Cesta

Aktualizováno 07/2016

Aktualizováno 07/2016

Ekodesign

Днес от вносителите и продуктовите дизайнери се очаква да допринасят за намаляване на потреблението на енергия и да се стремят към постигане на енергийна ефективност на всеки етап от своите стопански дейности. Екопроектирането може да помогне на околната среда чрез създаване на по-интелигентни продукти Брошура за екопроектирането от 2012 г. English [2 MB]

Изискванията за екопроектиране:

 • се приемат поотделно за всеки продукт
 • определят минимални критерии за въздействието на продукта върху околната среда
 • трябва да се спазват за всички продукти, продавани в ЕС
 • са основани на екологичното въздействие на продукта през целия му жизнен цикъл (проектиране, производство, разпространение и изхвърляне).

Ако произвеждате или внасяте

 • продукти, консумиращи енергия - продукти, които използват, генерират, прехвърлят или измерват енергия (електричество, газ, изкопаеми горива). Такива са например бойлерите, компютрите, телевизорите, трансформаторите, промишлените вентилатори, промишлените пещи и др.
 • продукти, свързани с енергопотреблението - продукти, които не консумират енергия, но допринасят за спестяване на енергия. Такива са например прозорците, изолацията, оборудването за бани (кранчета, глави за душ) и др.

...трябва да спазвате Директива 2009/125/ЕО относно изискванията за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението („директива за екопроектирането") и мерките за нейното прилагане pdf English pdf .

Директивата за екопроектирането не се прилага пряко към предприятията, но изисква от правителствата от ЕС да приемат национални закони, които са в съответствие с нея. За сметка на това мерките за прилагане на директивата са пряко приложими във всички страни от ЕС и за всички предприятия от ЕС.

Хармонизирани стандарти

Смята се, че продуктите, които отговарят на хармонизираните стандарти, приети от европейските органи за стандартизация ( CENELEC English и CEN English ), отговарят и на изискванията, установени в мерките за прилагане. В Официален вестник на Европейския съюз постепенно ще бъдат посочвани препратки към редица хармонизирани стандарти на ЕС в подкрепа на приетите досега мерки за екопроектиране.

Два вида изисквания:

 • Конкретни - които посочват ограничения (максимално потребление на енергия, минимални количества рециклирани материали и др.)
 • Общи - които не посочват конкретни ограничения, но с тях може да се изисква:
  • вашият продукт да бъде „енергийно ефективен" или „годен за рециклиране"
  • да предоставяте информация за това как продуктът да се използва и поддържа, така че въздействието му върху околната среда да бъде сведено до минимум
  • да извършите анализ на жизнения цикъл на продукта, за да установите алтернативни възможности за проектиране и решения за усъвършенстване.

На практика въвеждането на нови минимални изисквания означава забрана за продажба на всички неотговарящи на изискванията продукти в страните от ЕС. Пример: лампите с нажежаема жичка, които от 2009 г. постепенно се изтеглят от пазара.

Кои продукти трябва да отговарят на изискванията за екопроектиране?

От края на 2012 г. съществуват мерки за:

Външни електрозахранващи устройства

 • Консумирана мощност на празен ход
 • Средна стойност на КПД в работен режим

Кухненски уреди

 • Готварски печки
 • Хладилници
 • Фризери
 • Миялни машини

Битови уреди

 • Перални машини
 • Сушилни машини
 • Прахосмукачки
 • Компютри
 • Телевизионни приемници

Устройства за отопление и охлаждане

 • Нагреватели
 • Бойлери
 • Топлоакумулиращи резервоари за гореща вода
 • Климатици
 • Вентилатори
 • Промишлени вентилатори

Консумация на електрическа енергия

 • Режим „в готовност" и режим „изключен" за битово и офис оборудване

Продукти за осветление в домакинството и в сектора на услугите

 • Насочени и ненасочени лампи
 • Светодиодни лампи и съответното оборудване
 • Луминесцентни лампи (без вграден баласт)
 • Газоразрядни лампи с висок интензитет
 • Баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи

Също така за:

 • Водни помпи
 • Оборудване за получаване на изображения
 • Електрически двигатели
 • Обикновени телевизионни приставки
 • Циркулационни помпи

Бойлерите за топла вода попадат в обхвата на Директива 92/42/ЕИО относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf English (с номинална мощност между 4 kW и 400 kW).

Директивата за екопроектирането не се прилага за средствата за транспорт на хора или стоки (превозни средства).

 

Директивата за екопроектирането - продукти, които трябва са в съответствие с мерките за прилагане pdf [159 KB]

Още бюрокрация и закони?

В директивата се предвижда възможност за даване на приоритет на инициативите за самостоятелно регулиране, ако те позволяват постигане на целите на политиката по-бързо и с по-малко разходи от задължителните изисквания.

Odkazy

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network. Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby

Práva občanů v EU – Na koho se obrátit v případě sporu s veřejnoprávním orgánem