Viimati ajakohastatud: 11/02/2019

Vanemapuhkus

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Töötajatel (meestel ja naistel) on õigus saada vanemapuhkust lapse sünni või adopteerimise korral sõltumata nende töölepingu liigist (osalise tööajaga, täisajaga jne).

Töötajaid ei saa vallandada põhjusel, et nad on taotlenud vanemapuhkust, või kohelda neid teistega võrreldes halvemini.

Mõlemal lapsevanemal on õigus saada vähemalt neli kuud puhkust. Üldjuhul ei saa töötajad oma õigust puhkusele kanda üle teisele lapsevanemale. Mõnedes riikides on see osaliselt siiski võimalik, kuid mitte rohkem, kui kolme kuu ulatuses.

ELi eeskirjade kohaselt võivad lapsevanemad võtta vanemapuhkust ükskõik millal kuni lapse kaheksa aastaseks saamiseni. See vanusepiir võib vastavalt mõnede liikmesriikide õigusaktidele olla siiski madalam.

Pärast vanemapuhkuse lõppemist on töötajal õigus naasta samale töökohale. Kui see ei ole võimalik, peate talle pakkuma sarnast tööd vastavalt temaga sõlmitud töölepingule.

Kui tööle tagasipöörduvad töötajad taotlevad ajutiselt oma tööaja muutmist, peate seda tõsiselt kaaluma ning põhjendama keeldumist veenvate ettevõtte vajadustest lähtuvate argumentidega.

Lisateave:

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: