Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 15/05/2017

Uw werkloosheidsuitkering meenemen

In het algemeen moet u voor het ontvangen van een werkloosheidsuitkering in het land wonen dat uw uitkering betaalt. Maar onder bepaalde voorwaarden kunt u naar een ander EU-land gaan om werk te zoeken en uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u werkloos werd.

Verblijf van maximaal 3 maanden

U kunt nog minstens 3 maanden uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u het laatst heeft gewerkt. Die termijn kan worden verlengd tot maximaal 6 maanden, maar dat hangt af van uw uitkeringsinstantie.

Dit geldt alleen als u:

 • volledig werkloos bent (niet gedeeltelijk of tijdelijk) en
 • recht hebt op een werkloosheidsuitkering in het land waar u werkloos werd.

Voordat u vertrekt, moet u:

 • ten minste 4 weken geregistreerd staan als werkloze werkzoekende bij de dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd (er zijn uitzonderingen mogelijk)
 • een U2-formulier (voorheen E 303-formulier), d.w.z. goedkeuring om uw werkloosheidsuitkering mee te nemen, aanvragen bij uw nationale dienst voor arbeidsvoorziening.

Deze toestemming geldt slechts voor één land. Als u uw werkloosheidsuitkering naar een ander land wilt meenemen, moet u daarvoor opnieuw een U2-formulier aanvragen. Vraag uw arbeidsbureau of u terug naar huis moet om deze nieuwe toestemming aan te vragen, of dat u dit op afstand kunt doen.

Bij aankomst in het nieuwe land moet u:

 • zich als werkzoekende inschrijven bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening binnen 7 dagen vanaf de datum waarop u niet meer beschikbaar bent voor werk in het land waaruit u bent vertrokken.
 • uw U2-formulier (voorheen E303-formulier) indienen bij de inschrijving
 • toestemmen in controles die worden uitgevoerd bij ontvangers van een werkloosheidsuitkering in uw gastland, alsof u uw werkloosheidsuitkering van dat land zou ontvangen.

We raden u aan om informatie in te winnen over uw rechten en plichten als werkzoekende in uw nieuwe land. Deze kunnen erg verschillen van die in het land waar u werkloos werd.

U blijft hetzelfde bedrag ontvangen, rechtstreeks op uw bankrekening in het land waar u werkloos werd.

Als u uw recht op een werkloosheidsuitkering wilt behouden, zorg er dan voor dat u terugkeert naar het land dat uw uitkering betaalt, uiterlijk op de dag dat uw recht op uitkering vervalt.

Bent u Kroaat, dan gelden er in sommige EU-landen regels die uw recht op werk tijdelijk kunnen beperken.

Langer dan 3 maanden in het buitenland

Als u meer dan 3 maanden in het buitenland wilt blijven, moet u een verlenging aanvragen bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd: ze kunnen de termijn verlengen tot 6 maanden.

Niet alle landen staan zo'n verlenging toe. Vraag het arbeidsbureau in uw eigen land of u voor zo'n verlenging in aanmerking komt, en zo ja, onder welke voorwaarden.

De meeste landen hanteren daarvoor duidelijke criteria. Zo kunnen ze u vragen:

 • te bewijzen dat u de eerste 3 maanden naar werk heeft gezocht
 • te bewijzen dat u tijdens die verlenging meer kans heeft op werk in het buitenland dan in eigen land
 • informatie te verstrekken over vacatures op de arbeidsmarkt van het gastland

Vraag de verlenging zo vroeg mogelijk aan, maar in ieder geval vóór het einde van de oorspronkelijke periode van drie maanden.

Gelijke behandeling

Wanneer u in het buitenland werkt zoekt, heeft u dezelfde rechten als de onderdanen van uw gastland met betrekking tot:

 • toegang tot werk
 • ondersteuning door de dienst voor arbeidsvoorziening
 • financiële steun bij het vinden van werk

Soms komt u in uw gastland pas in aanmerking voor financiële steun om aan het werk te gaan, zoals goedkope leningen voor werklozen die een eigen zaak beginnen, als u een werkelijke band met de lokale arbeidsmarkt heeft opgebouwd. Als u al geruime tijd in het land verblijft op zoek naar werk, kan dan tellen als een werkelijke band.

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies