Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 04/09/2017

Telekommunikatsioon ja internet

Kõikjal ELis on teil telekommunikatsiooni-, interneti- ning veebiteenustele juurdepääsuks ning nende kasutamiseks ette nähtud konkreetsed õigused. Konkreetsed ELi eeskirjad on olemas ka teie privaatsusekaitsmiseks ning selleks, et ettevõtted ja veebisaidid kasutaksid teie isikuandmeid nõuetekohaselt.

Kui kasutate oma mobiiltelefoni mõnes teises ELi riigis, on mobiiliside rändlust käsitlevate ELi eeskirjadega kehtestatud maksimummäärad, mida operaatorid tohivad teilt küsida.

Lisateave:

Avalikud arutelud