Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-09-11

family

Šeimos išmokos

Kuri Europos Sąjungos šalis bus atsakinga už jūsų socialinę apsaugą, taip pat už šeimos išmokas (išmokas vaikams, vaiko auginimo pašalpas, nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogas ir t. t.), priklauso nuo jūsų ekonominio statuso ir gyvenamosios vietos, o ne nuo pilietybės.

Būtinai išsiaiškinkite, kurios šalies socialinės apsaugos sistema turėtų būti taikoma jums. Šalies pats pasirinkti negalite!

Turėkite omenyje, kad šeimos išmokos įvairiose Europos šalyse labai skiriasi.

Kuri šalis turi jums mokėti šeimos išmokas?

Paprastai taikomos taisyklės:

 • jei įsikūrėte kitoje ES šalyje ir esate apdraustas pagal tos šalies socialinės apsaugos sistemą, bus taikoma tos šalies šeimos išmokų mokėjimo tvarka;
 • tačiau jei esate komandiruotas į užsienį trumpam laikui (mažiau nei 2 metams) ir tebesate apdraustas pagal savo šalies socialinės apsaugos sistemą, už jūsų šeimos išmokų mokėjimą lieka atsakinga jūsų šalis;
 • jei jūsų šeimos nariai negyvena šalyje, kurioje esate apdraustas, gali būti, kad turite teisę į šeimos išmokas keliose šalyse.

Jei atvejis susijęs su dviem ar daugiau šalių, atitinkamos nacionalinės institucijos atsižvelgs į abiejų tėvų padėtį ir nutars, kuri šalis yra pagrindinė už išmokų mokėjimą atsakinga šalis. Jų sprendimas bus grindžiamas vadinamosiomis pirmumo taisyklėmis .

Jei pagrindinės šalies jums mokamos išmokos yra mažesnės negu išmokos, kurias gautumėte iš antrosios šalies, kurioje taip pat turite teisių į išmokas (nes joje dirbate arba gaunate tos šalies pensiją), antroji šalis jums mokės tokio dydžio priedą, kad būtų padengtas skirtumas tarp tų dviejų išmokų. Taip užtikrinama, kad gautumėte didžiausią sumą, į kurią turite teisę.

&nbps;

Pirmumo taisyklės

Galimas atvejis: esate motina arba tėvas, vienintelis iš vaikų tėvų turintis teisę į šeimos išmokas, ir turite teisę į šias išmokas daugiau kaip vienoje šalyje, nes:

 • dirbate vienoje šalyje, o pensiją gaunate kitoje arba keliose kitose šalyse.

  Tokiu atveju už jūsų šeimos išmokų mokėjimą visų pirma bus atsakinga šalis, kurioje dirbate . Gali būti, kad turite teisę ir į šalies, kuri moka jums pensiją, priedą;

ARBA

 • gyvenate vienoje šalyje, o dirbate kitoje.

  Tokiu atveju už jūsų šeimos išmokų mokėjimą visų pirma bus atsakinga šalis, kurioje dirbate ;

ARBA

 • gaunate pensiją 2 skirtingose šalyse.

  Tokiu atveju už jūsų šeimos išmokų mokėjimą visų pirma bus atsakinga šalis, kurioje gyvena jūsų vaikai .

  Jei jie gyvena šalyje, kuri jums nemoka pensijos, pirmenybė bus suteikta šaliai, kurioje buvote ilgiausiai apdraustas.

Bet kokiu atveju, jei pagrindinės šalies mokamos šeimos išmokos yra mažesnės nei tos, kurias gautumėte kurioje nors iš kitų šalių, kuriose turite į tokias išmokas teisę, tos kitos šalys turės jums mokėti priedą, kad padengtų skirtumą.

Galimas atvejis: jūs ir kitas iš jūsų vaikų tėvų abu turite teisę į šeimos išmokas daugiau kaip vienoje šalyje, nes:

 • jūs abu dirbate toje pačioje ES šalyje, bet gyvenate kitoje.

  Tokiu atveju šeimos išmokas pagal savo taisykles mokės šalis, kurioje dirbate ;

ARBA

 • jūs ir kitas iš tėvų dirbate skirtingose šalyse.

  Jei kuris nors iš jūsų dirbate šalyje, kurioje gyvena vaikai, jūsų šeimos išmokas pagal savo taisykles mokės būtent ta šalis, o kita šalis gali mokėti išmokų skirtumo dydžio priedą;

ARBA

 • jūs dirbate vienoje ES šalyje, o kitas iš jūsų vaikų tėvų gauna pensiją kitoje ES šalyje.

  Tokiu atveju šeimos išmokas pagal savo taisykles mokės šalis, kurioje dirbate .

  Gali būti, kad turėsite teisę į šalies, kuri moka pensiją kitam iš jūsų vaikų tėvų, priedą;

ARBA

 • jūs abu gaunate pensijas iš kelių ES šalių.

  Jei turite teisę į pensiją šalyje, kurioje gyvena jūsų vaikai, jūsų šeimos išmokas pagal savo taisykles mokės ta šalis.

  Jei neturite teisės į pensiją šalyje, kurioje gyvena jūsų vaikai, šeimos išmokas jums mokės šalis, kurioje jūs arba kitas iš vaikų tėvų buvote ilgiausiai apdrausti;

ARBA

 • gaunate pensiją vienoje ES šalyje, o kitas iš jūsų vaikų tėvų dirba kitoje ES šalyje.

  Tokiu atveju šeimos išmokas pagal savo taisykles mokės šalis, kurioje dirba kitas iš jūsų vaikų tėvų .

  Gali būti, kad turite teisę ir į šalies, kuri moka jums pensiją, priedą.

Visa jūsų šeimos išmokų suma turi prilygti didžiausiai galimai tokių išmokų sumai.

Jei esate išsiskyrę ir jūsų buvęs vyras arba buvusi žmona gauna išmokas, tačiau neskiria jų jūsų vaikams išlaikyti, galite kreiptis į šalies, kurioje jūsų vaikai gyvena, už šeimos išmokas atsakingą įstaigą ir paprašyti, kad išmokos būtų mokamos jums, nes iš tiesų šeimą išlaikote jūs.

Kur kreiptis dėl šeimos išmokų?

Dėl šeimos išmokų galite kreiptis į bet kurią šalį, kurioje jūs arba kitas iš vaikų tėvų turi teisę gauti tokias išmokas. Šalies, kurioje pateikėte paraišką, institucija perduos jūsų prašymą visoms šalims, kurių kompetencijai priklauso šis klausimas.

Jei šeimos išmokų laiku paprašėte vienoje šalyje, bus laikoma, kad laiku jų paprašėte ir bet kurioje kitoje ES šalyje, kurioje į tokias išmokas turite teisę. Jums negali būti atsisakyta skirti šeimos išmokų, į kurias turite teisę, dėl to, kad šalis, kurioje jų paprašėte, pavėlavo išsiųsti jūsų dokumentus kitos šalies kompetentingai institucijai.

Pasiteiraukite nacionalinių institucijų, kokie šeimos išmokų paraiškų teikimo terminai. Jei jų nepaisysite, teisę į išmokas galite prarasti.

Nacionalinės institucijos privalo bendradarbiauti ir keistis visa jūsų paraiškai tvarkyti būtina informacija. Kad nekiltų sunkumų dėl kalbų įvairovės, nacionalinės administravimo institucijos keičiasi informacija naudodamos standartinius dokumentus (anksčiau - E formas).

&nbps;

Šeimos išmokos įvairiose Europos šalyse labai skiriasi

ES šalys pačios nustato išmokų mokėjimo ir paslaugų suteikimo taisykles. Visose šalyse skiriamos kokios nors šeimos išmokos, tačiau jų dydis ir gavimo sąlygos labai skiriasi. Vienose šalyse gausite reguliarias išmokas, o kitose dėl savo šeiminės padėties įgysite teisę ne į išmokas, o į mokesčių lengvatas.

Kad išvengtumėte galimų rimtų nesusipratimų, kurie gali turėti didelio poveikio bendroms jūsų pajamoms, išsiaiškinkite, kokia yra jūsų priimančiosios šalies socialinės apsaugos sistema.

Informacijos apie šeimos išmokas šalyje, kuri atsakinga už tokių išmokų mokėjimą jums, rasite spustelėję jos pavadinimą toliau pateiktame sąraše.

Pasirinkite:

Pagrindinės informacijos apie šeimos išmokas, į kurias turėsite teisę savo naujojoje šalyje, paprastai gali suteikti ir konsultantai darbo Europoje klausimais.

Pagalba

Pagalba

Neradote ieškomos informacijos? Reikia išspręsti problemą?

Footnote

Šiuo atveju 28 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija bei Šveicarija

Retour au texte en cours.