 • besked om licitationen med resultatet af det offentlige udbud.

De offentlige myndigheder kan vælge at offentliggøre andre bekendtgørelser, f.eks. forhåndsmeddelelsen (om muligheden for et kommende udbud). Når et udbud offentliggøres efter en forhåndsmeddelelse, kan tidsfristen for indsendelse og modtagelse af tilbud mindskes. Fristerne kan også nedsættes, hvis udbuddet offentliggøres elektronisk.

Der findes en liste over meddelelser på købehjørnet på SIMAP, den europæiske portal for offentlige indkøb.  

Åbenhed

De offentlige myndigheder må først begynde at vurdere tilbuddene, efter at fristen for indsendelse er udløbet. Hvis du har indsendt tilbud, har du krav på hurtigst muligt at blive informeret om, hvorvidt du har fået kontrakten. I modsat fald har du krav på en detaljeret forklaring på, hvorfor dit tilbud blev afvist. Den offentlige myndighed skal overholde en streng tavshedspligt om udveksling og opbevaring af dine data.

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer definerer kendetegnene ved den tjenesteydelse, de varer eller anlægsarbejder, den offentlige myndigheder ønsker at købe. Der kan være tale om miljømæssige aspekter, udformning, sikkerhed, kvalitetssikring eller en overensstemmelsesvurdering. Ved kontrakter om offentlige arbejder kan der også medtages tests, inspektioner og opførelsesteknikker. Tekniske specifikationer bør ikke kræve, at der bruges et bestemt brand, varemærke eller patent.

De offentlige indkøbsprocedurer

Offentligt udbud

I et offentligt udbud kan alle virksomheder indsende tilbud. Mindstefristen for indsendelse af tilbud er 52 dage, efter udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse, kan tidsfristen nedsættes til 36 dage.

Begrænset udbud

I et begrænset udbud kan alle virksomheder bede om at deltage, men kun hvis de er udvalgt på forhånd, vil de blive bedt om at indsende et tilbud. Tidsfristen for at anmode om deltagelse er 37 dage, fra udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Derefter vælger den offentlige myndighed mindst 5 kandidater, der opfylder kravene, som har 40 dage til at indsende et tilbud fra den dag, hvor opfordringen er sendt. Denne tidsfrist kan nedsættes til 36 dage, hvis der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse.

 

I akutte tilfælde kan den offentlige myndighed fastsætte en tidsfrist på 15 dage for modtagelse af anmodninger om at deltage (hvis meddelelsen gives elektronisk, kan fristen nedsættes til 10 dage), og 10 dage for indsendelse af tilbud.

Udbud med forhandling

Ved udbud med forhandling indbyder den offentlige myndighed mindst 3 virksomheder, som den forhandler kontraktvilkårene med.

De fleste ordregivende myndigheder kan kun bruge denne procedure i et begrænset antal tilfælde, f.eks. til leverancer, der alene skal bruges til forskning eller tests. De ordregivende myndigheder i sektorer som vand, energi, transport eller posttjenester kan bruge den som standardprocedure.

Tidsfristen for at modtage ansøgninger om deltagelse er 37 dage, fra udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. I særligt akutte tilfælde kan fristen nedsættes til 15 dage (eller 10 dage, hvis meddelelsen gives elektronisk).

 

Denne procedure kan på visse betingelser vælges - selv uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse - f.eks. hvis der ikke er indsendt tilbud i et offentligt eller begrænset udbud, i særligt akutte tilfælde eller i sager, hvor kontrakten af tekniske grunde kun kan udføres af en enkelt virksomhed.

Konkurrencepræget dialog

Denne procedure bruges ofte ved komplekse kontrakter, f.eks. store infrastrukturprojekter, hvor den offentlige myndighed ikke fra starten kan fastlægge de tekniske specifikationer. Efter offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen har interesserede virksomheder 37 dage til at ansøge om at deltage. Den offentlige myndighed skal indbyde mindst 3 kandidater til en dialog, hvor de endelige tekniske, juridiske og økonomiske aspekter fastlægges. Efter dialogen indsender kandidaterne deres endelige tilbud.

 

Konkurrencepræget dialog kan ikke benyttes af offentlige forsyningsvirksomheder inden for vand, energi, transport og posttjenester.

Elektroniske auktioner

De offentlige myndigheder kan også tildele kontrakter gennem elektroniske auktioner. Før auktionen begynder, skal myndigheden foretage en fuldstændig, indledende evaluering af tilbuddene. Kun de, der kan tillades, må deltage. Indbydelsen til at deltage i auktionen skal indeholde dato og klokkeslæt for auktionen og antallet af tilbudsrunder. Den bør også angive den matematiske formel, der skal afgøre den automatiske placering. I hver tilbudsrunde skal man kunne se sin egen placering i forhold til konkurrenterne uden at kunne se deres identitet.

 

Elektroniske auktioner kan ikke bruges ved bestemte kontrakttyper - f.eks. projektering (bl.a. arkitektplaner for en bygning).

 

 

 

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Skriv en e-mail til en virksomhedsorganisation i nærheden af dig

EU har et netværk Deutsch English español français italiano polski (Enterprise Europe Network) af lokale virksomhedsorganisationer i de fleste europæiske lande English som måske kan være til hjælp for dig.

Vælg land og by og angiv din forespørgsel nedenfor.

Tak. Din besked er nu sendt.
Af tekniske årsager kunne din besked ikke sendes. Prøv igen senere.

Land

Belgien

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Bulgarien

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Cypern

Nicosia

Danmark

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Estland

Tallinn

Finsko

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Frankrig

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Grækenland

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Holland

Den Haag

Nieuwegein

Irland

Dublin

Italien

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Kroatien

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Letland

Riga

Litauen

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norge

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Polen

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Portugal

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Rumænien

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Slovakiet

Bratislava

Prešov

Slovenien

Koper

Ljubljana

Maribor

Spanien

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Storbritannien

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Sverige

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Tjekkiske Republik

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Tyskland

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ungarn

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Østrig

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Her kan ud skrive en meddelelse *

* obligatorisk felt (du bedes venligst udfylde dette felt)