Mogħdija tan-navigazzjoni

L-aħħar verifika 16/07/2018

Il-Marka CE

Mit-30 ta’ Marzu 2019, il-liġi kollha tal-UE mhux se tapplika aktar għar-Renju Unit, sakemm ftehim ta’ rtirar ratifikat ma jistabbilixxix data oħra, jew il-Kunsill Ewropew u r-Renju Unit jiddeċiedu b’mod unanimu li jestendu l-perjodu ta’ sentejn ta’ negozjati. Għal aktar informazzjoni dwar ir-riperkussjonijiet legali għan-negozji:

Ħafna prodotti jeħtieġu l-marka CE qabel ma jkunu jistgħu jinbiegħu fiż- ŻEE (UE + l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja). Il-marka CE turi li l-prodott tiegħek ġie vvalutat u jissodisfa r-rekwiżiti ta' sikurezza, saħħa u protezzjoni ambjentali tal-UE. Hija valida għal prodotti manifatturati kemm ġewwa kif ukoll barra ż-ŻEE, li mbagħad jiġu kkummerċjalizzati fiż-ŻEE.

Il-marka CE hija valida biss għal prodotti li għalihom l-ispeċifikazzjonijiet tal-UE ġew introdotti.

Biex twaħħal il-marka CE għall-prodott tiegħek, għandek toħloq dossier tekniku li juri li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti mal-UE kollha. Bħala l-manifattur tal-prodott, għandek ir-responsibbiltà sħiħa għad-dikjarazzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti kollha. Meta l-prodott ikollu l-marka CE, jista' jagħti l-każ li jkollok tipprovdi d-distributuri u/jew l-importaturi bid-dokumentazzjoni kollha ta' appoġġ li jikkonċernaw il-marka CE.

Kif tikseb marka CE?

Hemm passi differenti għall- manifatturiEnglish :

1. Identifika r-rekwiżiti fl-UE għall-prodott tiegħek

Ir-rekwiżiti tal-UE huma stabbiliti f' Direttivi li jkopru prodotti differenti jew setturi ta' prodotti differentiEnglish, pereżempju:

  • Ġugarelli
  • Tagħmir elettriku
  • Makkinarju
  • Apparat mediku
  • Liftijiet
  • Tagħmir Protettiv Personali

Dawn id-Direttivi jistabbilixxu r- rekwiżiti essenzjali li l-prodotti jridu jissodisfaw.

2. Iċċekkja jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-rekwiżiti speċifiċi

F'idejk biex tiżgura li l-prodott tiegħek jissodisfa r-rekwiżiti legali tal-UE. Jekk jeżistu standards armonizzati EwropejEnglish għall-prodott tiegħek u int tosservahom fil-proċess tal-produzzjoni, il-prodott tiegħek se jitqies li huwa f'konformità mar-rekwiżiti stipulati fid-direttivi rilevanti tal-UE.

L-użu tal-istandards huwa volontarju - m'intix obbligat li tużahom. Tista' wkoll tagħżel soluzzjonijiet tekniċi oħra biex tilħaq ir-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fid-Direttiva rilevanti tal-UE.

3. Iċċekkja jekk il-prodott tiegħek iridx jiġi ttestjat minn Korp Notifikat

Għal xi prodotti, korpi speċjali ta' valutazzjoni tal-konformità ("Korpi Notifikati") iridu jivverifikaw li l-prodott tiegħek jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi speċifiċi. Dan mhuwiex obbligatorju għall-prodotti kollha. Uża l-bażi tad-dejta "Nando"English biex tidentifika liema Korp Notifikat għandek tikkuntattja fil-każ tiegħek.

4. Ittestja l-prodott tiegħek

Jekk il-prodott ma jeħtieġx li jkun verifikat minn korp indipendenti, mela f'idejk biex tivverifika li jkun konformi mar-rekwiżiti tekniċi. Dan jinkludi stima u dokumentazzjoni tar-riskji possibbli meta jintuża l-prodott tiegħek.

5. Oħloq dossier tekniku

Id-dossier tekniku għandu jinkludi d-dokumenti kollha li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-rekwiżiti tekniċi.

6. Waħħal il-marka CE u abbozza dikjarazzjoni ta' konformità

Fl-aħħar tista' twaħħal il-marka CE fuq il-prodott tiegħek. Il-marka għandha tkun viżibbli, tinqara u ma titħassarx. Jekk kellek tinvolvi xi korp notifikat f'pass 3, għandek ukoll tqiegħed in- numru ta' identifikazzjoni ta' dan il-korp fuq il-prodott. Għandek ukoll tabbozza u tiffirma dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE li tgħid li l-prodott tiegħek jissodisfa r-rekwiżiti legali kollha.

L-importaturi

Filwaqt li l-manifatturi huma responsabbli li jiżguraw li prodott ikun konformi u li jwaħħlu l-marka tal-KE, l-importaturiEnglish għandhom jaċċertaw li l-prodotti li jqiegħdu fis-suq ikunu konformi mar-rekwiżiti applikabbli u li ma jippreżentawx riskju għall-pubbliku Ewropew. L-importatur għandu jivverifika li l-manifattur barra l-UE ħa l-passi meħtieġa u li d-dokumentazzjoni tkun disponibbli jekk tkun mitluba.

Id-distributuri

Id- distributuriEnglish għandu jkollhom tagħrif bażiku dwar ir-rekwiżiti legali - inkluż li l-prodotti għandu jkollhom il-marka CE u d-dokumentazzjoni ta' akkumpanjament - u għandhom ikunu jistgħu jidentifikaw prodotti li huma b'mod ċar mhux konformi. Huma għandhom ukoll ikunu kapaċi juru lill-awtoritajiet nazzjonali li huma aġixxew b'diliġenza u jkollhom dikjarazzjoni mingħand il-manifattur jew l-importatur li ttieħdu l-miżuri neċessarji. Barra minn hekk, id-distributur għandu jkun jista' jassisti l-awtoritajiet nazzjonali fl-isforzi tagħhom biex jirċievu d-dokumentazzjoni meħtieġa.

Ara wkoll:

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.

Għajnuna u pariri

Punt ta' Kuntatt tal-Prodott

Il-Punt ta’ Kuntatt tal-Prodott tiegħek jista’ jinfurmak dwar il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-prodott u jgħinek fl-aċċess għal suq nazzjonali ieħor fl-UE.