Paskutinį kartą tikrinta 2020-05-13

Kontaktai

Pagalbos tarnybos

Turite klausimų apie ES?

Telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11en

E. paštasen

Informacijos centrai jūsų šalyjeen

Konsultacijos ES teisių klausimais / Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Jūsų Europos patarėjas / Solvit

Pagalba ir patarimai įmonėms

Pagalba verslo klausimaisen

Vartotojų klausimai

Europos vartotojų centrų tinklas (ECC-Net)

Keleivių teisės

Lėktuvų keleivių teisės

Traukinių keleivių teisės

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusios problemos užsienyje

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusių problemų sprendimas

Darbo ir socialinės apsaugos teisės

Kreipkitės į konsultantą darbo Europoje klausimais

Atsakingas padalinys

Europos Komisija
Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ GD
Bendrosios rinkos paslaugų centras
1049 Briuselis
BELGIJA