Poslední kontrola: 31/10/2019

Kontakt

Kde Vám poradí

Otázky o EU

Telefonicky – 00 800 6 7 8 9 10 11

E-mail

Informační střediska ve vaší zemi

Pravidla EU platná pro váš podnik / Na koho se obrátit v případě sporu s veřejnoprávním orgánem

Zasílání dotazů a stížností

Pomoc a poradenství pro podnikatele

Pomoc podnikatelůmEnglish

Pro spotřebitele

Poradenství evropského spotřebitelského centra ve vaší zemiEnglish

Práva cestujících

Práva cestujících v letecké dopravě

Práva cestujících v železniční dopravě

Spory s pojišťovnou nebo bankou v zahraničí

Mimosoudní řešení sporů s pojišťovnou nebo bankou

Práce a sociální zabezpečení

Evropský poradce pro oblast zaměstnání - Kontakt

Odpovědné útvary

Evropská komise
DG Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky
Single Market Service Center
B-1049 Brussels
BELGIE