Navigacijski put

Ažurirano : 20/06/2014

work

Državne mirovine u inozemstvu

Zahtjev za mirovinu

Starosne mirovine

Kome podnijeti zahtjev

Ako ste radili u nekoliko država članica, vjerojatno ste skupili prava na mirovinu u svakoj od njih.

Kada odlučite zatražiti mirovinu, morat ćete podnijeti zahtjev u državi:

  • u kojoj živite (čak i ako ste u njoj radili vrlo kratko)

ili

  • u posljednjoj zemlji u kojoj ste radili.

Ta je država u tom slučaju nadležna za obradu vašeg zahtjeva i prikupljanje dokaza o uplaćenim doprinosima od svih država u kojima ste radili.

Ako nikad niste radili u državi u kojoj sada živite, zahtjev biste morali predati nadležnom mirovinskom tijelu engleski u posljednjoj državi u kojoj ste radili. Zahtjev će se obrađivati u toj državi.

Mirovinsko tijelo engleski u državi u kojoj živite (ili ste posljednji put radili) moralo bi vam poslati obrazac za zahtjev za mirovinu prije nego što dosegnete dob za umirovljenje u toj državi. U slučaju da ga ne dobijete, svakako im se obratite.

Mirovinu možete zatražiti od države u kojoj sada živite u trenutku kada dosegnete zakonom određenu dob za umirovljenje u toj državi.

Ako imate mirovinska prava u drugim državama, taj ćete dio mirovine početi dobivati tek kada dosegnete zakonom određenu dob za umirovljenje u tim državama.

Mirovinu biste morali zatražiti barem 6 mjeseci prije umirovljenja jer bi postupak dobivanja mirovina iz različitih država mogao biti dug.

Potrebni dokumenti

Razlikuju se ovisno o državi, no u pravilu je potrebno dostaviti bankovne podatke i identifikacijsku ispravu.

Za više informacija obratite se mirovinskom tijelu engleski koje obrađuje vaš zahtjev.

Razlike u dobi za umirovljenje

U nekim državama članicama morat ćete duže čekati nego u drugim državama kako biste počeli primati mirovinu.

Stoga je važno unaprijed saznati od svih država u kojima ste radili što će se dogoditi ako promijenite datum od kojeg ćete početi primati mirovinu.

Ako jednu mirovinu počnete primati prije druge, moguće je da će to utjecati na iznos koji ćete primati.

Za dodatne savjete obratite se nadležnim tijelima u državi u kojoj živite i/ili u državama u kojima ste radili.

Primjer

Imajte na umu da postoje različiti uvjeti za umirovljenje (koji uključuju veću starosnu dob!) u drugim državama

Francuskinja Caroline radila je 15 godina u Danskoj i pred kraj karijere vratila se u Francusku. Kao što je uobičajeno u Francuskoj, zatražila je mirovinu kada je navršila 60 godina, ali je iznos koji je dobila bio vrlo nizak.

Sa 60 godina Caroline ima pravo samo na francuski dio mirovine. Danski će dio primati kada navrši 65 godina - zakonom određenu dob za umirovljenje u Danskoj za Carolineinu dobnu skupinu.

Izračunavanje mirovine

1. korak — nacionalna stopa

Ako ste radili u nekoliko država članica, svaka će država prvo izračunati visinu mirovine prema vlastitim pravilima i na temelju doprinosa koje ste u toj državi uplaćivali (zvanim samostalna davanja).

Ako ste bili osigurani manje od godinu dana u jednoj državi, moguće je da će vrijediti posebna pravila jer neke države ne isplaćuju mirovine za kratka razdoblja: no mjeseci tijekom kojih ste bili osigurani i imali boravište u državi u kojoj ste kraće razdoblje radili neće biti izgubljeni jer će ih pri izračunavanju mirovine u obzir uzeti države u kojima ste dulje radili.

Ako naiđete na poteškoće pri dobivanju mirovine za razdoblja rada manja od godine dana, zatražite pomoć.

2. korak - stopa EU-a

Svaka država zbraja razdoblja tijekom kojih ste uplaćivali doprinose u svim državama i izračunava kolika bi vam bila mirovina da ste sve te doprinose uplaćivali u toj državi.

Izračunati se iznos potom prilagođuje razdoblju tijekom kojeg ste zapravo bili osigurani u toj državi (tzv. razmjerna mirovina).

Ishod

Dva se iznosa nakon toga uspoređuju, a vi ćete primati onaj koji je viši.

Svaka će vam država poslati obrazac P1 u kojem će vam objasniti svoju odluku.

Primjer

Rosa je radila 20 godina u državi A i 20 godina u državi B.

Prema nacionalnim stopama od države A dobivala bi 800 EUR, a od države B 900 EUR, što je ukupno 1700 EUR mjesečno.

No ako se u obzir uzmu razdoblja uplaćivanja doprinosa u inozemstvu (stope EU-a), Rosa bi mjesečno trebala dobivati 1000 EUR od države A i 1150 EUR od države B.

Rosa ima pravo na veći iznos, dakle 2150 EUR mjesečno.

Isplaćivanje mirovine

Svaka država koja vam daje mirovinu u pravilu je isplaćuje na bankovni račun u vašoj državi boravišta ako živite u državi članici.

Ako ne živite u državi članici, možda ćete morati otvoriti bankovni račun u svakoj državi koja vam isplaćuje mirovinu.

Invalidske/obiteljske mirovine

Ista se pravila primjenjuju i na izračunavanje invalidskih i obiteljskih mirovina. Važno je znati da:

  • ako zatražite invalidsku mirovinu ili davanja u slučaju invalidnosti, svaka država u kojoj ste radili mogla bi zasebno zatražiti liječnički pregled i doći do potpuno drugačijih zaključaka; jedna bi država mogla procijeniti da ste potpuno nesposobni za rad, dok bi vas druga mogla smatrati u potpunosti sposobnim
  • neke države članice ne isplaćuju obiteljske mirovine; ako vaš suprug ili supruga radi u inozemstvu, a vi računate s mogućnošću dobivanja obiteljske mirovine, provjerite postoji li ona u toj državi.
Pomoć i savjeti

Pomoć i savjeti

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Footnote

U ovom slučaju 27 država članica te Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska

Retour au texte en cours.