Göra affärer
Senast kontrollerat: 23/04/2019

Förnya och byta ut körkortet

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

Du får bara ha ett körkort från ett EU-land i taget. Det utfärdas av det land där du är folkbokförd.

Om du flyttar till ett annat EU-land och ditt körkort kommer bort, blir stulet, skadas eller går ut ska du förnya, ersätta eller byta ut det i det land där du är folkbokförd.

Läs om vad du ska göra om ditt körkort kommer bort eller blir stulet under en utlandsresa

Byta ut körkortet

Om du flyttar till ett annat EU-land behöver du normalt sett inte byta ut ditt körkort, utan kan använda det så länge det är giltigt.

Om du vill kan du på eget initiativ byta ut körkortet mot ett kort från det nya landet.

Du måste då bevisa att du är bosatt där och uppfyller villkoren för körkort (minimiålder, hälsotillstånd osv.).

Innan myndigheterna byter ut körkortet kontaktar de myndigheterna i ditt tidigare bostadsland för att kontrollera att kortet inte är begränsat eller återkallat.

Obligatoriskt utbyte

Om du bor utomlands kan du behöva byta ut körkortet

När du har fått bostadslandets körkort omfattas du av det landets regler (t.ex. om giltighet och hälsokontroller).

Exempel från verkligheten

Monica bor på Cypern och har ett italienskt körkort som har skadats och därför måste bytas ut. Hon får då ett cypriotiskt körkort som gäller i 15 år istället för 10 år som i Italien.

Förnya körkortet

Om du flyttar till ett annat EU-land och ditt körkort går ut måste du förnya kortet i det land där du är folkbokförd.

Om ditt körkort har begränsats, återkallats eller annullerats i det EU-land som utfärdade kortet kan du inte förnya det.

Information om olika länder

Bor du utomlands och behöver förnya eller ersätta ditt körkort? Läs om vad som gäller i landet där du bor:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

EU-kommissionen ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: