Navigacijski put

Ažurirano : 19/09/2016

Stručne kvalifikacije

Ako želite raditi u drugoj državi članici, a ondje je vaša struka regulirana, možda ćete prije nego što počnete raditi u državi domaćinu morati zatražiti službeno priznavanje stručnih kvalifikacija (obrazovanje i stručno iskustvo).

Dodatne informacije:

U ovom odjeljku pružene su informacije o priznavanju stručnih kvalifikacija kako biste mogli raditi u inozemstvu. One se ne odnose na obrazovanje u inozemstvu. Kliknite poveznicu kako biste saznali više o priznavanju visokoškolskih diploma.

Public consultations

U ovom slučaju 28 država članica te Island, Lihtenštajn i Norveška

Retour au texte en cours.