Viimati ajakohastatud: 14/10/2021

Vanemapuhkus

Töötajatel (meestel ja naistel) on õigus saada vanemapuhkust lapse sünni või adopteerimise korral sõltumata nende töölepingu liigist (osalise tööajaga, täisajaga jne).

Töötajaid ei saa vallandada põhjusel, et nad on taotlenud vanemapuhkust, või kohelda neid teistega võrreldes halvemini.

Mõlemal lapsevanemal on õigus saada vähemalt neli kuud puhkust. Üldjuhul ei saa töötajad oma õigust puhkusele kanda üle teisele lapsevanemale. Mõnedes riikides on see osaliselt siiski võimalik, kuid mitte rohkem, kui kolme kuu ulatuses.

Hoiatus

ELi eeskirjade kohaselt võivad lapsevanemad võtta vanemapuhkust ükskõik millal kuni lapse kaheksa aastaseks saamiseni. See vanusepiir võib vastavalt mõnede liikmesriikide õigusaktidele olla siiski madalam.

Pärast vanemapuhkuse lõppemist on töötajal õigus naasta samale töökohale. Kui see ei ole võimalik, peate talle pakkuma sarnast tööd vastavalt temaga sõlmitud töölepingule.

Kui tööle tagasipöörduvad töötajad taotlevad ajutiselt oma tööaja muutmist, peate seda tõsiselt kaaluma ning põhjendama keeldumist veenvate ettevõtte vajadustest lähtuvate argumentidega.

Lisateave:

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma ettevõtte suhtes kehtivate ELi õigusnormide kohta / Lahendage probleemid riigiasutusega

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega , nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Täiendavad abiteenused

Jaga lehekülge: