Cesta

Aktualizováno 22/01/2018

Práva duševního vlastnictví

Co je duševní vlastnictví?

Duševní vlastnictví označuje výrobky, umělecká díla nebo postupy, které jste vytvořili a jež vám dávají konkurenční výhodu.

Dělí se do tří podkategorií:

  • Průmyslové vlastnictví: vynálezy (patenty), obchodní značky, průmyslové vzory, nové odrůdy rostlin, zeměpisná označení původu
  • Umělecká díla chráněná autorským právem: původní literární a výtvarná díla, hudba, televizní vysílání, software, databáze, architektonické projekty, reklama a multimédia
  • Obchodní strategie: obchodní tajemství, know-how, dohody o ochraně důvěrnosti nebo rychlá výroba.

Jak mohu své duševní vlastnictví chránit?

Své duševní vlastnictví můžete chránit na základě práv duševního vlastnictví stanovených Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Forma ochrany bude záležet na typu duševního vlastnictví:

  • patenty – znemožňují třetím stranám vyrábět, používat nebo prodávat váš vynález, a to po určitou dobu, v závislosti na druhu vynálezu
  • obchodní značky – chrání název vašeho výrobku tak, že znemožňují ostatním podnikům prodávat produkty pro týmž názvem
  • autorská práva – informují ostatní strany, že vy coby autor hodláte kontrolovat produkci, distribuci, vystavování či provedení (zpracování) vašeho uměleckého díla. Autorské právo vzniká automaticky a není potřeba jej formálně registrovat. Symbol autorského práva tak můžete začít používat bezprostředně po vzniku díla.

Práva duševního vlastnictví jsou i nadále chráněna spíše právem jednotlivých členských států než právními předpisy EU. Pokud byste chtěli své duševní vlastnictví chránit v každém státě EU zvlášť, může to být poměrně složité a nákladné. Zajistíte-li si však jeho ochranu na úrovni EU, ušetříte si čas i peníze.

Podnikáte-li ve více než v jednom státě EU, získáte v rámci jednotné registrace ochranu ve 28 členských státech EU prostřednictvím ochranné známky Evropské unie a zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství . Svou ochrannou známku nebo vzor můžete zaregistrovat v jakémkoli z 23 jazyků EU, stačí, když podáte jednu žádost na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Žádost online pro ochranné známky stojí 850 eur a pro (průmyslové) vzory Společenství 350 eur.

Můžete si zažádat o vydání národního patentu u patentového úřadu v některé z členských zemí EU nebo si nechat vydat patent evropský u Evropského patentového úřadu (EPO). V druhém případě je však nutné nechat si evropský patent uznat národním patentovým úřademEnglish v každé zemi, v níž ochranu duševního vlastnictví požadujete. V závislosti na zákonech dané zeměEnglish budete muset dodat k žádosti překlad příslušných dokumentů, popř. uhradit v dané lhůtě příslušný poplatek. Další informace o nákladech a postupech úřadů průmyslového vlastnictví ve 30 evropských zemích jsou dostupné zde .

Hledejte dále v jednotlivých zemích:

Zvolit zemi

Zvolit zemi


* Orgány členského státu tyto informace doposud neposkytly

Padělání (nezákonné napodobování značkového zboží) a pirátství (nedovolené kopírování produktu chráněného právem duševního vlastnictví) se rozšiřují znepokojivým tempem. Mají negativní dopad na inovace, hospodářský růst, zaměstnanost i zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

V případě, že se s podobným jednáním setkáte, můžete se v závislosti na právních předpisech dané členské země a původu padělaného zboží obrátit na: orgány celní správy, orgány tržního dohledu (dohlížející na obchodní normy), policii nebo patentový úřad či úřad pro ochranné známky.

Ochrana proti padělání

Ochranu vašich práv duševního vlastnictví na hranicích EU má na starost celní správa. Můžete se na její pracovníky obrátit a prostřednictvím žádosti o přijetí opatřenífrançaisDeutschEnglish je vyzvat, aby zadrželi zboží, u něhož existuje podezření na porušení práv duševního vlastnictví.

Přestože jde o žádost vnitrostátní, tedy předloženou v jedné členské zemi, může získat tentýž právní status i v ostatních zemích EU.

FormulářefrançaisDeutschEnglish žádostí a příručkafrançaisDeutschEnglish popisující, jak zažádat celní správu o přijetí opatření.

Viz také

Your Guide to IP in Europe (Váš průvodce právy duševního vlastnictví v Evropě)

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Místní podpora podnikání

Pomoc a poradenství

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Pomoc a poradenství

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit. Místní pracovníci sítě vám budou moci odpovědět rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

EEN-logo

Kontaktní formulář

(Vyplnění všech polí je povinné)
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!
Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat. Zkuste to prosím později.
Zadejte platnou e-mailovou adresu

Osobní údaje

Údaje o podniku

AnoNe

Belgie

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Chorvatsko

Zagreb

Dánsko

Copenhagen

Estonsko

Tallinn

Finsko

Helsinki

Francie

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Irsko

Dublin

Island

Reykjavík

Itálie

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kypr

Nicosia

Litva

Vilnius

Lotyšsko

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Maďarsko

Budapest

Malta

Pieta`

Německo

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Nizozemsko

Den Haag

Norsko

Oslo

Polsko

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalsko

Lisboa

Rakousko

Wien

Řecko

Athens

Rumunsko

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovensko

Bratislava

Slovinsko

Ljubljana

Španělsko

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Spojené království

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Švédsko

Stockholm

3000/3000

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network. Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu. Údaje poté nebudou nikde uloženy.

Pomoc a poradenství

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictvíEnglish

Bezplatné poradenství a školení na téma management duševního vlastnictví pro účely projektů s finanční účastí EU a nadnárodní obchodní transakce

IPR SME HelpdeskEnglish

Bezplatné poradenství a obchodní nástroje pro správu práv duševního vlastnictví v Číně, Latinské Americe a jihovýchodní Asii

InnovAccessEnglish

Národní podpůrná opatření, registrační postupy a informace o právních předpisech poskytované příslušnými úřady z 30 evropských zemí