Paskutinį kartą tikrinta 2021-10-14

Kontaktai

Pagalbos tarnybos

Turite klausimų apie ES?

Telefonas 00 800 6 7 8 9 10 11en

E. paštasen

Informacijos centrai jūsų šalyjeen

Konsultacijos ES teisių klausimais / Kreipkitės dėl problemų, kylančių dėl viešųjų įstaigų veiksmų

Jūsų Europos patarėjas / Solvit

Pagalba ir patarimai įmonėms

Pagalba verslo klausimaisen

Vartotojų klausimai

Europos vartotojų centrų tinklas (ECC-Net)Atidaryti kaip išorės nuorodą

Keleivių teisės

Lėktuvų keleivių teisės

Traukinių keleivių teisės

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusios problemos užsienyje

Su draudimo įstaigomis ar bankais susijusių problemų sprendimas

Darbo ir socialinės apsaugos teisės

Kreipkitės į konsultantą darbo Europoje klausimaisAtidaryti kaip išorės nuorodą

Atsakingas padalinys

Europos Komisija
Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ GD
Planavimas, finansai, duomenys

Duomenys ir žinios politikai, verslui ir žmonėms
1049 Briuselis
BELGIJA