Naršymo kelias

Paskutinį kartą tikrinta 2018-06-19

Akcizai

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Pagrindinės taisyklės

Jei jūsų įmonė gamina arba parduoda akcizais apmokestinamas prekes (alkoholį, alkoholinius gėrimus, energinius produktus, elektros energiją, tabako gaminius), turite žinoti galiojančias akcizų mokėjimo taisykles.

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijosĮvairios ES šalys gali apmokestinti šias prekes ir kitais mokesčiais.

Pastaba. ES akcizų taisyklės netaikomos toliau nurodytuose ES regionuose.

Regionai

 • Kanarų salos
 • Prancūzijos užjūrio departamentaifrançais
 • Normandijos salos
 • Alandų Salos
 • Helgolando sala
 • Biuzingeno teritorija
 • Seuta
 • Melilja
 • Livinjas
 • Italijos Kampionė
 • Italijai priklausanti Lugano ežero dalis

Kai kuriais atvejais akcizų dydis grindžiamas kitose šalyse taikomais akcizų tarifais.

 • Monako įmonės turi mokėti Prancūzijos tarifo akcizus.
 • San Marino įmonės turi mokėti Italijos tarifo akcizus.
 • Jungtinės Karalystės Akrotirio ir Dekelijos suverenios bazių teritorijos turi mokėti Kipro tarifo akcizus.
 • Meno Sala turi mokėti JK tarifo akcizus.

Akcizais apmokestinami produktai

Alkoholis ir alkoholiniai gėrimai

 • Alus arba alaus ir nealkoholinių gėrimų mišiniai
 • Vynas
 • Kiti fermentuoti gėrimai, pavyzdžiui, sidras
 • Tarpiniai produktai, pavyzdžiui, cheresas arba portveinas
 • Etilo alkoholis, išskyrus tuos atvejus, kai jis naudojamas kitiems produktams, neskirtiems žmonėms vartoti, gaminti (jei naudojamas šildymui arba kaip variklių degalai, jis gali būti laikomas energiniu produktu)
 • Spiritas

Sumažinti tarifai ir atleidimas nuo akcizų

ES taisyklėmis nustatyti minimalūs alkoholio ir alkoholinių gėrimų akcizų tarifai. Žiūrėkite, kokie akcizų tarifai taikomi alkoholiui ir alkoholiniams gėrimamspdfEnglish ES šalyse.

Kai kuriose šalyse gali būti taikomos papildomos taisyklės.

 • Mažoms alaus darykloms ( kurių bendra metinė produkcija neviršija 200 000 hektolitrų) ir degtinės darykloms (kurių bendra metinė produkcija neviršija 10 hektolitrų gryno alkoholio) gali būti taikomi mažesni tarifai (ne daugiau kaip 50 % mažesni už standartinius tarifus).
 • Smulkiems vyno gamintojams ( pagaminantiems mažiau kaip 1000 hektolitrų per metus) taip pat gali būti taikomi mažesni tarifai arba jie gali būti nuo akcizų atleisti.
 • Akcizo nereikia mokėti už namų gamybos produktus, pagamintus nekomerciniais tikslais, išskyrus spiritą.
 • Mažesni akcizų tarifai gali būti taikomi vynui ir fermentuotiems gėrimams, kurių tūrinė alkoholio koncentracija neviršija 8,5 %.

Energiniai produktai ir elektra

Šie produktai apmokestinami, jei naudojami kaip:

 • variklių degalai,
 • krosnių kuras.

Energiniai produktai, naudojami kaip žaliavos, cheminės redukcijos tikslais arba elektrolitiniuose bei metalurginiuose procesuose, nepriklauso Direktyvos taikymo sričiai, taigi valstybės narės gali nuspręsti, ar taip naudojamus produktus apmokestinti, ar ne.

Pagrindiniai apmokestinami produktai:

 • mineralinės alyvos;
 • kietasis kuras: anglys, koksas, rusvosios anglys;
 • gamtinės dujos;
 • elektra;
 • alkoholis, jei jis skirtas naudoti kaip krosnių kuras arba variklių degalai;
 • gyvūniniai ar augaliniai riebalai, jei jie skirti naudoti kaip krosnių kuras arba variklių degalai.

Sumažinti tarifai ir atleidimas nuo mokesčių

Privaloma atleisti nuo mokesčių:

 • energinius produktus ir elektros energiją, naudojamus elektros energijai gaminti (tačiau jie gali būti apmokestinti dėl aplinkosaugos priežasčių);
 • energinius produktus, tiekiamus naudoti kaip orlaivių degalai, jei tai nėra privatūs skrydžiai pramogų tikslu;
 • energinius produktus, tiekiamus kaip laivų degalai navigacijos Bendrijos vandenyse tikslais, jei tai nėra privatūs pramoginiai laivai.

Atleidimas nuo mokesčių arba jų sumažinimas tiek, kad jie nesiektų minimalaus ES mokesčių dydžio, gali būti taikomas:

 • ekologiškai elektros energijai,
 • elektros energijai, gaunamai iš labai veiksmingos bendros šilumos ir elektros energijos gamybos,
 • energiniams produktams, naudojamiems bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai,
 • navigacijai vidaus vandenyse,
 • namų ūkiuose sunaudojamai elektros energijai, gamtinėms dujoms, anglims ir kietajam kurui,
 • daug energijos naudojančioms įmonėms (laikantis tam tikrų taisyklių),
 • biokurui (laikantis tam tikrų taisyklių).

Diferencijuotos apmokestinimo normos, viršijančios minimalius ES apmokestinimo lygius, gali būti taikomos:

 • viešajam transportui,
 • greitosios medicinos pagalbos automobiliams,
 • komercinės paskirties gazoliui (dideliems sunkvežimiams).
 • Diferenciacija gali būti atliekama atsižvelgiant į energinio produkto kokybę ir kiekį (pvz., sieros kiekį kure).

ES taisyklėmis nustatyti minimalūs energinių produktų akcizų tarifai. Žiūrėkite, kokie akcizų tarifai taikomi energiniams produktamspdfEnglish ES šalyse.

Tabako gaminiai

ES teisės aktuose, kuriais reglamentuojami apdoroto tabako akcizaifrançaisDeutschEnglish, apibrėžtos šios akcizais apmokestinamos kategorijos:

 • cigaretės,
 • cigarai,
 • cigarilės,
 • rūkomasis tabakas (pavyzdžiui, susmulkintas suktinių tabakas).

ES teisės aktuose nustatyti apmokestinimo principai ir minimalios normos.

Žiūrėkite, kokie akcizų tarifai taikomi tabako gaminiamspdfEnglish ES šalyse.

 

Kitos išimtys

Akcizais apmokestinamos prekės paprastai atleidžiamos nuo šių mokesčių, jei:

 • jos naudojamos diplomatiniais arba konsuliniais tikslais,
 • jas naudoja kurios nors iš NATO narių ginkluotosios pajėgos,
 • jas naudoja tarptautinės organizacijos.

Kai akcizais apmokestinami produktai siunčiami šiais tikslais, turi būti pridedamas atleidimo nuo akcizų sertifikatas.

Be to, ES šalys gali akcizais apmokestinamas prekes atleisti nuo šio mokesčio, jei jos:

 • parduodamos neapmokestinamų prekių parduotuvėse ir vežamos keleivių asmeniniame bagaže į ES nepriklausančias šalis arba į ES teritorijos dalį, kurioje netaikomos ES akcizų taisyklės,
 • parduodamos lėktuve arba laive per skrydį arba kelionę laivu į ES nepriklausančią šalį arba iš tokios šalies, arba į ES teritorijos dalį, kurioje netaikomos ES akcizų taisyklės, arba iš tokios teritorijos.
Kas ir kada moka?
 

Pardavimas kitai įmonei

Kada reikia mokėti akcizus?

Nuo tada, kai produktas tampa akcizu apmokestinamu produktu, iki tada, kai reikia šį mokestį sumokėti, praeina nemažai laiko.

Dauguma produktų tampa akcizu apmokestinamais produktais iš karto, kai yra pagaminami arba importuojami į ES.

Tačiau iš tiesų šio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas ir jo nereikia mokėti iki to laiko, kol produktai pateikiami vartoti, t. y. iki to laiko, kai produktams nustojamas taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Atkreipkite dėmesį, kad norint laikyti ir gabenti akcizais apmokestinamus produktus ir jų nemokėti (taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą), reikia turėti specialų atitinkamos šaliesfrançaisDeutschEnglish leidimą.

Jei akcizais apmokestinami produktai prieš pateikimą vartoti sugadinami arba prarandami dėl nenumatytų priežasčių arba gaivalinių nelaimių, akcizų mokėti nereikia.

Kas moka akcizą?

Akcizus moka:

 • fizinis asmuo arba įmonė, turintys tos vietos, kurioje akcizais apmokestinami produktai gaminami, perdirbami, laikomi, išsiunčiami arba priimami, įgaliotojo sandėlio savininko statusą,
 • bet kuris kitas asmuo (siuntėjas, gavėjas, vežėjas, gabenimo garantiją suteikianti trečioji šalis ir t. t.), dėl kurio nustotas taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas,
 • importą deklaruojantis asmuo, jei prekės importuojamos ir joms iš karto nepradedamas taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

Prekių vežimas į kitas ES šalis nemokant akcizų

Kad pardavėjas galėtų vežti prekes taikydamas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą (tokiu atveju akcizą turės mokėti paskirties šalies pirkėjas pagal tos šalies tarifus), jis turi laikytis toliau nurodytų taisyklių.

1 taisyklė. Su vežimo rizika susijusi garantija

ES šalis, iš kurios išsiunčiamos prekės, reikalauja visoje ES galiojančios su vežimo rizika susijusios garantijos.

Šią garantiją gali suteikti pardavėjas (sandėlio savininkas arba registruotasis siuntėjas), vežėjas arba pirkėjas (arba du ar daugiau iš jų).

ES šalis siuntėja gali nereikalauti tokios garantijos, jei prekės vežamos tik į kitą vietą jos teritorijoje.

Be to, garantijos nereikia Europos Sąjungoje gabenamiems energiniams produktams, su sąlyga, kad jie gabenami jūra arba stacionariais vamzdynais, ir jei suinteresuotos valstybės yra dėl to susitarusios.

2 taisyklė. Elektroninis administracinis dokumentas (e-AD)

Be garantijos, už akcizus atsakingai savo šalies institucijai turite nusiųsti elektroninį administracinį dokumentą (e-AD) naudodami akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemą (EMCS)françaisDeutschEnglish .

Ši institucija:

 • patikrina elektriniame administraciniame dokumente pateikiamus duomenis (pavyzdžiui, pardavėjo ir pirkėjo akcizų leidimo numerius) ir praneša jums jo administracinį nuorodos kodą,
 • perduoda elektroninį administracinį dokumentą atitinkamai ES šalies, kurioje yra pirkėjas, institucijai (o pastaroji institucija perduoda jį pirkėjui).

Prieš pradedant prekių vežimą turite išspausdinti elektroninį administracinį dokumentą su administraciniu nuorodos kodu ir perduoti jį transporto bendrovei.

Kol prekės nepradėtos vežti, galite bet kuriuo metu elektroninį administracinį dokumentą atšaukti. Prekes jau vežant naudodamiesi sistema EMCS galite pakeisti paskirties vietą.

Jei neturite galimybės pasinaudoti sistema EMCS, vis tiek galite vežti prekes ir nemokėti akcizo, jei:

 • prie prekių pridėtas popierinis dokumentas, kuriame nurodyti tie patys duomenys kaip ir elektroniniame administraciniame dokumente,
 • apie tai informuojate atsakingą šalies siuntėjos instituciją. Kai kurios šalys reikalauja, kad prekiautojas gautų leidimą prieš išveždamas prekes iš jų teritorijos.

3 taisyklė. Prekių gavimas

Pirkėjas turi per 5 darbo dienas patvirtinti prekių gavimą sistemoje EMCS. Tuomet:

 • atsakinga ES paskirties šalies institucija patikrina patvirtinimo galiojimą,
 • įregistruoja pranešimą apie prekių gavimą ir perduoda jį atitinkamai šalies siuntėjos institucijai, o pastaroji institucija perduoda jį pardavėjui.

Gavę šį pranešimą galite prašyti grąžinti jums garantiją.

Šių trijų taisyklių besilaikantiems pardavėjams už vežamas prekes akcizo mokėti nereikia.

Atidžiai patikrinkite pranešime apie prekių gavimą nurodytą prekių kiekį. Akcizo nereikės mokėti tik už šį patvirtintą kiekį.

Jei dalis produktų buvo prarasti arba sugadinti vežant ir jei tai patvirtino šalies, kurioje produktai prarasti arba sugadinti, institucijos, galite atitinkamai pakeisti dokumentuose nurodytą gautą ir patvirtintą kiekį.

Patikrinkite verslo partnerio akcizų numerį

Jei norite patikrinti, ar jūsų verslo partnerio akcizų leidimo numeris galioja, galite naudotis akcizų leidimų tikrinimo sistema SEED .

Jei jūsų partnerio numeris galioja, sistemoje galėsite pamatyti produktų, kuriais jam leidžiama prekiauti, sąrašą.

Pardavimas privatiems klientams

Jei akcizais apmokestinamas prekes parduodate tiesiai privatiems klientams, o pardavimo vieta – jūsų šalis, turėsite jas apmokestinti jūsų šalyje nustatyto tarifo akcizais.

Nėra nustatyta apribojimų, kiek produktų gali pirkti ir vežtis po ES šalis keliaujantys privatūs asmenys, jei tie produktai perkami asmeninėms reikmėms, o ne skirti perparduoti. Išimtis daroma naujoms transporto priemonėms. Mokesčiai ( PVMDeutschfrançaisEnglish ir akcizaiDeutschfrançaisEnglish ) bus įskaičiuoti į produktų kainą pirkimo valstybėje narėje ir jokioje kitoje valstybėje narėje negalės būti reikalaujama mokėti dar kokius nors mokesčius.

Tabakas ir alkoholiniai gėrimai

Tačiau tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių, atveju taikomos specialios taisyklės. Jei privatus asmuo perka tokias prekes vienoje valstybėje narėje ir veža jas į kitą valstybę narę, principo, kad paskirties valstybėje narėje neturi būti mokamas akcizas, laikomasi tik tuo atveju, jei prekės yra:

 • skirtos asmeniniam keliautojo naudojimui ir
 • vežamos jo paties.

Kad nustatytų, ar šios prekės yra skirtos asmeniniam keliautojo naudojimui, valstybės narės turi atsižvelgti į visus svarbius veiksnius. Vienas iš veiksnių – prekių kiekis. Valstybės narės gali nustatyti orientacines ribas, kad nurodytų, koks prekių kiekis paprastai laikomas kiekiu, skirtu asmeniniam keliautojo naudojimui. Nustatytas leidžiamas kiekis negali būti mažesnis kaip:

A. Tabako gaminiai

 • 800 cigarečių,
 • 400 cigarilių (cigarų, kurių vieneto svoris neviršija 3 g),
 • 200 cigarų,
 • 1 kg rūkomojo tabako.

B. Alkoholiniai gėrimai

 • 10 litrų spiritinių gėrimų,
 • 20 litrų tarpinių produktų,
 • 90 litrų vyno (įskaitant ne daugiau kaip 60 litrų putojančio vyno),
 • 110 litrų alaus.

ES šalys gali apriboti cigarečių, kurias galima įsivežti iš kai kurių kitų ES šalių, kuriose dar netaikomas minimalus akcizo tarifas, kiekį. Ši riba negali būti mažesnė kaip 300 cigarečių.

Šiuo metu Austrija, Kroatija, Danija, Vokietija, Airija, Italija, Slovėnija ir Švedija taiko tokią žemesnę ribą keliautojams iš Bulgarijos, Kroatijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos arba Rumunijos.

Internetinė ir nuotolinė prekyba

Jei parduodate akcizais apmokestinamas prekes savo privatiems klientams internetu, turite mokėti šalies, kurioje gyvena klientai, nustatyto tarifo akcizą.

Daugumoje ES šalių privaloma paskirti fiskalinį agentą. Viena iš jo užduočių – mokėti mokesčius jūsų vardu, jei tokiai veiklai pritaria atsakinga tos šalies institucijafrançaisDeutschEnglish.

Prieš siųsdamas prekes turite:

 • informuoti paskirties vietos atsakingą instituciją apie prekių pristatymą,
 • pateikti garantiją, kad akcizas bus sumokėtas.

Akcizo grąžinimas

Jei jau sumokėjote savo šalyje akcizus už parduotas prekes, galite šią sumą susigrąžinti, kad būtų išvengta dvigubo mokėjimo. Kad galėtumėte tai padaryti, turite:

 • informuoti savo instituciją (ir paskirties šalies instituciją),
 • pateikti joms įrodymų, kad sumokėjote prekių akcizą paskirties šalyje.

Tabako gaminiai

Kai kuriose ES šalyse gali būti reikalaujama, kad internetu tabako gaminiais prekiaujantis pardavėjas:

 • naudotų paskirties šalies banderoles arba kitus fiskalinius ženklus, iš kurių būtų aišku, kad akcizai sumokėti toje šalyje,
 • paskirties šalies kalba (-omis) pateiktų įspėjimus apie pavojų sveikatai,
 • užsiregistruotų valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs, ir vartotojo valstybėje narėje.

Valstybė narė gali uždrausti tarpvalstybinę nuotolinę prekybą tabako gaminiais.

Daugiau informacijos

Viešosios konsultacijos

 • Viešos konsultacijos dėl apdorotam tabakui taikomų akcizų ir galimo naujoviškų gaminių apmokestinimo English

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Paramos verslui vietos punktas

Pagalba

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pagalba

Susisiekite su paramos verslui vietos punktu partneriu

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų. Kad jūsų vietos patarėjui būtų lengviau laiku ir tinkamai atsakyti, pateikite kuo daugiau informacijos.

EEN-logo

Kontaktinė forma

(Būtina užpildyti visus laukelius.)
Ačiū! Jūsų laiškas išsiųstas.
Dėl techninių problemų Jūsų laiško išsiųsti nepavyko. Bandykite dar kartą vėliau.
Pateikite galiojantį e. pašto adresą.

Asmens duomenys

Įmonės duomenys

TaipNe

Airija

Dublin

Austrija

Wien

Belgija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgarija

Sofia

Čekija

Praha

Danija

Copenhagen

Estija

Tallinn

Graikija

Athens

Islandija

Reykjavík

Ispanija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Italija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Jungtinė Karalystė

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Kipras

Nicosia

Kroatija

Zagreb

Latvija

Riga

Lenkija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lietuva

Vilnius

Liuksemburgas

Luxembourg

Malta

Pieta`

Norvegija

Oslo

Nyderlandai

Den Haag

Portugalija

Lisboa

Prancūzija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rumunija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovakija

Bratislava

Slovėnija

Ljubljana

Suomija

Helsinki

Švedija

Stockholm

Vengrija

Budapest

Vokietija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

3000/3000

Šioje formoje įrašyta informacija siunčiama tiesiai Europos įmonių tinklo partneriui. Formoje įvesti asmens duomenys bus naudojami tik padėti patarėjui atsakyti į jūsų užklausą. Po to duomenys saugomi nebus.