Available languages:

Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 24/04/2019

Auton rekisteröinti toisessa EU-maassa – Suomi

Rekisteröintisäännöt

Kun henkilö on muuttanut Suomeen ja hänen katsotaan asuvan täällä vakinaisesti, hän ei saa käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa tilapäisestikään liikenteessä Suomessa suorittamatta autoveroa.

Vapautukset ajoneuvon rekisteröintivelvollisuudesta

EU-kansalainen, joka muuttaa Suomeen voi käyttää siellä ajoneuvoaan, jos se on vielä rekisteröity entiseen kotimaahan.

Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahantuoneen henkilön ilmoitettava ensirekisteröitäväksi 30 päivän kuluessa.

Ajoneuvon maahantuonti

ETA-alueella rekisteröityä ajoneuvoa, joka on tarkoitus rekisteröidä Suomeen, voidaan käyttää Suomessa jo ennen kuin ajoneuvo on verotettu. Edellytyksenä on, että siitä on annettu Tullille käyttöönottoilmoitus ennen ajoneuvon käytön alkamista Suomessa ja veroilmoitus viiden päivä kuluessa käyttöönottoilmoituksen antamisesta. Käyttöoikeus päättyy veron eräpäivänä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua käyttöönottoilmoituksen antamisesta. Ajoneuvolla on lisäksi oltava Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Opiskelijat

Jos muuttaa toisesta EU-maasta Suomeen opiskelemaan:

 • omaa autoa ei täydy rekisteröidä opiskelun ajaksi. Tämä koskee myös autoa, jonka omistavat opiskelijan vanhemmat, jotka eivät asu Suomessa,

 • autosta ei täydy maksaa rekisteröintimaksua eikä ajoneuvoveroa Suomessa,

 • autolle ei täydy hankkia ylimääräistä autovakuutusta opiskelun ajaksi.

Vapautus ajoneuvon rekisteröintivelvollisuudesta, edellyttää ​opiskelijatodistuksen esittämistä yliopistosta (tai muusta oppilaitoksesta), joka on voimassa koko opiskeluajan. Lisäksi jos oleskelu Suomessa kestää vähintään 6 kuukautta, täytyy myös seuraava Tullin lomake täyttää:

Ilmoitus ajoneuvon käyttämisestä Suomessa, kun tuojana on ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö, joka oleskelee Suomessa yksinomaan yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten

Opiskelijatodistus pyydetään oppilaitokselta ja Nämä dokumentit säilytetään ajoneuvossa viranomaisen tarkastuksen varalta.

Ajoneuvon opiskelijakäyttö

Jos opiskelun lisäksi tekee töitä Suomessa, ajoneuvo täytyyrekisteröidä ja maksaa siihen liittyvät verot ja maksut.

Eläkeläiset, vapaa-ajan asunnon omistajat, rajatyöntekijät

EU-kansalaisen, jolla on vapaa-ajan asunto Suomessa (jota käytetään enintään 6 kuukautta vuodessa), ei täydy rekisteröidä ajoneuvoaan siellä.

Vapautus auton rekisteröintivelvollisuudesta edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

 • ajoneuvon omistaja tai haltija asuu vakinaisesti toisessa EU-maassa

 • ajoneuvorekisteröity toisessa EU-maassa

 • tuotu maahan omaa tarvetta varten

 • voi hakea pidennettyä aikaa ajoneuvon väliaikaiselle käytölle.

Verohallinnon lomakkeella 1260

Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö

Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin aikaraja

Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahantuoneen henkilön ilmoitettava ensirekisteröitäväksi 30 päivän kuluessa:

 • maahantuonnista, jos ajoneuvon omistajalla on Suomeen saapuessaan tarkoitus jäädä tänne vakituisesti asumaan; tai

 • siitä, kun ajoneuvon omistajan katsotaan Suomeen saapumisen jälkeen asettuneen tänne vakinaisesti asumaan.

Aikaisemmin muuhun EU-maahan rekisteröidyn ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä haluavan on käännyttävä.

Verohallinnon

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin

Väliaikaiset rekisterikilvet

Ulkomailla ostetulle ajoneuvolle toisessa EU-maassa myönnetyt siirtokilvet hyväksytäänSuomessa auton ajamiseen asuinmaahan.

Siirtokilvet saa Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rekisteröintiyhteistyökumppaneilta (katsastusasemat ympäri Suomen). Suomessa on noin 300 katsastustoimipaikkaa, joista siirtokilvet voi noutaa hintaan 16,60 euroa. Vakuutuksen hinta on 10 euroa ensimmäiseltä päivältä ja 6 euroa jokaiselta lisäpäivältä.

Rekisteröinnin asiakashinnat

Auton verotus

Jos EU-kansalainen haluaa rekisteröidä auton ja käyttää sitä Suomessa, hänen on maksettava seuraavat verot tai maksut:

 • autovero: Suomen verohallinnolle maksetaan autoveroa henkilö- ja pakettiautoista, sekä alle 1 875 kg painavista linja-autoista ja jakeluautoista, kuten myös moottoripyöristä ja muista L-luokan ajoneuvoista (esimerkiksi mönkijät). Autovero on suoritettava ennen rekisteröintiä ja käyttöönottoa Suomessa. Poikkeuksena ovat tietyt tarkoin määritellyt määräaikaiset verovapaat käyttötapaukset.

 • EU:n ulkopuolelta tuotavista ajoneuvoista kannetaan myös tulli ja maahantuonnin arvonlisävero.

 • ajoneuvoveron perii Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Ajoneuvovero lasketaan päiväkäytöstä ja se peritään 12-kuukauden verotusjaksoissa perustuen ajoneuvorekisterin ajoneuvotietoihin. Ajoneuvoveroa ei lasketa niille päiville, jolloin ajoneuvo on ilmoitettu rekisteriin tilapäisesti liikennekäytöstäpoistetuksi. Verotus perustuu ajoneuvoa koskeviin tietoihin ajoneuvorekisterissä.

 • Käyttövoimavero määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä.

 • polttoainevero sisältyy polttoaineen hintaan.

Kuorma-autot, kuten kevyet L-luokan ajoneuvot kuten mopot, ovat verovapaita. Ne eivät kuulu autoverolain soveltamisalaan, joten niistä ei tarvitse antaa edes veroilmoitusta. Muista ajoneuvoluokista täytyy pääsääntöisesti antaa veroilmoitus ja hakea verovapautta.
M1-luokkaan kuuluva auto, jonka oma massa on vähintään 6 000 kilogrammaa, on verosta vapaa.

EU-virkailijoiden muuton jälkeen hankkimia ajoneuvoja eikä Suomesta palkattujen EU-virkailijoiden ajoneuvoja. Euroopan yhteisöjen Suomessa sijaitsevien toimielinten sekä niiden palvelukseen Suomeen tulevan pysyvästi muualla kuin Suomessa asuneen henkilön käyttöön ja omistukseen tuleva ajoneuvo on verosta vapaa.

Ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa siitä on suoritettava autoveroa – vain poikkeustapauksissa ajoneuvon rekisteröinti tai käyttö Suomessa voi olla verosta vapaata. Veroton käyttö on yleensä määräaikaista.

Suomessa käytössä olevasta ajoneuvosta, jota sääntöjen vastaisesti ei ole rekisteröity Suomessa, maksetaan korkeampaa ajoneuvoveroa. Tämä vero on vähintään 1000 euroa.

Ajoneuvon turistikäyttö

Aiheen pääsivulle

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: