Ostatnio sprawdzono: 24/01/2019

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

Z reguły aby pobierać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba mieszkać w kraju, który zasiłek wypłaca. Jednak pod pewnymi warunkami można w poszukiwaniu pracy wyjechać do innego kraju UE i nadal otrzymywać zasiłek z kraju, w którym nabyliśmy do niego prawo.

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Przez co najmniej 3 miesiące możesz nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych z kraju, w którym ostatnio pracowałeś (okres ten może trwać maksymalnie do sześciu miesięcy), w zależności od tego, która instytucja wypłaca Ci zasiłek.

Zasiłek możesz pobierać w innym kraju UE wyłącznie, jeśli jesteś:

Przed wyjazdem musisz:

Zezwolenie to jest ważne tylko w jednym kraju. Jeśli chcesz przenieść swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju, musisz wystąpić o wydanie kolejnego formularza U2. Dowiedz się w urzędzie pracy, czy musisz w tym celu wrócić do kraju, czy też można to zrobić na odległość.

Po przyjeździe do nowego kraju będziesz musiał:

Warto dowiedzieć się, jakie są prawa i obowiązki osób szukających pracy w nowym kraju. Mogą bardzo się różnić od praw i obowiązków w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Ta sama kwota, co poprzednio, wpłacana będzie bezpośrednio na Twoje konto bankowe w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Aby zachować swoje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musisz wrócić do wypłacającego go kraju do dnia wygaśnięcia Twojego prawa do zasiłku lub w dniu jego wygaśnięcia.

Pamiętaj, że jeśli jesteś obywatelem Chorwacji, mogą Cię obowiązywać przepisy tymczasowo ograniczające Twoje prawo do pracy w innych krajach UE.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Jeśli chcesz pozostać za granicą dłużej niż 3 miesiące, musisz wystąpić o przedłużenie transferu należnych świadczeń do krajowych służb zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej – może ona przedłużyć ten okres z 3 do 6 miesięcy.

Nie wszystkie kraje zgadzają się przedłużyć ten termin. Zwróć się do publicznych służb zatrudnienia w kraju Twojego pochodzenia z pytaniem, czy i na jakich warunkach może zostać przyznane przedłużenie.

Większość krajów udzielających zgody na przedłużenie terminu stosuje jasne kryteria oceny wniosków. Mogą więc na przykład poprosić Cię o przedstawienie:

Złóż wniosek o przedłużenie możliwie jak najwcześniej. Musisz to zrobić przed upływem pierwszych 3 miesięcy.

Równe traktowanie

Jako osobie poszukującej pracy przysługuje Ci prawo do takiego samego traktowania jak obywatelom tego kraju pod względem:

Władze kraju, w którym szukasz pracy, mogą poczekać, aż rzeczywiście zwiążesz się z miejscowym rynkiem pracy, zanim udostępnią Ci niektóre rodzaje wsparcia finansowego w poszukiwaniu pracy, takie jak niskooprocentowane pożyczki dla osób bezrobotnych rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Odpowiednio długi czas pobytu i poszukiwania pracy w danym kraju może zostać uznany za rzeczywisty związek z krajowym rynkiem pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: