Cesta

Aktualizováno : 26/11/2015

shopping

Vrácení nevyhovujícího zboží

14 dní na vrácení zboží

V rámci EU máte u kupních smluv uzavřených k 13. červnu 2014 možnost do 14 dnů odstoupit od nákupů provedených na internetu a také od nákupů, kterým došlo jinde než v kamenném obchodě (např. u zboží zakoupeného od podomního prodejce, po telefonu nebo zaslaného poštou).

Tato lhůta na rozmyšlenou končí 14 dnů od dne, kdy jste zboží převzali. Pokud by konec lhůty připadl na den pracovního klidu, lhůta se automaticky prodlužuje o další pracovní den.

V této lhůtě můžete svou objednávku zrušit bez udání důvodu, tedy i v případě, že jste si to prostě rozmysleli.

Chcete-li tohoto práva využít, musíte obchodníka o svém rozhodnutí odstoupit od nákupu jasně informovat. Můžete tak učinit například připojením písemného prohlášení ke zboží, které zasíláte poštou zpět, nebo faxem či e-mailem. Pouhé vrácení zboží nestačí. Prodejce vám je povinnen poskytnout vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Ten k informování o odstoupení můžete použít, ale není to podmínkou.

Prodejce vám musí do 14 dní od doručení vašeho oznámení vrátit peníze. Jejich vrácení může zpozdit, dokud neobdržel vámi vracené zboží případně doklad o tom, že jste ho zaslali. Ve vrácené částce musí být zahrnuty i náklady na přepravu, které jste při nákupu zaplatili. Obchodník vám může naúčtovat dodatečné náklady související s dodáním, pokud jste si výslovně vyžádali nadstandardní (expresní) dodací službu. Náklady na vrácení zboží prodejci hradíte vy.

U objemného zboží (jako jsou velké domácí spotřebiče) vám musí obchodník alespoň poskytnout odhad nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží musíte zaslat zpět do 14 dnů od chvíle, kdy obchodníka informujete, že od smlouvy odstupujete.

Ověřte si, zda vás prodejce informoval o tom, že náklady za případné zaslání zboží zpět ponesete i v průběhu lhůty na rozmyšlenou vy. Pokud ne, musí je uhradit sám. Objemné zboží zakoupené v rámci podomního prodeje, které si ihned převezmete, u vás musí prodávající vyzvednout sám na vlastní náklady.

Pozor!

Upozorňujeme, že zboží, které jste obdrželi před rozhodnutím o odstoupení, nesmíte používat. Právo na odstoupení od smlouvy existuje proto, abyste mohli produkt zkontrolovat tak, jako v běžné prodejně - nikoli abyste jej 14 dnů zdarma používali.

Zvláštní pravidla se vztahují na digitální obsah (např. na stahování a streaming hudby a videa).

Výjimky

Sedmidenní lhůta na rozmyšlenou neexistuje u:

 • letenek, vlakových jízdenek, vstupenek na kulturní akce a hotelových rezervací na konkrétní datum
 • pravidelně dodávaných potravin a nápojů (např. pečivo)
 • zboží vyrobeného na objednávku nebo zboží jednoznačně přizpůsobeného osobním potřebám (např. obleky šité na míru)
 • zabalených datových nosičů, jako jsou DVD, které jste po nákupu rozbalili

 

Co se například může stát...

Některé zboží vrátit bezdůvodně nelze

Jane si koupila na internetu vstupenku na koncert skupiny U2 v Irsku. Následně však zjistila, že zrovna ten den bude v zahraničí a nemůže na koncert jít. Pokusila se proto svoji objednávku zrušit. Internetový prodejce však zrušení objednávky odmítl přijmout a peníze jí nevrátil.

Podle právních předpisů EU máte právo zrušit nákup provedený prostřednictvím internetu nebo jiného typu prodeje na dálku (např. po telefonu nebo poštou) do 14 dnů. Existují však určité smlouvy uzavírané na dálku, od nichž podle předpisů EU odstoupit nelze.

 

Sem patří například rezervace prázdninového ubytování nebo volnočasových aktivit na konkrétní datum.

 

Vyňaty jsou i nákupy a prodeje mezi soukromými osobami.

Pokud kupujete zboží od soukromé osoby (a ne od obchodníka), platí v tomto případě jiné právní předpisy na ochranu spotřebitele. Především nemáte ze zákona nárok na 14denní lhůtu na rozmyšlenou.

Smlouvy na služby

Podobně můžete odstoupit od smlouvy na konkrétní službu - například od telefonní účastnické smlouvy - uzavřené online nebo s podomním prodejcem. 14denní lhůta běží ode dne, co byla smlouva uzavřena.

Pokud chcete, aby obchodník zahájil poskytování služby - např. aby připojil váš mobil k síti - musíte jej o to ihned výslovně požádat. Nečekejte, než uběhne 14denní lhůta. Pokud se rozhodnete od smlouvy odstoupit i přesto, že jste začali službu odebírat, musíte zaplatit za odebranou službu v daném období zaplatit. Pokud byl předmět smlouvy - například na vymalování bytu - plně realizován před uplynutím 14denní lhůty, od smlouvy odstoupit nelze.

Odstoupit nelze od objednávek pohotovostních oprav

Zvláštní pravidla platí pro malé podniky a řemeslníky, např. pro instalatéry. Objednáte-li si naléhavou opravu nebo údržbářské práce, odstoupit od smlouvy již nemůžete. Zavoláte-li například instalatéra na opravu netěsnící sprchy, objednávku nelze zrušit od chvíle, kdy se dohodnete na ceně služby.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství

  V tomto případě se jedná o 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

  Retour au texte en cours.