Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 29/06/2017

Verkkovierailut EU:ssa

"Roam like at home" – Kotimaanhintaiset verkkovierailut

Verkkovierailuita koskevien uusien EU-sääntöjen ansiosta sinun ei toisessa EU-maassa matkustaessasi tarvitse maksaa ylimääräisiä verkkovierailu- eli roamingmaksuja. Nämä säännöt koskevat puheluita (sekä matkapuhelimiin että kiinteisiin liittymiin), tekstiviestejä ja datapalvelujen käyttöä ulkomailla.

EU:n alueella matkustaessasi maksat näistä palveluista saman hinnan kuin maksaisit niistä kotimaassasi. Käytännössä operaattorisi laskuttaa sinua verkkovierailuistasi kotimaan hinnoittelumallin mukaisesti tai vähentää käyttämäsi roamingpalvelut liittymääsi kuuluvista määristä samalla tavalla kuin jos olisit kotimaassasi.

Jos sinulla on mobiilioperaattorin kanssa sopimus, joka sisältää roamingpalveluita, sopimusta pidetään automaattisesti kotimaanhintaisena sopimuksena (roam like at home -sopimus). Kaikki uudet mobiilisopimukset, joihin sisältyy roamingpalveluita, ovat oletusarvoisesti kotimaanhintaisia sopimuksia.

Ehdot

Uusi järjestelmä on suunnattu asiakkaille, jotka satunnaisesti matkailevat asuinmaansa ulkopuolella. Asuinmaaksi katsotaan tässä yhteydessä maa, johon henkilöllä on pysyviä siteitä, eli hän esimerkiksi työskentelee tai opiskelee siellä. Järjestelmää ei ole tarkoitettu pysyvään roamingiin. Silloin kun vietät enemmän aikaa kotimaassa kuin ulkomailla tai käytät matkapuhelintasi enemmän kotona kuin ulkomailla, verkkovierailut ovat kotimaanhintaisia, kun matkustat EU:n sisällä. Tätä pidetään roamingpalvelujen kohtuullisena käyttönä.

Jos käytät matkapuhelintasi pysyvästi ulkomailla, mobiilioperaattorisi saattaa laskuttaa sinua verkkovierailuistasi. Näille maksuille on kuitenkin asetettu hintakatto (ks. kohtuullisen käytön politiikkaa käsittelevä kohta).

Kun ylität valtiollisen rajan EU:n sisällä, saat edelleen mobiilioperaattoriltasi tekstiviestin, jos ilmoitetaan, että käytät roamingpalveluita, ja muistutetaan kohtuullisen käytön politiikan periaatteista.

Kohtuullisen käytön politiikka

Mobiilioperaattorit voivat soveltaa nk. kohtuullisen käytön politiikkaa, jolla varmistetaan, että kaikki roamingpalveluita käyttävät asiakkaat voivat hyötyä kotimaanhintaisista verkkovierailuista, kun he matkailevat EU:ssa. Mobiilioperaattorit voivat väärinkäyttöä torjuakseen soveltaa valvontamekanismeja, joiden on oltava oikeudenmukaisia, kohtuullisia ja oikeasuhteisia.

Kohtuullisen käytön politiikka ja datakatot

Kotimaanhintaisissa verkkovierailuissa, ei puheluiden eikä tekstiviestien määrää ole rajoitettu. Kotimaanhintaiseen datansiirtoon sen sijaan sovelletaan sääntöjä ja rajoituksia, jotka riippuvat sopimustyypistä.

Joissakin erityistapauksissa (ks. jäljempänä) voit joutua maksamaan lisämaksun dataroamingista, kun olet käyttänyt kohtuullisen suuren määrän roamingdatapalveluja kotimaan hintaan. Lisämaksu vastaa EU:n laajuista datapalvelujen enimmäistukkuhintaa (vuonna 2017: 7,70 euroa / gigatavu dataa + alv). Tämä tukkutason verkkovierailumaksu on enin, mitä kotimainen operaattorisi voi joutua maksamaan ulkomaiselle operaattorille käyttämistäsi roamingdatapalveluista.

Datarajat – ennalta maksetut prepaid-kortit

Jos sinulla on ennalta maksettu prepaid-kortti, voit tehdä kotimaanhintaisia verkkovierailuja. Mobiilioperaattorisi voi kuitenkin asettaa kotimaanhintaisten dataverkkovierailujen määrälle ylärajan, jos maksu peritään käytettyä yksikköä kohti ja datan kotimainen yksikköhinta on alle 7,70 euroa gigatavua kohti.

Jos mobiilioperaattorisi asettaa kotimaanhintaisten dataverkkovierailujen määrälle ylärajan, tämän ylärajan on oltava vähintään se määrä, joka saadaan jakamalla prepaid-kortillasi jäljellä oleva arvo 7,70 eurolla heti siinä vaiheessa, kun ryhdyt käyttämään roamingdatapalveluja. Saat kotimaanhintaisen verkkovierailun yhteydessä täsmälleen saman määrän dataa, josta olet maksanut etukäteen. Voit tietysti ostaa lisää arvoa prepaid-kortillesi verkkovierailusi aikana.

Esimerkkitapaus

Jana asuu Slovakiassa, ja hänen matkapuhelimensa prepaid-kortilla on saldoa 20 euroa (alv mukaan luettuna), mikä kattaa puhelut, tekstiviestit ja datapalvelut. Kun hän lähtee lomalle Espanjaan, hänellä on kortillaan jäljellä saldoa 12 euroa (ilman alv:tä). Espanjan-lomansa aikana hän voi käyttää dataa vastaavan määrän kuin hänen prepaid-kortillaan oli saldoa jäljellä. Hän saa vähintään 1,5 gigatavua verkkovierailudataa (12 euroa / 7,70 euroa = 1,5).

Datarajat – kansalliset mobiilisopimukset, joihin sisältyy rajoittamaton data

Jos sinulla on sopimus kiinteän kuukausimaksun palvelupaketista, johon kuuluu rajoittamaton data, mobiilioperaattorisi on tarjottava sinulle suuri määrä kotimaanhintaista dataa. Tarkka määrä riippuu siitä, kuinka paljon maksat mobiilipaketistasi. Roamingdatan määrän on oltava vähintään kaksi kertaa se määrä, joka saadaan, kun mobiililiittymäsi hinta (ilman alv:tä) jaetaan dataroamingin enimmäistukkuhinnalla (vuonna 2017: 7,70 euroa).

Esimerkki: Maksat 40 euroa (ilman alv:tä) mobiilipaketista, johon kuuluu rajoittamaton määrä puheluita, tekstiviestejä ja dataa. Kun teet kotimaanhintaisia verkkovierailuja EU:ssa, puheluiden ja tekstiviestien määrä on rajoittamaton ja dataa saat vähintään 10,3 gigatavua (2 x (40 euroa/7,70 euroa) = 10,3).

Operaattorisi on tiedotettava sinulle selvästi tästä datamäärästä. Jos verkkovierailusi aikana käytät dataa tätä enemmän, lisämaksu on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2017: 7,70 euroa / gigatavu dataa + alv; vuonna 2018: 6 euroa / gigatavu dataa + alv). Datapalvelujen enimmäishinta pienenee edelleen vuoden 2018 jälkeen.

Datarajat – kansalliset mobiilisopimukset, joihin sisältyy rajoitettu määrä dataa

Jos sopimuksesi mukaan sinulle kuuluu rajoitettu määrä dataa tai erittäin edullista mobiilidataa (vuonna 2017: alle 3,85 euroa / gigatavu), operaattorisi voi soveltaa kohtuullisen käytön rajaa dataroamingiin. Raja lasketaan kotimaan mobiilisopimuksesi vähittäishinnan perusteella, kuten rajoittamattoman datan osaltakin (ks. aiempi esimerkki). Operaattorisi on ilmoitettava sinulle ennalta tällaisesta rajasta ja varoitettava, jos saavutat tämän rajan. Muista, että voit jatkaa dataroamingia, mutta operaattorisi laskuttaa siitä lisämaksun. Lisämaksu on datan enimmäistukkuhinnan suuruinen (vuonna 2017: 7,70 euroa / gigatavu dataa + alv; vuonna 2018: 6 euroa / gigatavu dataa + alv). Datapalvelujen enimmäishinta pienenee edelleen vuoden 2018 jälkeen.

Muut sopimukset

Operaattorit voivat tarjota sopimuksia ilman roamingpalveluita tai erityisiä vaihtoehtoisia roamingsopimuksia, joiden hinnoitteluun ei sovelleta kotimaanhintaisten verkkovierailujen sääntöjä (esim. roaming EU:n ulkopuolella), mutta asiakkaan on erikseen ilmoitettava haluavansa tällaista poikkeavaa järjestelyä. Mobiilioperaattorit voivat halutessaan tarjota myös edullisempia hintoja, joten sinun kannattaa vertailla hintoja ja tarjouksia, jotta löydät omia tarpeitasi parhaiten vastaavan palvelun.

Kohtuullisen käytön politiikka – valvonta

Kohtuullisen käytön politiikan mukaisesti operaattori voi seurata ja tarkastaa roaming-kulutuksesi 4 kuukauden ajalta. Jos tänä aikana olet ollut toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja olet käyttänyt roamingpalveluja enemmän toisessa EU-maassa kuin kotimaassasi , operaattorisi voi ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää sinua selventämään tilannettasi. Sinulla on 14 vuorokautta aikaa. Jos edelleen oleskelet toisessa EU-maassa enemmän kuin kotimaassasi ja käytät siellä enemmän roamingpalveluita kuin kotimaassasi, operaattorisi voi alkaa periä sinulta lisämaksua roaming-kulutuksestasi. Lisämaksun (ilman alv:tä) enimmäismäärät ovat seuraavat:

  • 3,2 senttiä minuutilta puheluista
  • 1 sentti tekstiviestistä
  • 7,70 euroa gigatavua kohden datasta (enimmäishinta vuonna 2017)

Tämä enimmäishinta pienenee asteittain 1.1.2018 alkaen joka vuosi seuraavasti: 6 euroa (2018), 4,50 euroa (2019), 3,50 euroa (2020), 3,0 euroa (2021) ja 2,50 (2022). Vuoden 2019 jälkeisiä enimmäishintoja voidaan tarkistaa vuonna 2019 roaming-markkinoiden tukkuhintojen kehityksen mukaisesti.

Kohtuullisen käytön politiikka – raja-alueiden työntekijät

Jos käyt töissä toisessa EU-maassa kuin missä asut, voit valita operaattorisi kummasta tahansa maasta ja tehdä kotimaanhintaisia verkkovierailuja kumman tahansa maan operaattorin SIM-kortilla. Kohtuullista käyttöä koskevaa politiikkaa sovelletaan sillä lisäedellytyksellä, että kaikki päivät, joina kiinnityt vähintään kerran päivässä kotimaasi operaattorin verkkoon lasketaan päiviksi, joina olet kotimaassasi (vaikka kävisitkin ulkomailla tuona päivänä).

Puhelut kotoa / roaming EU:n ulkopuolella

Soittamista toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuoliseen maahan kotoa ei pidetä roamingina, joten kotimaanhintaisia verkkovierailuja koskevia sääntöjä ei sovelleta. Näiden puheluiden hintoja ei säännellä, ja ne voivat olla kalliita.

Roaming (erityisesti dataroaming) voi EU:n ulkopuolella olla hyvin kallista, joten on hyvä tarkistaa hinnat palveluntarjoajalta ennen matkustamista, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

Roaming laivalla tai lentokoneella matkustettaessa

Jos matkustat laivalla tai lentokoneella EU:ssa, voit hyödyntää kotimaanhintaisia verkkovierailuja niin kauan kuin olet liittyneenä maanpäälliseen matkaviestintäverkkoon. Jos mobiilipalveluja tarjotaan satelliittijärjestelmän kautta, kotimaanhintaisia verkkovierailuja ei voi tehdä. Roamingpalveluiden hintaa ei tällöin säännellä eikä niihin sovelleta hintakattoja.

Henkilötietojen suoja

Operaattorisi on noudatettava henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä, ja se voi käyttää sinua koskevia tietoja (joita sillä jo on laskutusta varten) ainoastaan siihen, että se kykenee vertailemaan roaming-kulutuksesi määrää kotimaassa ja ulkomailla.

Kuluttajan oikeudet

Jos palveluntarjoaja ei ole noudattanut kotimaanhintaisia verkkovierailuja koskevia oikeuksiasi ja sinulta on laskutettu liikaa roamingpalveluista, kun olet matkustanut EU:n alueella, ota yhteyttä operaattoriin. Voit tehdä valituksen ja kiistää nämä ylimääräiset maksut.

Jos et tyydy operaattorisi vastaukseen, voit ottaa yhteyttä oman maasi kansallisiin sääntelyviranomaisiinEnglish. Yleensä asian ratkaisee kansallinen televiestintäalan sääntelyviranomainen.

Julkiset kuulemismenettelyt
    Tarvitsetko asiantuntija-apua?
    Apua ja neuvontaa