Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 21/09/2016

vehicles

Reġistrazzjoni u taxxi tal-karozzi

Żjarat temporanji

Jekk iżżomm ir-residenza normali tiegħek fl-Istat Membru tiegħek imma toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE għal anqas minn 6 xhur, ma għandekx għalfejn tirreġistra l-karozza jew tħallas kwalunkwe reġistrazzjoni hemm - hi se tibqa' rreġistrata f'pajjiżek. Madankollu tista' tkun mitlub biex tħallas taxxi oħrajn relatati mal- użu tal-karozza tiegħek f'dak il-pajjiż (taxxi ta' ċirkulazzjoni).

Jekk qed toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE għal anqas minn 6 xhur u ma rreġistrajtx il-karozza hemm, ma tistax legalment tislef jew tikri l-karozza tiegħek lil xi resident ta' dak il-pajjiz. Dan ikun jista' jsuqha biss jekk ikun hemm int miegħu fil-karozza.

Tista', madankollu, tislef il-karozza lil ħbieb u qraba li jżuruk - bil-kondizzjoni li ma jkunux residenti tal-pajjiż il-ġdid.

Jekk qed tippjana li toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE għal aktar minn 6 xhur, għandek tibdel ir-residenza tiegħek għal dan il-pajjiż u trid tirreġistra l-karozza tiegħek hemm mingħajr telf ta' żmien.

Se tiċċaqlaq minn pajjiżek

Jekk tmur toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE (jekk għandek l-intenzjoni li toqgħod hemm għal aktar minn 6 xhur) u tieħu l-karozza miegħek, ikollok tirreġistraha u tħallsilha kwalunkwe tariffa jew taxxa rilevanti fil-pajjiż il-ġdid.

Jeħtieġlek tirreġistra l-karozza tiegħek mill-aktar fis possibbli u fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn 6 xhur mid-data tal-wasla tiegħek. Jeħtieġlek tiċċekkja wkoll x' dokumenti u formalitajiet se jkunu meħtieġa bħala evidenza biex tirreġistra l-karozza tiegħek.

F'xi pajjiżi jista' jkollok eżenzjoni tat-taxxa fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozza tiegħek meta tmur hemm minn pajjiż ieħor fl-UE, jekk tissodisfa ċerti kondizzjonijiet u skadenzi. Qabel titlaq lejn il-pajjiż il-ġdid tiegħek, iċċekkja r- regoli nazzjonali applikabbli hemm.

Storja bħala eżempju

Iffranka l-flus billi tkun taf ir-regoli minn qabel!

Cristina minn Spanja sabet taħdem fil-Portugall u marret tgħix hemm. Ma kinetx taf dwar l-iskadenza ta' 6 xhur u marret tirreġistra l-karozza tagħha wara li kienet ilha 8 xhur fil-Portugall.

Informawha li, kieku rreġistrat il-karozza qabel, ma kienx ikollha għalfejn tħallas it-taxxi tar-reġistrazzjoni. Barra minn hekk, fil-Portugall l-iskadenza ta' 6 xhur tibda tgħodd mill-mument meta tħalli pajjiżek, mhux mill-mument meta tasal.

 

Eċċezzjonijiet għar-reġistrazzjoni obbligatorja wara 6 xhur

Studenti

Jekk qed toqgħod f'pajjiż ieħor u l-unika raġuni hi biss li qiegħed hemm biex tistudja, tista' ssuq il-karozza mingħajr ma toqgħod tirreġistraha jew tħallas it-taxxi hemm sakemm iddum marbut ma' stabbiliment edukattiv f'dak il-pajjiż. Iżda jekk bħala student tibda taħdem matul ir-residenza tiegħek hemm, għandek tirreġistra l-karozza tiegħek f'dan il-pajjiż.

Qabel ma tħalli l-pajjiż domiċiljari tiegħek għandek tiċċekkja r- regoli applikabbli fil-pajjiż li fih beħsiebek tistudja  jekk jeħtiġlekx timla kwalunkwe formalità amministrattiva (p.e. f'ċerti pajjiżi jeħtieġlek iġġib ċertifikat ta' reġistrazzjoni minn università/skola eċċ. li jeħtieġlek ikollok miegħek meta ssuq) jew tissodisfa kondizzjonijiet speċjali sabiex tevita problemi matul l-iċċekkjar mill-pulizija.

Japplikaw regoli speċjali fid-Danimarka fejn bħala student tal-UE trid tirreġistra l-karozza tiegħek sakemm ma tgħix hemm anqas minn 365 ġurnata tul perjodu ta' sentejn. F'dan il-każ tista' tapplika għal permess mingħand l-awtoritajiet Daniżi biex issuq il-karozza tiegħek irreġistrata f'pajjiż ieħor tal-UE.

Storja bħala eżempju

Mathieu hu Franċiż u qed jgħix il-Belġju fejn qed isegwi kors postgradwatorju ta' sentejn. Il-karozza ta' Mathieu kellha l-ħsara u hu mar għand il-pulizija biex jikseb rapport għall-assigurazzjoni. Meta l-pulizija skoprew li Mathieu kien ilu jgħix il-Belġju għal aktar minn sena mingħajr ma rreġistra l-karozza hemm, qalulu li s-sitwazzjoni tiegħu kienet irregolari u kellu jkun immultat.

Mathieu seta' juri li kien miktub fl-Università ta' Antwerp u li għalhekk, bħala student minn pajjiż ieħor tal-UE, ma kellux għalfejn iħallas taxxi tal-karozza jew tat-triq fil-Belġju.

Ħaddiema bejn il-pajjiżi

Inti ħaddiem bejn il-pajjiżi (impjegat jew għal rasek) jekk tkun taħdem fuq naħa waħda ta' fruntiera nazzjonali imma tgħix fuq in-naħa l-oħra, u tmur id-dar tal-anqas darba fil-ġimgħa.

Jekk tuża l-karozza tiegħek stess biex tivvjaġġa regolarment mill-pajjiż fejn tgħix għall-pajjiż fejn taħdem, trid tirreġistraha u tħallsilha t-taxxi fil-pajjiż fejn tgħix - iżda mhux fil-pajjiżi fejn taħdem.

Jekk tuża karozza tal-kumpanija (irreġistrata fil-pajjiż fejn taħdem), tista' tużaha għal raġunijiet privati fil-pajjiż fejn tgħix mingħajr ma tirreġistraha hemm. Allura tkun qed issuq karozza bi pjanċi barranin fil-pajjiż fejn tgħix. Dan jista' jġiegħel il-pulizija lokali titħasseb peress li dawn iridu jaraw li l-individwi fil-ġuriżdizzjoni tagħhom ħallsu t-taxxi nazzjonali ta' reġistrazzjoni tal-vettura.

Jekk ikollok problemi, tista' tikkuntattja s-servizzi tal-assistenza tagħna.

Storja bħala eżempju

Kiril jgħix il-Bulgarija filwaqt li jaħdem fil-Greċja għal kumpanija Griega. Isuq karozza tal-kumpanija - irreġistrata fil-Greċja - li juża wkoll bħala karozza privata fil-Bulgarija.

Darba waqqfuh il-pulizija Bulgari u tawh ċitazzjoni talli ma rreġistrax il-karozza fil-Bulgarija. Kiril spjegalhom li l-ħaddiema bejn il-fruntieri għandhom dritt jużaw il-karozzi tal-kumpanija għal raġunijiet privati f'pajjiżhom, imma l-pulizija ma kinux jafu b'dan il-dritt u tawh iċ-ċitazzjoni. Kiril ikkontesta d-deċiżjoni u ċ-ċitazzjoni fl-aħħar ġiet imħassra.

Ħaddiema għal rashom bejn il-pajjiżi

Jekk taħdem għal rasek, tgħix f'pajjiż A u taħdem f'pajjiż B, tista' tuża l-karozza tal-kumpanija f'pajjiż A mingħajr ma tirreġistraha hemm biss jekk:

  • il-karozza nxtrat f'isem il-kumpanija;
  • tużaha f'pajjiż A prinċipalment għax-xogħol u xi kultant tużaha għal raġunijiet privati;
  • il-kumpanija hi legalment ibbażata f'pajjiż ieħor.

Ta' min jinnota li l-karozza tal-kumpanija trid tinxtara f'isem il-kumpanija. Jekk qed issuq karozza mixtrija f'ismek, mela trid tirreġistraha fil-pajjiż fejn tgħix.

Jekk ikollok problemi, dejjem tista' tikkuntattja s-servizzi tal-assistenza tagħna.

Storja bħala eżempju

Jacob ġarr lejn in-Netherlands sena ilu iżda dan għadu jieħu ħsieb il-klinika dentali tiegħu fil-Belġju. Waqt kontroll ta' rutina tal-vettura fit-triq il-pulizija Netherlandiża sabet li kien qed jgħix in-Netherlands. Il-pulizija mmultatu, u ordnatlu jirreġistra l-karozza tiegħu fin-Netherlands.

Jacob appella d-deċiżjoni tal-pulizija u spjega li l-karozza tiegħu kienet speċifikament mixtrija għall-attività kummerċjali tiegħu (li hu pprova billi pprovda invojsis), u li hu reġistrat fil-Belġju f'isem il-kumpanija tiegħu, u barra minn hekk hu juża b'mod predominanti l-karozza tiegħu għal finijiet professjonali fin-Netherlands.

Meta l-awtoritajiet Netherlandiżi vverifikaw id-dokumenti ġiet irtirata l-multa.

 

Għal aktar informazzjoni kemm dwar ir-reġistrazzjoni u t-taxxi tal-karozzi rilevanti kif ukoll links għal siti web ta' awtoritajiet nazzjonali ara:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Il-Kummissjoni Ewropea mhix responsabbli għall-kontenut tas-siti web esterni.

Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri