Viimati ajakohastatud: 08/04/2020

Võrdne kohtlemine ja vaba liikumine

Mida Brexit mõjutab?

Teistest ELi liikmesriikidest pärit töötajad - võrdne kohtlemine ja õigus töötada tööloata

Tööandjana on teil õigus värvata töötajaid mis tahes ELi liikmesriigist. Peate teistest ELi liikmesriikidest pärit tööotsijaid kohtlema samaväärselt oma riigist pärit kandidaatidega. Te ei tohi värbamisel rakendada diskrimineerivaid nõudeid, näiteks seoses kodakondsusega. Samuti peate tagama teiste ELi liikmesriikide kodanikele samad töötingimused (palk, tasuline puhkus jne), mis kehtivad teie oma riigi kodanike suhtes. ELi liikmesriigist pärit tööotsijatel ei pea olema tööluba teises liikmesriigis töötamiseks.

Horvaatia kodanikel võib Austrias siiski veel vaja minna tööluba. Samuti võib mõnedel ELi kodanikel Horvaatias töövõtjana tööluba vaja minna. Lugege lisaks töölubade kohta ELis.

Võite paluda teistest ELi liikmesriikidest pärit tööotsijatel tõendada tööks vajalikku keeleoskust, kuid asjaomased nõuded peavad mõistlikult töökohale vastama.

Seadusega on keelatud ka diskrimineerida järgmistel alustel:

Abiks töötajate leidmisel kõikjalt EList on Euroopa tööalase liikuvuse portaal EURES.

Kui teie ettevõte asub piirialal, võite saada EURESE vahendusel ka personalihalduse alaseid nõuandeid seoses naaberriigist tööl käivate töötajatega.

Seonduvad teemad

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma ettevõtte suhtes kehtivate ELi õigusnormide kohta / Lahendage probleemid riigiasutusega

Kohalik ettevõtlustugi

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: