Mogħdija tan-navigazzjoni

Tafhom drittijietek tal-UE? Ittestja x'taf bil-kwiżż tagħna.

Aġġornat : 04/05/2015

vehicles

Reġistrazzjoni u taxxi tal-karozzi

Żjarat temporanji

Jekk iżżomm ir-residenza normali tiegħek f'pajjiżek imma toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE għal inqas minn 6 xhur, ma għandekx għalfejn tirreġistra l-karozza jew tħallas taxxi hemm - tibqa' rreġistrata f'pajjiżek.

Jekk qed toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE għal inqas minn 6 xhur u ma rreġistrajtx il-karozza hemm, ma tistax legalment tislef jew tikri l-karozza tiegħek lil xi resident ta' dak il-pajjiz. Dan ikun jista' jsuqha biss jekk ikun hemm int miegħu fil-karozza.

Tista', madankollu, tislef il-karozza lil ħbieb u qraba li jżuruk - sakemm ma jkunux residenti tal-pajjiż il-ġdid.

Jekk qed toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE għal aktar minn 6 xhur, għandek tibdel ir-residenza tiegħek għal dan il-pajjiż u trid tirreġistra l-karozza hemm.

Żjarat ta' aktar minn 6 xhur

Jekk tmur toqgħod f'pajjiż ieħor tal-UE u tieħu l-karozza miegħek, ikollok tirreġistraha u tħallsilha t-taxxi rilevanti fil-pajjiż il-ġdid.

Normalment għandek tirreġistra l-karozza fl-ewwel 6 xhur. Qabel titlaq, għandek tiċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż il-ġdid meta jibda ż-żmien - mill-mument li titlaq minn pajjiżek jew mill-mument li tasal fil-pajjiż il-ġdid. Għandek ukoll tistaqsi x'dokumenti se jitolbuk bħala evidenza.

Xi Stati Membri jitolbuk tirreġistra l-karozza mill-ġdid f'inqas minn 6 xhur minn meta ssir resident ta' dak il-pajjiż. Qabel ma ġġorr lejn pajjiż ieħor, jekk jogħġbok iċċekkja mal-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż jekk jgħoddux iż-żjarat mhux daqstant fit-tul.

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż

Drittijiet komuni fil-pajjiżi tal-UE


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

 

F'xi pajjiżi jista' jkollok eżenzjoni tat-taxxa fuq ir- reġistrazzjoni tal-karozza tiegħek meta tmur hemm minn pajjiż ieħor fl-UE, jekk tissodisfa ċerti kondizzjonijiet u skadenzi. Qabel titlaq lejn il-pajjiż il-ġdid, ikkuntattja l- awtoritajiet nazzjonali.

Storja bħala eżempju

Iffranka l-flus billi tkun taf ir-regoli minn qabel!

Cristina minn Spanja sabet taħdem fil-Portugall u marret tgħix hemm. Ma kinetx taf dwar l-iskadenza ta' 6 xhur u marret tirreġistra l-karozza tagħha wara li kienet ilha 8 xhur fil-Portugall.

Informawha li, kieku rreġistrat il-karozza qabel, ma kienx ikollha għalfejn tħallas it-taxxi tar-reġistrazzjoni. Barra minn hekk, fil-Portugall l-iskadenza taqbad tgħodd mill-mument meta titlaq pajjiżek, mhux mill-mument meta tasal.

Eċċezzjonijiet għar-reġistrazzjoni obbligatorja wara 6 xhur

Studenti

Jekk qed toqgħod f'pajjiż ieħor għal-raġunijiet ta' studju biss, tista' ssuq il-karozza mingħajr ma toqgħod tirreġistraha jew tħallas it-taxxi hemm - għal kemm iddum marbut ma' stabbiliment edukazzjonali f'dak il-pajjiż.

Din l-eċċezzjoni għall-istudenti ma tapplikax fid-Danimarka.

Storja bħala eżempju

Mathieu Franċiż li qed jgħix il-Belġju fejn qed isegwi kors post-gradwatorju li jdum sentejn. Il-karozza ta' Mathieu ġiet danneġġata u hu mar għand il-pulizija biex jikseb rapport għall-assikurazzjoni. Meta l-pulizija skoprew li Mathieu kien ilu jgħix il-Belġju għal aktar minn sena mingħajr ma rreġistra l-karozza hemm, qalulu li kien f'sitwazzjoni irregolari u li se jeħel multa.

Mathieu seta juri li kien miktub fl-Università ta' Antwerp u li għalhekk, bħala student minn pajjiż ieħor tal-UE, ma kellux għalfejn iħallas taxxi tal-karozza jew tat-triq fil-Belġju.

Ħaddiema bejn il-pajjiżi

Inti ħaddiem bejn il-pajjiżi (impjegat jew għal rasek) jekk tkun taħdem fuq naħa waħda ta' fruntiera nazzjonali imma tgħix fuq in-naħa l-oħra, u tmur id-dar tal-anqas darba fil-ġimgħa.

Jekk tuża l- karozza tiegħek stess biex tivvjaġġa regolarment mill-pajjiż fejn tgħix għall-pajjiż fejn taħdem, trid tirreġistraha u tħallsilha t-taxxi fil-pajjiż fejn tgħix - iżda mhux fil-pajjiżi fejn taħdem.

Jekk tuża karozza tal-kumpanija (irreġistrata fil-pajjiż fejn taħdem), tista' tużaha għal raġunijiet privati fil-pajjiż fejn tgħix mingħajr ma tirreġistraha hemm. Allura tkun qed issuq karozza bi pjanċi barranin fil-pajjiż fejn tgħix. Dan jista' jġiegħel il-pulizija lokali titħasseb peress li dawn iridu jaraw li n-nies fil-ġuriżdizzjoni tagħhom ħallset it-taxxi nazzjonali ta' reġistrazzjoni tal-vettura.

Jekk ikollok problemi, dejjem tista' tikkuntattja s- servizzi tal-għajnuna tagħna.

Storja bħala eżempju

Kiril jgħix il-Bulgarija filwaqt li jaħdem fil-Greċja għal kumpanija Griega. Isuq karozza tal-kumpanija - irreġistrata fil-Greċja - li juża wkoll bħala karozza privata fil-Bulgarija.

Darba waqqfuh il-pulizija tal-Bulgarija u weħel ċitazzjoni talli ma rreġistrax il-karozza fil-Bulgarija. Kiril spjegalhom li l-ħaddiema bejn il-fruntieri għandhom dritt jużaw il-karozzi tal-kumpanija għal raġunijiet privati f'pajjiżhom, imma l-pulizija ma kinux jafu b'dan il-dritt u tawh iċ-ċitazzjoni. Kiril tħabat u ċ-ċitazzjoni fl-aħħar ġiet imħassra.

Ħaddiema għal rashom bejn il-pajjiżi

Jekk taħdem għal rasek, tgħix f'pajjiż A u taħdem f'pajjiż B, tista' tuża l-karozza tal-kumpanija f'pajjiż A mingħajr ma tirreġistraha hemm biss jekk:

  • il-karozza nxtrat f'isem il-kumpanija;
  • tużaha f'pajjiż A prinċipalment għax-xogħol u xi kultant tużaha għal raġunijiet privati;
  • il-kumpanija hija legalment ibbażata f'pajjiż ieħor.

Ta' min jinnota li l-karozza tal-kumpanija trid  tinxtara f'isem il-kumpanija. Jekk qed issuq karozza mixtrija f'ismek, mela trid tirreġistraha fil-pajjiż fejn tgħix.

Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri