Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat 22/01/2018

Kontijiet annwali

Iż-żamma tal- kontijiet annwali mhix biss obbligu legali, iżda tippermettilek tissorvelja s-saħħa tan-negozju tiegħek biex tkun tista' tittraċċa l-irċevuti u l-ispejjeż. Kumpaniji b'responsabbiltà limitata li jagħmlu negozju fl-UE, irrispettivament mid-daqs, għandhom iħejju sett ta' dikjarazzjonijiet finanzjarji u jiffajljawhom fir-reġistru kummerċjali nazzjonali rilevanti.

Jekk taħdem għal rasek jew jekk in-negozju tiegħek huwa inkorporat f'tip b'responsabbiltà illimitata, in-negozju tiegħek mhuwiex regolat mir-regoli tal-UE: għandek tiċċekkja r-regoli li ġew deċiżi minn kull Stat Membru.

Regoli sempliċi għan-negozji ż-żgħar

Jekk għandek kumpanija żgħira (mhux aktar minn 50 impjegat), id-dikjarazzjonijiet finanzjarji jinkludu biss karta tal-bilanċ, kont tal-qligħ u t-telf, u xi noti ta' spjegazzjoni. Apparti minn hekk Stat Membru jista' jeħtieġ verifika u rapport mill-maniġment.

Regoli sempliċi ħafna għall-mikrointrapriżi

Il-mikrointrapriżi huma dawk li għandhom:

  • Mhux aktar minn 10 impjegati.
  • Karta tal-bilanċ b'total taħt EUR 350,000
  • Fatturat nett taħt EUR 700,000

L-Istati Membri jistgħu jiffissaw ammonti aktar baxxi: fi kwalunkwe każ, jekk jogħġbok ivverifika ċ-ċifri rilevanti.  Jekk in-negozju żgħir tiegħek jaqbeż 2 minn dawn it-3 kriterji għal sentejn konsekuttivi, japplikaw ir-regoli tal-kumpaniji żgħar!

Skont l-Istat Membru fejn tinsab, ir-reġim sempliċi ħafna għall-mikrointrapriżi jista' jinkludi dan li ġej:

  • Informazzjoni mnaqqsa fin-noti mal-kontijiet – kull punt spjegat f'qiegħ il-karta tal-bilanċ ma għandux għalfejn jiġi spjegat fir-rapport annwali
  • Pubblikazzjoni simplifikata tal-kontijiet tiegħek – jistgħu jintbagħtu lil awtorità nazzjonali waħda, bħall-awtorità tat-taxxa tiegħek, li tippubblikahom f'ismek
  • Dehra simplifikata għall-karta tal-bilanċ u għad-dikjarazzjoni tal-profitt u t-telf
  • Ebda obbligu li tikkalkula l-flus dovuti tal-aħħar tas-sena u l-prepagamenti – ħlief għall-ispejjeż tal-materja prima u tal-oġġetti tal-konsum, tal-istaff, tal-aġġustamenti tal-valur u tat-taxxa

Għalkemm dawn ir-regoli simplifikati huma permessi skont il-liġi tal-UE, mhumiex applikati mill-pajjiżi kollha tal-UE.

Aktar fil-fond, pajjiż pajjiż:

Agħżel il-pajjiż

Agħżel il-pajjiż


* Informazzjoni li għadha ma ġietx ipprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali

Standards internazzjonali tal-kontabilità

Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, il- kumpaniji reġistrati kollha tal-UE għandhom jippreparaw il-kontijiet konsolidati tagħhom skont sett wieħed ta' standards globali - Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju (IFRS). Fil-maġġoranza tagħhom, l-Istati Membri jippermettu wkoll l-użu tal-IFRS għall-kontijiet konsolidati ta' kumpaniji mhux elenkati. Barra minn hekk, xi Stati Membri ddeċidew li jippermettu jew jeħtieġu l-użu tal-IFRSEnglish għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali ta' ċerti kumpaniji.

Dawn ir-regoli huma żviluppati minn entità ta' kontabilità indipendenti, il-Bord għall-Istandards Internazzjonali tal-KontabilitàEnglish (IASB), u wara jiġu adottati mill-UE.

Regoli għal negozji li mhumiex tal-UE

Biex jitnaqqsu l-ispejjeż u l-kumplessità tal-kummerċ għall-partijiet kollha, l-UE qed taħdem lejn konverġenza globali tar-regoli tal-kontabilità. Dan tagħmlu billi tinkoraġġixxi ditti li mhumiex tal-UE li jwettqu kummerċ mal-UE biex jipproduċu r-rapporti finanzjarji tagħhom abbażi tal-Istandards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju jew l-istandards ekwivalenti tal-kontabilità nazzjonali.

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Appoġġ għan-negozji lokali

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Għajnuna u pariri

Ikkuntattja msieħeb tal- appoġġ għan-negozji lokali

Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn. Biex tgħin lill-konsulent fiż-żona lokali tiegħek jirrispondi fil-ħin u b’mod korrett, jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni kollha possibbli.

EEN-logo

Formola ta' kuntatt

(L-oqsma kollha huma mandatorji)
Grazzi, il-messaġġ tiegħek intbagħat.
Minħabba problemi tekniċi, il-messaġġ tiegħek ma setax jintbagħat. Jekk jogħġbok erġa’ pprova aktar tard.
Jekk jogħġbok ipprovdi email validu

Dettalji personali

Dettalji tal-kumpanija

IvaLE

Ċipru

Nicosia

Franza

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Id-Danimarka

Copenhagen

Il-Belġju

Brussel

Bruxelles

Namur

Il-Bulgarija

Sofia

Il-Finlandja

Helsinki

Il-Ġermanja

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Il-Greċja

Athens

Il-Kroazja

Zagreb

Il-Latvja

Riga

Il-Litwanja

Vilnius

Il-Lussemburgu

Luxembourg

Il-Pajjiżi l-Baxxi

Den Haag

Il-Polonja

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Il-Portugall

Lisboa

In-Norveġja

Oslo

Ir-Renju Unit

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ir-Repubblika Ċeka

Praha

Ir-Rumanija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Is-Slovakkja

Bratislava

Is-Slovenja

Ljubljana

Iżlanda

Reykjavík

L-Awstrija

Wien

L-Estonja

Tallinn

L-Irlanda

Dublin

L-Isvezja

Stockholm

L-Italja

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

L-Ungerija

Budapest

Malta

Pieta`

Spanja

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

3000/3000

L-informazzjoni mdaħħla f’din il-formola tintbagħat direttament għand imsieħeb tan-Netwerk Enterprise Europe. Id-dejta personali li tiddaħħal fil-formola se tintuża biss biex tgħin lill-konsulent iwieġeb għall-mistoqsija tiegħek; id-dejta ma tiġix maħżuna wara dan.