Kruimelpad

Bijgewerkt : 30/08/2016

Formulieren voor uw sociale zekerheid

Formulieren voor uw sociale zekerheid als u verhuist naar een ander EU-land

Met deze formulieren kunt u ervoor zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft als u als onderdaan van een EU-land in een ander EU-land gaat werken of heeft gewerkt.

Deze formulieren zijn geldig als u in een EU-land woont, ongeacht uw nationaliteit.

Formulier

Doel

Afgegeven door en voor

A1

 (voorheen

  E 101

  E 103)

Verklaring van de geldende wetgeving. Bewijst dat u in een ander EU-land socialezekerheidspremies betaalt. Nuttig als u in een of meer andere landen werkt.

Dit formulier wordt afgegeven door uw zorgverzekeraar in uw eigen land.

S1

 (voorheen

  E 106,

  E 109

  en

  E 121 - wordt nog steeds afgegeven door bepaalde instellingen)

Bewijst dat u recht heeft op gezondheidszorg als u niet woont in het land waar u verzekerd bent. Nuttig voor grenswerkers, gepensioneerden, ambtenaren en degenen die door hen worden onderhouden.

 

Vraag uw zorgverzekeraar bij welke instelling u het S1-formulier kunt krijgen.

In te dienen bij een zorgverzekeraar in het land waar u woont.

S2

 (voorheen

  E 112)

Geeft toestemming voor een geplande behandeling in een ander EU- of EVA-land. U hebt dezelfde rechten als onderdanen van dat land. In sommige gevallen moet u een gedeelte van tevoren zelf betalen.

Zorgverzekeraar

Geef het af bij een zorgverzekeraar in het land waar u zich laat behandelen.

S3

Bewijst dat u recht heeft op behandeling in het land waar u vroeger werkte. Nuttig voor gepensioneerde grenswerkers die niet meer verzekerd zijn in het land waar ze vroeger werkten.

Zorgverzekeraar

In te dienen bij de zorgverzekeraar van het land waar u vroeger werkte als grenswerker.

U1

 (voorheen

  E 301)

Geeft een overzicht van de verzekerde periodes die meetellen voor de berekening van uw werkloosheidsuitkering.

Dit formulier wordt afgegeven door de openbare werkgelegenheidsdienst of de instelling voor sociale zekerheid in het land/de landen waar u gewerkt heeft.

In te dienen bij het arbeidsbureau in het land waar u een uitkering aanvraagt.

U2

 (voorheen

  E 303)

Geeft recht op behoud van uw werkloosheidsuitkering als u in een ander land werk gaat zoeken.

Dit formulier wordt afgegeven door de openbare werkgelegenheidsdienst of de instelling voor sociale zekerheid in het land waar u werkloos bent geraakt.

In te dienen bij het arbeidsbureau in het land waar u werk zoekt.

U3

Omstandigheden die het recht op werkloosheidsuitkeringen kunnen beïnvloeden. Informeert de instanties die uw uitkering betalen over wijzigingen in uw situatie die aanleiding kunnen geven om uw uitkering te herzien.

Arbeidsbureau in het land waar u met het U2-formulier werk gaat zoeken.

DA1

 (voorheen

  E 123)

Geeft u onder bijzondere voorwaarden bij arbeidsongevallen en beroepsziekten recht op medische behandeling in een ander EU-land.

Zorgverzekeraar

In te dienen bij de zorgverzekeraar in het land waar u werkt.

P1

Geeft een overzicht van alle besluiten die zijn genomen in verband met uw pensioen door de instanties in alle EU-landen waar u een ouderdoms-, nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Pensioendienst waar u een pensioen aanvraagt.

U ontvangt het zodra de instantie de nodige gegevens heeft ontvangen over de verschillende autoriteiten die een aanvraag van u hebben behandeld.

Openbare raadpleging

In dit geval de 27 EU-landen + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.