Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 07/02/2018

Gegevensbescherming en privacy

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Op grond van de EU-regels voor gegevensbescherming mogen uw persoonsgegevens alleen onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden worden verwerkt, namelijk:

 • als u daarvoor toestemming gegeven heeft (u moet ervan op de hoogte gebracht worden dat uw gegevens verzameld worden)
 • als het nodig is voor een contract, een sollicitatie of het aanvragen van een lening
 • als er daarvoor een wettelijke verplichting is
 • als het van levensbelang voor u is, bijvoorbeeld als na een ongeluk een arts inzicht in uw medische gegevens nodig heeft
 • als het nodig is om taken van algemeen belang uit te voeren of taken van de overheid, belastingautoriteiten, de politie of andere openbare instanties

Persoonsgegevens over raciale of etnische achtergrond, seksuele voorkeur, politieke opvattingen, geloofs- of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, of uw gezondheid mogen niet worden verwerkt, behalve in specifieke gevallen, bijv. wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft of wanneer het nodig is om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van de EU- of nationale wetgeving.

Deze regels gelden zowel voor overheids- als voor particuliere instanties.

Persoonsgegevens verwerken

De persoon of instantie die uw gegevens verwerkt wordt de "verantwoordelijke voor gegevensverwerking" genoemd. Deze moet daarbij de EU-regels respecteren:

 • uw gegevens mogen alleen worden verzameld voor duidelijk omschreven en legitieme doeleinden
 • de hoeveelheid gevraagde gegevens mag niet buitensporig zijn
 • gegevens waarmee uw identiteit vastgesteld kan worden, mogen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden
 • u moet onjuiste gegevens over uzelf kunnen corrigeren, verwijderen of blokkeren
 • uw gegevens moeten worden beschermd tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en bekendmaking.

Wanneer gevoelige informatie gestolen, verloren of illegaal ingezien is (dit heet een inbreuk in verband met persoonsgegevens) moet dit worden gemeld aan de nationale gegevensbeschermingsautoriteitEnglish. De verantwoordelijke voor gegevensverwerking moet u ook onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer uw gegevens of privacy in gevaar zijn door een dergelijke inbreuk.

Uw privacy bij elektronische communicatie

De EU-regels voor bescherming van persoonsgegevens en privacy bij elektronische communicatie dekken communicatie via internet en via mobiele en vaste telefoonverbindingen.

Uw provider moet zich aan de volgende regels houden:

 • het afluisteren of opslaan van uw communicatie is niet toegestaan zonder uw toestemming
 • providers moeten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat netwerken en diensten veilig zijn
 • als persoonsgegevens mogelijk gestolen of verloren gegaan zijn, moet de provider de nationale gegevensbeschermingsautoriteit daarvan op de hoogte brengen en in sommige gevallen ook de gebruiker zelf
 • gegevens over internetgebruik en locaties moeten gewist of geanonimiseerd worden wanneer deze niet meer nodig zijn om met u te communiceren of een rekening op te maken, behalve wanneer u toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken (of wanneer justitie uw gegevens nodig heeft)
 • u moet toestemming geven voordat u ongevraagde reclame (spam) toegestuurd krijgt Deze regels gelden ook voor sms- en andere elektronische berichten.
 • u moet vooraf toestemming geven voordat uw telefoonnummer, e-mailadres en/of postadres in een openbaar register of telefoonboek mogen worden opgenomen
 • u moet de mogelijkheid hebben uw telefoonnummer te verbergen wanneer u belt

Voorbeeld

Maria uit Spanje chat graag met vrienden. Na berichten in het nieuws begon ze zich zorgen te maken: zou haar aanbieder haar berichten kunnen volgen?

Op de website van de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit las ze wat haar provider wel en niet met haar persoonsgegevens mocht doen. Daarna was ze gerustgesteld.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel apparaat achterlaat. Cookies maken websites efficiënter doordat uw voorkeuren worden opgeslagen. Er bestaan ook tracking cookies die uw internetgebruik volgen, gebruikersprofielen aanmaken en u gerichte reclame laten zien.

Volgens de EU-regels moeten websites u informeren als zij cookies gebruiken en u moet daarvoor toestemming geven. U moet altijd de mogelijkheid krijgen om cookies te deactiveren of te weigeren. U heeft ook het recht te weten hoe de cookie-informatie gebruikt wordt.

Het recht om te worden vergeten

U heeft in bepaalde gevallen het recht om verantwoordelijken voor gegevensverwerking te vragen om onjuiste gegevens over uzelf te corrigeren, verwijderen of blokkeren. Dit heet het recht om te worden vergeten. Deze regels gelden ook voor zoekmachines, zoals Google, omdat zij ook als verantwoordelijken voor gegevensverwerking worden beschouwd.

U kunt vragen om links naar persoonlijke informatie over uzelf te verwijderen uit een zoekmachine als die informatie onjuist, niet passend, irrelevant of buitensporig is voor het doel van de gegevensverwerking.

Wat als gegevens illegaal worden verzameld of worden misbruikt?

Als u denkt dat uw gegevens niet volgens de regels worden behandeld of zelfs illegaal worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke voor gegevensverwerking (de persoon of organisatie die uw gegevens verwerkt).

U heeft het recht om:

 • uw gegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren
 • de verantwoordelijke voor gegevensverwerking te vragen om al wie de onjuiste gegevens heeft ingezien, op de hoogte te brengen, tenzij dit een onevenredig grote inspanning vergt

Als u geen bevredigend antwoord krijgt, kunt u een klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteitEnglish in uw land. 

nationale gegevensbeschermingsautoriteit

Elk EU-land heeft er ten minste één. Zij zorgen ervoor dat de regels juist worden toegepast en behandelen klachten over inbreuken hierop.

U moet uw klacht schriftelijk bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit indienen. In sommige landen kunt u gebruikmaken van een standaardformulier dat u per e-mail kunt versturen.

Als de gegevensbeschermingsautoriteit vindt dat de wet niet is nageleefd, kan zij eisen dat de gegevens worden gewist of vernietigd, en kan zij verbieden dat de verantwoordelijke in de toekomst nog gegevens verwerkt.

Lijst van nationale gegevensbeschermingsautoriteitenEnglish

Inbreuken op uw elektronische privacy worden in sommige landen door een andere nationale autoriteit behandeld. Lijst van bevoegde autoriteiten voor elektronische privacyEnglish

U kunt ook naar een nationale rechtbank stappen.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies