Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 15/05/2017

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Na razie Wielka Brytania pozostaje pełnoprawnym członkiem UE, a wynikające z tego prawa i obowiązki nadal mają w pełni zastosowanie zarówno w tym kraju, jak i do tego kraju.

 • Pytania i odpowiedzi na podstawie wspólnego sprawozdania z dnia 8 grudnia 2017 r. dotyczącego negocjacji między UE a Wielką BrytaniąEnglish
 • Publikacje UE na temat brexituEnglish
 • Informacje i wskazówki rządu brytyjskiego dotyczące brexituEnglish

Z reguły aby pobierać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba mieszkać w kraju, który zasiłek wypłaca. Jednak pod pewnymi warunkami można w poszukiwaniu pracy wyjechać do innego kraju UE i nadal otrzymywać zasiłek z kraju, w którym nabyliśmy do niego prawo.

Pobyt za granicą do trzech miesięcy

Przez co najmniej 3 miesiące możesz nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych z kraju, w którym ostatnio pracowałeś (okres ten może trwać maksymalnie do sześciu miesięcy), w zależności od tego, która instytucja wypłaca Ci zasiłek.

Zasiłek możesz pobierać w innym kraju UE wyłącznie, jeśli jesteś:

 • osobą całkowicie bezrobotną (nie częściowo ani okresowo)
 • oraz osobą uprawnioną do zasiłku dla bezrobotnych w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Przed wyjazdem musisz:

 • być od co najmniej czterech tygodni zarejestrowany jako osoba bezrobotna poszukująca pracy (możliwe są wyjątki) w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej
 • wystąpić do krajowych służb zatrudnienia o formularz U2 (dawniej E 303) – jest to zezwolenie na przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych za granicę.

Zezwolenie to jest ważne tylko w jednym kraju. Jeśli chcesz przenieść swój zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju, musisz wystąpić o wydanie kolejnego formularza U2. Dowiedz się w urzędzie pracy, czy musisz w tym celu wrócić do kraju, czy też można to zrobić na odległość.

Po przyjeździe do nowego kraju będziesz musiał:

 • zarejestrować się w krajowym urzędzie ds. zatrudnienia jako osoba poszukująca pracy w terminie 7 dni od dnia, w którym przestałeś być do dyspozycji krajowych służb zatrudnienia w kraju, który opuściłeś
 • przy rejestracji przedstawić formularz U2 (dawniej E 303)
 • zgodzić się na wszelkie kontrole, którym poddaje się osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych w nowym kraju (tak jakby to przez służby tego kraju miał być wypłacany zasiłek).

Warto dowiedzieć się, jakie są prawa i obowiązki osób szukających pracy w nowym kraju. Mogą bardzo się różnić od praw i obowiązków w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Ta sama kwota, co poprzednio, wpłacana będzie bezpośrednio na Twoje konto bankowe w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej.

Aby zachować swoje prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musisz wrócić do wypłacającego go kraju do dnia wygaśnięcia Twojego prawa do zasiłku lub w dniu jego wygaśnięcia.

Pamiętaj, że jeśli jesteś obywatelem Chorwacji, mogą Cię obowiązywać przepisy tymczasowo ograniczające Twoje prawo do pracy w innych krajach UE.

Pobyt za granicą przez ponad trzy miesiące

Jeśli chcesz pozostać za granicą dłużej niż 3 miesiące, musisz wystąpić o przedłużenie transferu należnych świadczeń do krajowych służb zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej – może ona przedłużyć ten okres z 3 do 6 miesięcy.

Nie wszystkie kraje zgadzają się przedłużyć ten termin. Zwróć się do publicznych służb zatrudnienia w kraju Twojego pochodzenia z pytaniem, czy i na jakich warunkach może zostać przyznane przedłużenie.

Większość krajów udzielających zgody na przedłużenie terminu stosuje jasne kryteria oceny wniosków. Mogą więc na przykład poprosić Cię o przedstawienie:

 • dowodów poświadczających wszystkie Twoje próby znalezienia pracy podczas pierwszych 3 miesięcy pobytu za granicą
 • dowodów na to, że masz większe szanse na znalezienie pracy za granicą, jeśli będziesz miał więcej czasu
 • informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku pracy w kraju, w którym przebywasz.

Złóż wniosek o przedłużenie możliwie jak najwcześniej. Musisz to zrobić przed upływem pierwszych 3 miesięcy.

Równe traktowanie

Jako osobie poszukującej pracy przysługuje Ci prawo do takiego samego traktowania jak obywatelom tego kraju pod względem:

 • dostępu do pracy
 • wsparcia ze strony służb zatrudnienia
 • wsparcia finansowego w poszukiwaniu pracy.

Władze kraju, w którym szukasz pracy, mogą poczekać, aż rzeczywiście zwiążesz się z miejscowym rynkiem pracy, zanim udostępnią Ci niektóre rodzaje wsparcia finansowego w poszukiwaniu pracy, takie jak niskooprocentowane pożyczki dla osób bezrobotnych rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Odpowiednio długi czas pobytu i poszukiwania pracy w danym kraju może zostać uznany za rzeczywisty związek z krajowym rynkiem pracy.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy