Available languages:

L-aħħar verifika: 25/07/2018

Taxxi fuq id-dħul f'pajjiż barrani – Malta

Il-Brexit affettwak?

Jien impjegat

Liema introjtu jiġi ntaxxat f'Malta?

  • Ilek tgħix f'Malta mill-anqas 183 jum f'perjodu ta' 12-il xahar? Għandek tħallas it-taxxa fuq l-introjtu magħmul f'Malta, il-qligħ kapitali taxxabbli kollu f'Malta u l-introjtu kollu magħmul f'pajjiżi barranin jekk mibgħut Malta.
  • Ilek tgħix f'Malta anqas minn 183 jum? Ma titqiesx bħala resident taxxabbli u tħallas biss it-taxxa fuq l-introjtu li taqla' f'Malta. Madankollu, jekk tqatta' b'mod regolari żmien konsiderevoli f'Malta anki jekk anqas minn 183 ġurnata fis-sena, tista' xorta waħda tiġi kkunsidrat bħala residenti għall-finijiet tat-taxxa.
  • Introjtu minn pajjiżi oħrajn tal-UE? Żgura ruħek li qatt ma tħallas it-taxxa darbtejn għall-istess introjtu.

Kemm għandek tħallas?

X'jibqa' mill-introjtu gross tiegħek f'Malta wara li jitnaqqsu t-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali?

Ir-rati tat-taxxa fuq l-introjtu għall-2017 (prospett 2018​) - rati uniċi

Kategorija

Introjtu annwali

Rata

1

sa €9 100

0%

2

€9 100 – €14 500

15%

3

€14 501 – €60 000

25%

47

aktar minn €60 000

35%

Ir-rati tat-taxxa fuq l-introjtu jiddependu mil-livell tal-introjtu tiegħek u mis-sitwazzjoni ta' familtek. Qis kull:

  • benefiċċju ta' taxxa
  • tnaqqis li għandek dritt għalih għal ċerti tipi ta' nfiq.

Meta u kif għandek tħallas?

Min iħaddmek inaqqaslek it-taxxa fuq l-introjtu u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mill-pagi, mill-benefiċċji ta' kuljum jew mir-remunerazzjoni l-oħra tiegħek.

Ir-residenti Maltin li l-introjtu totali annwali tagħhom jikkonsisti biss f'introjtu li minnu tnaqqset it-taxxa minn ras il-għajn, bħall-impjieg, il-pensjoni u l-imgħaxijiet, ma għandhomx għax jimlew prospett tat-taxxa.

Dawn l-individwi se jirċievu dikjarazzjoni tat-taxxa, li tista' tkun aġġustata jekk mhix korretta. Il-persuni l-oħrajn kollha għandhom jibagħtu l-prospett tat-taxxa sat-30 ta' Ġunju.

Kif tappella / tilmenta

Jekk ma taqbilx mal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek, tista' tappella lill- uffiċċju tat-taxxaen fi żmien 30 ġurnata mill-irċevuta tal-valutazzjoni, u tiddikjara b'mod preċiż ir-raġunijiet għall-oġġezzjoni.

Links

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni ta' Maltaen

Naħdem għal rasi

Liema introjtu jiġi ntaxxat f'Malta?

  • Ilek tgħix f'Malta mill-anqas 183 jum f'perjodu ta' 12-il xahar? Għandek tħallas it-taxxa fuq l-introjtu magħmul f'Malta, il-qligħ kapitali taxxabbli kollu f'Malta u l-introjtu kollu magħmul f'pajjiżi barranin jekk mibgħut Malta.
  • Ilek tgħix f'Malta anqas minn 183 jum? Ma titqiesx bħala resident taxxabbli u tħallas biss it-taxxa fuq l-introjtu li taqla' f'Malta. Madankollu, jekk tqatta' b'mod regolari żmien konsiderevoli f'Malta anki jekk anqas minn 183 ġurnata fis-sena, tista' xorta waħda tiġi kkunsidrat bħala residenti għall-finijiet tat-taxxa.
  • Introjtu minn pajjiżi oħrajn tal-UE? Żgura ruħek li qatt ma tħallas darbtejn għall-istess introjtu.

Kemm għandek tħallas?

X'jibqa' mill-introjtu gross tiegħek f'Malta wara li jitnaqqsu t-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali?

Ir-rati tat-taxxa fuq l-introjtu għall-2017 (prospett 2018) - rati uniċi

Kategorija

Introjtu annwali

Rata

1

sa €9 100

0%

2

€9 101 – €14 500

15%

3

€14 501 – €60 000

25%

47

aktar minn €60 000

35%

Ir-rati tat-taxxa fuq l-introjtu jiddependu mil-livell tal-introjtu tiegħek u mis-sitwazzjoni ta' familtek. Qis kull:

  • benefiċċju ta' taxxa
  • tnaqqis li għandek dritt għalih għal ċerti tipi ta' nfiq.

Meta u kif għandek tħallas?

Jeħtieġlek tagħmel 3 pagamenti proviżjonali ndaqs minn qabel fit-30 ta' April, fil-31 ta' Awwissu u fil-21 ta' Diċembru. Dawn il-pagamenti huma bbażati fuq l-introjtu taxxabbli tiegħek minn sentejn qabel.

Kull taxxa li jkun fadal trid titħallas sat-30 ta' Ġunju li jsegwi t-tmiem tas-sena tat-taxxa.

Trid tibgħat ukoll il-prospett annwali tat-taxxa sat-30 ta' Ġunju ta' kull sena.

Kif tappella / tilmenta

Jekk ma taqbilx mal-valutazzjoni tat-taxxa tiegħek, tista' tappella lill- uffiċċju tat-taxxaen fi żmien 30 ġurnata mill-irċevuta tal-valutazzjoni, u tiddikjara b'mod preċiż ir-raġunijiet għall-oġġezzjoni.

Links

Id-Dipartiment tat-Taxxi Interni ta' Maltaen

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett

Ikkondividi din il-paġna: